Published in «Journal of Economics, Entrepreneurship and Law»3 / 2017
DOI: 10.18334/epp.7.3.38325

Methodical development problems of postindustrial service sphere

Gluschenko Valeriy Vladimirovich, Moscow State University of Railway Engineering, Russia

Gluschenko Irina Ivanovna, Russian State Social University, Russia

Методические проблемы развития постиндустриальной сферы сервиса - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 60

Abstract:
We may see the formation process of methodological foundations of the postindustrial service sphere, the development of scientific method of function, the role of service science (serviceology). The theoretical foundations of service industry are also forming in the context of globalization of the services market. We may also see the development of service and information technologies and communications. We suggest a four-level service model that can be used for the analysis of services’ competitiveness.

Keywords:

characteristics, consumer, economy, efficiency, management, model, security, service, serviceology

JEL-Classification: L80, L86, L89

Citation:
Gluschenko V.V., Gluschenko I.I. (2017). Methodical development problems of postindustrial service sphere [Metodicheskie problemy razvitiya postindustrialnoy sfery servisa]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law, 7(3). (in Russian). – doi: 10.18334/epp.7.3.38325.


References (transliterated):
(2008). Aktualnye problemy razvitiya sfery uslug [Current problems of the development of service sector] SPb.: Izd-vo SPbGUEF. (in Russian).
Alpatova O.E. (2015). Izobilie i izbytochnost kak fenomeny potrebleniya [Abundance and redundancy consumption as phenomena]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. 17 (1-5). (in Russian).
Bolshakova Yu.M., Mikhalchenkova N.A. (2015). Udovletvorennost kachestvom gosudarstvennyh uslug predostavlyaemyh mnogofunktsionalnymi tsentrami: sotsiologicheskiy analiz [Satisfaction with the public services quality provided by multifunctional centers: A sociological analysis]. Politika i obschestvo. (4). 474-482. (in Russian). doi: 10.7256/1812-8696.2015.4.12803.
Gluschenko I.I. (1997). Upravlenie razrabotkoy urovney tovara v mashinostroenii [Managing the development of commodity levels in engineering]. Problemy mashinostroeniya i avtomatizatsii. Mezhdunarodnyy tsentr nauchnoy i tekhnicheskoy informatsii. (1-2). 83-87. (in Russian).
Gluschenko V.V., Gluschenko I.I. (2015). Naukologiya: zadacha modernizatsii nauki i innovatsionnoy deyatelnosti [Science: the task of modernizing science and innovation activity] Moscow: Gluschenko Irina Ivanovna. (in Russian).
Knyshova E.N. (2009). Marketing [Marketing] M.: ID «FORUM»:INFRA-M. (in Russian).
Kotler F. (1995). Osnovy marketinga [Fundamentals of Marketing ] M.: «Biznes-kniga», «IMA-Kross. Plyus". (in Russian).
Kotler F., Bouen Dzh., Meykenz Dzh. (1998). Marketing. Gostepriimstvo i turizm [Marketing. Hospitality and tourism] M.: YuNITI. (in Russian).
Limonov L.E. (2015). Regionalnaya ekonomika i prostranstvennoe razvitie [Regional economy and spatial development] M.: Yurayt. (in Russian).
Simonyan G. A. (2011). Teoreticheskie osnovy formirovaniya sfery uslug [Theoretical basis for the formation of services]. Vestnik SGUTiKD. (1(15)). (in Russian).