Скачать PDF

JEL-Classification:

Citation:
(2008) Predprinimatelskaya deyatelnost gosudarstvennyh lechebno-profilakticheskikh uchrezhdeniy na rynke meditsinskikh uslug: nekotorye osobennosti. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 9(9), 166-170. (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241References: