Published in «Public-Private Partnership»1 / 2016
DOI: 10.18334/ppp.3.1.35035

О необходимости и возможности реализации концессионных проектов в системе управления государственной собственностью субъекта РФ

О необходимости и возможности реализации концессионных проектов в системе управления государственной собственностью субъекта РФ - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 85

Keywords:

Citation:
a (2016). О необходимости и возможности реализации концессионных проектов в системе управления государственной собственностью субъекта РФ [O neobkhodimosti i vozmozhnosti realizatsii kontsessionnyh proektov v sisteme upravleniya gosudarstvennoy sobstvennostyyu subyekta RF]. Public-Private Partnership, 3(1). (in Russian). – doi: 10.18334/ppp.3.1.35035.


References (transliterated):
Kochetkova, S.A., Moiseeva, I.V. (2016). Strukturnaya model gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v strategicheskom upravlenii regionom. M.: Izdatelskiy dom Akademii Estestvoznaniya.
Kochetkova, S.A., Moiseeva, I.V., Akimova, Yu.A., i dr. (2013). Upravlenie gosudarstvennoy sobstvennostyyu subyekta Rossiyskoy Federatsii: kontseptualnaya model. Saransk: Izdatelstvo Mordovskogo universiteta.
Sanykova, N.S. (2012). Ispolzovanie kontsessionnyh soglasheniy pri upravlenii gosudarstvennoy sobstvennostyyu v usloviyakh gosudarstvenno-chastnogo partnerstva. Obrazovanie. Nauka. Innovatsii: Yuzhnoe izmerenie, 1, 87–92.