ISSN: 2410-8367 (print), 2412-866X (online)

Public-Private Partnership

Published since 2014, indexed in RSCI.

Previous Issue | Archive | Next Issue

OT SOSTAVITELEY

5

OFITsERY KAK SPETsIFIChESKAYa SOTsIALYNO-PROFESSIONALYNAYa GRUPPA VOENNOY INTELLIGENTsII: TEORETIChESKIE OSNOVY SOTsIOLOGIChESKOGO ISSLEDOVANIYa

6-20

INDIVIDUALYNO-TIPOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI BEZRABOTNYKh ZhENSchIN

21-33

TEORIYa “SOTsIALYNOGO EKhA” KAK SISTEMA INNOVATsIONNOY DEYaTELYNOSTI V SOVREMENNOM ROSSIYSKOM OBRAZOVANII

34-46

MONITORING KAK SREDSTVO UPRAVLENIYa KAChESTVOM OBRAZOVANIYa

47-55

ANALIZ I OBOBSchENIE ISSLEDOVANIY PARADIGM ROSSIYSKOY MODERNIZATsII

56-63

AKTIVISTSTKO-DEYaTELYNOSTNAYa METODOLOGIYa V MODELIROVANII PROTsESSA “INSTITUTsIONALYNYKh IZMENENIY”

64-70

STRAKhI I FOBII V SOVREMENNOM OBSchESTVE: VZGLYaD UChENOGO I PRAKTIKA

71-78

UDOVLETVORENNOSTY TRUDOVOY DEYaTELYNOSTYYu I KARYERNYM ROSTOM RABOTNIKA: EMPIRIKA VZAIMOSVYaZI

79-86

PROBLEMA PRAVOSOZNANIYa SOVREMENNOGO ROSSIYSKOGO OBSchESTVA

87-91

ZAKONODATELYNYY ASPEKT TORGOVLI LYuDYMI V NATsIONALYNOM I MEZhDUNARODNOM PRAVE

92-99

MODERNIZATsIYa EKONOMIKI SOVREMENNOY ROSSII V KONTEKSTE ANTIKRIZISNOGO UPRAVLENIYa: K VOPROSU O POSTANOVKE PROBLEMY

100-107

STILI RUKOVODSTVA I IKh VLIYaNIE NA FORMIROVANIE MORALYNO-PSIKhOLOGIChESKOGO KLIMATA V KOLLEKTIVE

108-111

VOSPRIYaTIE ZNAChENIYa SVOEY RABOTY I OTNOShENIE K NEY MOSKOVSKIKh POLYZOVATELEY INTERNET

112-116

ORGANIZATsIYa VOENNO-SOTsIALYNOY RABOTY SREDI VOENNOSLUZhASchIKh I IKh SEMEY V SOVREMENNOY ROSSII

117-122

MOTIVATsIYa PERSONALA KAK FAKTOR POVYShENIYa EFFEKTIVNOSTI PROIZVODSTVA

123-131

INTEGRATsIYa MIGRANTOV V GERMANII I ROSSII: SRAVNITELYNYY ANALIZ

132-145

FORMIROVANIE STILEY POTREBLENIYa SOVREMENNOY MOLODEZhI

146-152

SOVREMENNAYa LIChNOSTY: SOTsIALYNYY KhARAKTER (NA OSNOVE TEORII E. FROMMA I R. FANKA)

153-158

TEORETIChESKIE OSNOVY SOTsIALYNO-PEDAGOGIChESKOY PODDERZhKI DETEY-SIROT V ROSSII

159-165

OPYT REALIZATsII MER PO PREODOLENIYu POSLEDSTVIY GLOBALYNOGO FINANSOVOGO KRIZISA V SOTsIALYNOY SFERE (NA PRIMERE SOTsIALYNOY POLITIKI SShA V PERIOD MIROVOGO FINANSOVOGO KRIZISA 1929-1933 GG.)

166-175

IPPOTERAPEVTIChESKIE PROGRAMMY V REABILITATsII I SOTsIALIZATsII INVALIDOV

176-181

VOZDEYSTVIE SOTsIALYNOY REKLAMY NA TsENNOSTI ROSSIYSKOY MOLODEZhI

182-187

Previous Issue | Archive | Next Issue