Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»5 / 2017
DOI: 10.18334/rp.18.5.37588

Coordination of economic interests in country's economic security ensuring system

Radyukova Yana Yurevna, Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Russia

Yakunina Inna Nikolaevna, Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Russia

Kolesnichenko Elena Aleksandrovna, Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Russia

Согласование экономических интересов в системе обеспечения экономической безопасности страны - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 48

Abstract:
The article considers the theoretical aspects of ensuring the country's economic security from the political economy perspective. We examine approaches to the coordination of economic interests, especially within the creation of conditions for implementation of Russia’s national interests, serving as a basis for sustainable socio-economic development of the country, which is an integral part of its economic security.

Keywords:

economic interests, economic security, national interests
Citation:
Radyukova Ya.Yu., Yakunina I.N., Kolesnichenko E.A. (2017). Coordination of economic interests in country's economic security ensuring system [Soglasovanie ekonomicheskikh interesov v sisteme obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti strany]. Russian Journal of Entrepreneurship, 18(5). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.18.5.37588.


References (transliterated):
Bukhvald E., Gorodetskiy A., Mikhaylov B. (1994). Ekonomicheskaya bezopasnost: otsenki, problemy, sposoby obespecheniya [Economic security: assessment of problems, methods of providing]. Voprosy Ekonomiki. (12). 36-44. (in Russian).
Drobot E.V. (2016). Issledovanie ekonomicheskogo potentsiala Evraziyskogo ekonomicheskogo soyuza: faktory konkurentosposobnosti i ugrozy ekonomicheskoy bezopasnosti [Research of the economic potential of the Eurasian Economic Union: competitiveness factors and threats to the economic security]. Rossiyskoe predprinimatelstvo. 17 (12). 1407-1428. (in Russian). doi: 10.18334/rp.17.12.35388.
Gubanov S. (2014). Neoindustrializatsiya Rossii i nischeta ee sabotazhnoy politiki [Neo-Industrialization of Russia and the Poverty of Its Sabotage Policy]. Ekonomist. (4). 3. (in Russian).
Khusainov Z.F. (2008). Mekhanizm obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti obschestva i gosudarstva v protsesse sozdaniya osnov rynochnoy ekonomiki v Rossii [Mechanism of ensuring economic security of society and state during the process of laying the foundations for a market economy in Russia]. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. 150 (5). 86-100. (in Russian).
Popov A.I., Ivanov S.A., Mierin L.A. (2009). Khozyaystvennaya sistema Rossii: innovatsionnoe razvitie i ekonomicheskaya bezopasnost [The economic system of Russia: innovative development and economic security] Saint Petersburg: Izdatelstvo SPbGUEF. (in Russian).
Radyukova Ya.Yu., Sutyagin V.Yu. (2016). Ekonomicheskie sanktsii: vyzovy i vozmozhnosti dlya rossiyskogo selskogo khozyaystva [Economic sanctions: challenges and opportunities for Russian agriculture]. Trudy Volnogo ekonomicheskogo obschestva Rossii. 202 257-276. (in Russian).