Published in «Creative Economy»5 / 2016
DOI: 10.18334/ce.10.5.35185

On the relevant issues of active aging

Kosmina Elena A., Doctor of Science, Economics, Professor, Omsk Academy of the Humanities, Russia

Kosmin Anatoly D., Doctor of Economic Sciences, Professor, Omsk State Technical University, Russia

О релевантной проблеме активного старения - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 48

Abstract:
This article discusses one of the key demographic concerns of today, a rapid aging of the population that presents real threat to the fiscal systems of both developed and emerging countries with another collapse. The problem of an aging population in Russia is aggravated by the current crisis of its economy and extremely weak labor market for the elderly.
The authors reveals the position of Russian within the BRICS and compared with the EU countries and make the case for the full development of the intellectual potential of older people, this valuable and productive resource. To do so, it is necessary to upgrade the existing programs of their state support and change the current practices in the labor market oriented exclusively at the younger generation.
The conclusions of the articles may be useful to officials – the developers of various projects aimed at returning the most active part of the elderly in social production.

Keywords:

active aging policies, aging of the population, healthy life, intellectual potential, real lifetime

JEL-Classification: J01, J14, J24

Citation:
Elena A. Kosmina, Anatoly D. Kosmin (2016). On the relevant issues of active aging [O relevantnoy probleme aktivnogo stareniya]. Creative Economy, 10(5). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.10.5.35185.


References (transliterated):
1. Aleksandrova M.D. Otechestvennye issledovaniya sotsialnyh aspektov stareniya // Psikhologiya starosti i stareniya: Khrestomatiya. – M.: Akademiya, 2003. – 416 s.
2. Andreev E., Shkolnikov V., Makki M. Prodolzhitelnosty zdorovoy zhizni // Voprosy statistiki. – 2002. – № 11. – S. 16-21.
3. Bakhmetova G.Sh. Sovremennye problemy stareniya naseleniya v Evropeyskikh stranakh. // Demograficheskie i sotsialno-ekonomicheskie aspekty stareniya naseleniya (Vtorye Valenteevskie chteniya). Kn. 1. – M.: Dialog MGU, 1999.
4. Doklad o razvitii cheloveka 2006. Chto kroetsya za nekhvatkoy vody: vlast, bednosty i globalnyy krizis vodnyh resursov. – M.: Vesy mir, 2006. – 438 s.
5. Doklad o chelovecheskom razvitii 2014. Obespechenie ustoychivogo progressa chelovechestva: umenyshenie uyazvimosti i formirovanie zhiznestoykosti. – M.: Vesy mir, 2014. – 236 s.
6. Doklad o chelovecheskom razvitii v Rossiyskoy Federatsii za 2014 god. – M.: Analiticheskiy tsentr pri Pravitelstve Rossiyskoy Federatsii, 2014. – 204 s.
7. Kolesnikov L.F., Kosymin A.D. Demograficheskaya bezopasnosty Rossii: sostoyanie, tendentsii i perspektivy // Vestnik ekonomicheskoy integratsii. – 2012. – № 2. – S. 210-222.
8. Kolesnikov L.F., Kosymin A.D., Kosymina E.A. Kachestvo zhizni kak funktsiya i argument kachestva cheloveka // Vestnik ekonomicheskoy integratsii. – 2014. – № 2. – S. 119-128.
9. Kolesnikov L.F., Kosymin A.D. K voprosu approksimatsii chelovecheskogo schastia // Vestnik ekonomicheskoy integratsii. – 2014. – № 1. – S. 145-151.
10. Kosymin A.D. Osnovnye determinanty prodolzhitelnosti zdorovoy zhizni cheloveka // European Social Science Journal. – 2014. – T. 1. – № 9. – S. 254-263.
11. Kosymin A.D. O preobrazovanii energii affektivnyh vlecheniy na tvorcheskoe razvitie svoey lichnosti // Alma mater (Vestnik vysshey shkoly). – 2014. – № 8. – S. 48-50.
12. Kosymin A.D., Kosymina E.A. Problemy obespecheniya demograficheskoy bezopasnosti Rossii. – M.: Ekonomika, 2015. – 212 s.
13. Kosymina E.A. Kachestvo zhizni i ego osnovnye determinanty // Vestnik ekonomicheskoy integratsii. – 2013. – № 1-2. – S. 178-192.
14. Marshall A. Printsipy ekonomicheskoy nauki. V 3-kh t. T. 1. – M.: Progress. – 1993. – 416 s.
15. Chernyshevskiy N.G. Chto delaty?. – Kiev: Gosudarstvennoe izdatelstvo khudozhestvennoy literatury USSR, 1954. – 446 s.
16. Sayt Prezidenta Rossii.
17. Institut Zemli: Reyting stran mira po urovnyu schastia naseleniya v 2013 godu [Elektronnyy resurs] // Tsentr gumanitarnyh tekhnologiy. – 2013. – 11 sentyabrya. – Rezhim dostupa: http://gtmarket.ru/news/2013/09/11/6242
18. [Electronic resource] // The World Bank. – Mode of access: http://data.world/bank.org/indicator/SP.DYN.LEOO.MA.IN/countries/GB;DE;IT;CA;US;FR;JP;BR;RU;IN;CN;ZA-ZF-display=graph
19. [Elektronnyy resurs] // Tsentr gumanitarnyh tekhnologiy. – Rezhim dostupa: http://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index-info
20. [Electronic resource] // World Health Organization. – Mode of access: http://www.who.int/...global-Burden-disease
21. [Electronic resource] // World Health Organization. – Mode of access: http://www.who.int/whosis/whostat/RU.WHSO9