Скачать PDF

JEL-Classification:

Citation:
(2008) Segmentirovanie rynka meditsinskikh uslug, kak vazhneyshiy instrument marketinga, ispolzuemyy v tselyakh povysheniya effektivnosti funktsionirovaniya meditsinskikh organizatsiy. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 9(6), 127-131. (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241References: