Published in «Journal of Economics, Entrepreneurship and Law»4 / 2017
DOI: 10.18334/epp.7.4.38414

Improving the corporate management system by means of the corporate contract

Sakleev Mikhail Andreevich, Ulyanovsk State University, Russia

Совершенствование системы корпоративного управления посредством корпоративного договора - View in Russian

Downoads: 2

Abstract:
The article considers the institution of the corporate contract, its concept, legal nature, value and content. We analyze advantages of the corporate contract regarding the society's charter and its role in a management system of economic company.
The author studies the legal relationship arising between the society’s participants who have entered into a corporate contract. We prove usefulness and importance of a corporate contract for participants of economic companies. The corporate contract allows regulating the relationships in realization of corporate rights on a contractual basis accepted by the parties and also allows providing legal protection of its participants.

Keywords:

charter, corporate contract, corporate law, economic companн, participants in corporate contract, subject of a corporate contract

JEL-Classification: G34, K12

Citation:
Sakleev M.A. (2017). Improving the corporate management system by means of the corporate contract [Sovershenstvovanie sistemy korporativnogo upravleniya posredstvom korporativnogo dogovora]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law, 7(4). (in Russian). – doi: 10.18334/epp.7.4.38414.


References (transliterated):
Aliev T.T. (2015). O suschnosti pravovoy prirody korporativnogo dogovora [On the essence of legal nature of a corporate contract]. Grazhdanskoe pravo. (1). 19-22. (in Russian).
Andreev V.K. (2015). O kharaktere korporativnogo dogovora [On the character of corporate agreement]. Yurist. (3). 4-10. (in Russian).
Dolinskaya V.V. (2016). Korporativnyy dogovor [Corporate contract ]. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika. (2). 10-19. (in Russian).
Glushetskiy A. (2014). Korporativnyy dogovor uchastnikov khozyaystvennogo obschestva - novatsii po ego regulirovaniyu [Corporate contract of members of business companies - innovations in its regulation]. Aktsionernoe obschestvo. (3). 1-17. (in Russian).
Lazarenkova O.G. (2016). Zloupotreblenie korporativnymi pravami: nekotorye teoreticheskie i prakticheskie aspekty [Abuse of Corporate Rights: Certain Theoretical and Practical Aspects]. Grazhdanskoe pravo. (1). 24-27. (in Russian).
Nastin P.S. (2015). Korporativnyy dogovor kak novaya yuridicheskaya konstruktsiya v GK Rossii [Corporate contract as a new legal construction in the Civil Code of the Russian Federation]. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika. (7). 61-68. (in Russian).
Potapov N.A. (2016). Korporativnyy dogovor kak pravovoe yavlenie [Corporate contract as legal phenomenon]. Zhurnal predprinimatelskogo i korporativnogo prava. (1). 34-37. (in Russian).
Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 30.11.1994 № 51-FZ (v red. FZ RF ot 28.03.2017 № 39-FZ )Rossiyskaya gazeta. (in Russian). Retrieved March 28, 2017, from http://www.pravo.gov.ru
Federalnyy zakon ot 05.05.2014 № 99-FZ «O vnesenii izmeneniy v glavu 4 chasti pervoy Grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii i o priznanii utrativshimi silu otdelnyh polozheniy zakonodatelnyh aktov Rossiyskoy Federatsii»Pravo. (in Russian). Retrieved July 03, 2016, from http://www.pravo.gov.ru
Federalnyy zakon ot 08.02.1998 № 14-FZ «Ob obschestvakh s ogranichennoy otvetstvennostyyu» (v red. FZ RF ot 03.07.2016 № 360-FZ) (in Russian). Retrieved July 03, 2016, from http://www.pravo.gov.ru
Federalnyy zakon ot 26.12.1995 № 208-FZ «Ob aktsionernyh obschestvakh» (v red. FZ RF ot 03.07.2016 № 343-FZ)Pravo. (in Russian). Retrieved July 03, 2016, from http://www.pravo.gov.ru