Published in «Shadow Economy»3 / 2017
DOI: 10.18334/tek.1.3.38425

Customs and tariff regulation of foreign trade activity as a tool for ensuring economic security

Repin Denis Vladimirovich, Vyborg branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Russia

Samik Margarita Vasilevna, Vyborg branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Russia

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности как инструмент обеспечения экономической безопасности - View in Russian

Abstract:
Providing customs and tariff regulation measures imposed on the customs authorities is related to the formation of federal budget revenues through the collection of customs payments and, thus, to ensuring economic and national security. The article analyzes the features of application of methods of customs and tariff regulation in Russia in the conditions of EAUE. We assess the reduction of import duties on separate commodity groups. We analyze the dynamics of transfers of customs payments on the income of the federal budget of Russia.

Keywords:

customs and tariff regulation, customs payments, economic security, sanctions wars
Citation:
Repin D.V., Samik M.V. (2017). Customs and tariff regulation of foreign trade activity as a tool for ensuring economic security [Tamozhenno-tarifnoe regulirovanie vneshnetorgovoy deyatelnosti kak instrument obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti]. Shadow Economy, 1(3). (in Russian). – doi: 10.18334/tek.1.3.38425.


References (transliterated):
Chelysheva E.A., Alagaeva K.Yu. (2014). K voprosu o nalogovom i tamozhenno-tarifnom regulirovanii modernizatsii innovatsionnogo razvitiya [On the issue of tax and customs-tariff regulation of modernization of innovation development]. Finansovye aspekty modernizatsii ekonomiki Rossii. 67-76. (in Russian).
Drobot E.V. (2016). Issledovanie ekonomicheskogo potentsiala Evraziyskogo ekonomicheskogo soyuza: faktory konkurentosposobnosti i ugrozy ekonomicheskoy bezopasnosti [Research of the economic potential of the Eurasian Economic Union: competitiveness factors and threats to the economic security]. Russian Entrepreneurship. 17 (12). 1407-1428. (in Russian). doi: 10.18334/rp.17.12.35388.
Drobot E.V., Agaeva D.R., Anisimova E.D. (2016). Otsenka effektivnosti raboty tamozhennyh organov Rossiyskoy Federatsii: rezultaty sotsiologicheskogo oprosa [Performance assessment of the customs bodies of the Russian Federation: the results of a sociological survey]. Eco. 6 (1). 3-11. (in Russian). doi: 10.18334/eo.6.1.37314.
Drobot E.V., Kostyleva S.O. (2015). Sovershenstvovanie administrirovaniya tamozhennyh dokhodov tamozhennymi organami Rossiyskoy Federatsii [Improving the management of customs revenues by the customs authorities of the Russian Federation]. Eco. 5 (2). 16-21. (in Russian).
Dzhabiev A.P. (2016). Mezhdunarodnoe tamozhennoe sotrudnichestvo kak klyuchevoe uslovie optimizatsii innovatsionnogo biznesa [International Customs Cooperation as a key condition for innovation business optimization]. Creative economy. 10 (6). 611-624. (in Russian). doi: 10.18334/ce.10.6.35337.
Filatov Yu.N., Garifullina E.R. (2013). Tamozhenno-tarifnoe regulirovanie v ramkakh tamozhennogo soyuza: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya [Customs and tariff regulation within the Customs Union: current status and development prospects ]. Zapad-Rossiya-Vostok. (7). 166-171. (in Russian).
Gutarina O.V. (2014). K voprosu o tamozhennoy poshline i tamozhenno-tarifnom regulirovanii v svyazi s obrazovaniem evraziyskogo ekonomicheskogo soyuza [On the issue of customs duties and customs and tariff regulation in connection with the formation of the Eurasian Economic Union]. Reformy i pravo. (4). 3-11. (in Russian).
Kirpichev V.V. (2015). Gosudarstvennoe regulirovanie vneshnetorgovoy deyatelnosti: novye usloviya – novye podkhody [State regulation of international economic activity: new conditions - new approaches]. The Journal of trade and economics. 2 (2). 101-110. (in Russian). doi: 10.18334/tezh.2.2.516.
Klevleeva A.R. (2016). Analiz ugroz i riskov, voznikayuschikh pri osuschestvlenii tamozhennogo kontrolya, s ispolzovaniem sistemy upravleniya riskami i vyborochnogo kontrolya [The analysis of the threats and risks arising in case of implementation of customs control with use of risk management system and selective control]. Eco. 6 (4). 109-117. (in Russian). doi: 10.18334/eo.6.4.37385.
Kodyakova T.A. (2015). Tamozhennaya protsedura kak ekonomicheskaya mera stimulirovaniya eksporta [Customs procedure as an economic measure to stimulate the export]. Russian Entrepreneurship. 16 (4). 579-584. (in Russian). doi: 10.18334/rp.16.4.99.
Konstantinova O.N., Vardanyan A.K. (2015). Perspektivy razvitiya ekonomiki Rossii [Prospects for the development of the Russian economy]. Innovative science. (6-1). (in Russian).
Kravchenko A.V. (2016). Tamozhenno-tarifnoe regulirovanie v sisteme gosudarstvennogo regulirovaniya vneshneekonomicheskoy deyatelnosti [Customs and tariff regulation in the system of state regulation of foreign economic activity]. Aktualnye problemy nauki i praktiki sovremennogo obschestva. (2(2)). 45-50. (in Russian).
Krotov M.I. (2013). Problemy modernizatsii ekonomiki Rossii v usloviyakh evraziyskoy integratsii [Problems of modernization of Russian economy in the context of Eurasian integration (Russia, Moscow)]. Problems of modern economy. (1(45)). 18-21. (in Russian).
Maksimov Yu.A. (2010). Tamozhenno-tarifnoe regulirovanie v usloviyakh rasshireniya mirokhozyaystvennyh svyazey kak sredstvo obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti [Customs and tariff regulation in the context of expanding global economic relations as a means of ensuring economic security] Saint Petersburg. (in Russian).
Matveev M.M. (2015). Nekotorye problemy integratsii v usloviyakh Evraziyskogo ekonomicheskogo soyuza [Some problems of integration in the conditions of the Eurasian Economic Union]. Economics, entrepreneurship and law. 5 (2). 73-78. (in Russian). doi: 10.18334/epp.5.2.414.
Novenkova A.Z. (2017). Vliyanie tenevoy ekonomiki na dinamiku pokazateley regionalnogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya [The impact of shadow economy on the dynamics of indicators of regional socio-economic development]. Shadow Economy. 1 (2). (in Russian). doi: 10.18334/tek.1.2.37632.
Varavva M.Yu. (2016). Kontury postroeniya natsionalnoy modeli ekonomiki s nauchno-innovatsionnoy dominantoy [The contours of building a national model of the economy with a scientific and innovative dominant]. Issues of innovative economy. 6 (1). 9-32. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.6.1.35350.
Vartanova M.L. (2016). Prodovolstvennaya bezopasnost kak sostavnaya chast ekonomicheskoy i natsionalnoy bezopasnosti gosudarstva [Food security as an integral part of economic and national security of the state]. Food policy and security. 3 (3). 145-162. (in Russian). doi: 10.18334/ppib.3.3.36503.
Ofitsialnyy sayt FTS. Retrieved from http://www.customs.ru
Publichnaya deklaratsiya o prioritetnyh tselyakh i zadachakh Federalnoy tamozhennoy sluzhby na 2016 godWorld Wide. (in Russian). Retrieved from http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&