Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»2 / 2018
DOI: 10.18334/rp.19.2.38834

Efficiency assessment of economic and financial activity and performance of management of high-tech enterprises

Verevka Tatiana Vladimirovna, Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (SPbPU), Russia

Оценка эффективности хозяйственно-финансовой деятельности и результативности управления высокотехнологичных предприятий - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 86

Highlights:
• Sustainability of strategic innovation development of high-tech enterprises is largely determined by the efficiency of their economic and financial activities and the effectiveness of the management system.
• In the construction of the strategic map and the development of performance indicators should be considered features high-tech enterprises operating system.
• The main attributive characteristics of a high-tech enterprise and the distinctive features of the model of strategic measurement оf high-tech enterprises are determined: the innovative, scientific-technological and intellectual potential of the enterprise.
• A general system of key performance indicators for a high-tech company has been developed, allowing for the assessment of the four most important strategic perspectives (clients, finance, internal processes and personnel).

Abstract:
In the context of transition of the Russian economy to innovative development, the revival and transformation of high-tech enterprises have a high priority. The stability of their strategic development is largely determined by the efficiency of economic and financial activities and by performance of enterprise’s strategic management system. The article defines the main characteristics of high-tech enterprises, reveals the distinctive features of the system for assessing the efficiency of strategic management of high-tech enterprises, namely, innovative, scientific-technological and intellectual potential. Based on the analysis of methods used in the world practice, we develop a system of key performance indicators for high-tech companies. The system proposed in the work takes into account specific features of the current status and development of high-tech enterprises and makes it possible to assess the efficiency of their economic and financial activities and management on an interrelated basis of financial and non-financial indicators. Its practical application will allow high-tech enterprises to create an information base for strategic decision-making that ensure the competitiveness of enterprises and, as a consequence, determine their sustainable development.

Keywords:

efficiency indicators, high technologies, knowledge-intensity

JEL-Classification: G32, L60, O32

Citation:
Verevka T.V. (2018). Efficiency assessment of economic and financial activity and performance of management of high-tech enterprises [Otsenka effektivnosti khozyaystvenno-finansovoy deyatelnosti i rezultativnosti upravleniya vysokotekhnologichnyh predpriyatiy]. Russian Journal of Entrepreneurship, 19(2). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.19.2.38834.


References (transliterated):
Best Global Brands - 2017 (Interbrand)Ranking The Brands. Retrieved February 11, 2018, from http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2016/ranking/
Fomina A.V., Avdonin B.N., Batkovskiy A.M., Batkovskiy M.A. (2014). Upravlenie razvitiem vysokotekhnologichnyh predpriyatiy naukoemkikh otrasley promyshlennosti [Managing the development of high-tech enterprises of high technology industries] (in Russian).
Koledinov S.V., Verevka T.V. (2017). Otsenka effektivnosti innovatsionnyh proektov s ispolzovaniem sistemy sbalansirovannyh pokazateley [Efficiency assessment of innovative projects using a system of balanced indicators] Science Week at SPBPU . 38–40. (in Russian).
Kostin V.A., Batkovskiy A.M. (2014). Prognozirovanie vzaimootnosheniy naukoemkikh predpriyatiy s pokupatelyami (potrebitelyami) ikh produktsii [Forecasting the relationship between knowledge-based enterprises and consumers of their products]. Strategicheskoe planirovanie i razvitie predpriyatiy. Materialy pyatnadtsatogo vserossiyskogo simpoziuma. 103−105. (in Russian).
Strategy & 2017 Global Innovation 1000. Annual Strategy & pwcPwC France. Retrieved February 11, 2018, from https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2017/10/2017-global-innovation-1000.pdf
The 10 Most Innovative CompaniesPwC Russia. Retrieved February 11, 2018, from https://www.pwc.ru/en/press-releases/2016/global-innovation-1000.html
Verevka T.V. (2017). Ekonomicheskiy analiz deyatelnosti predpriyatiya [Economic analysis of enterprise activity] Saint Petersburg: Izd-vo Politekhnicheskogo un-ta. (in Russian).
Verevka T.V. (2010). Analiz sistemy pokazateley effektivnosti kapitala [Analysis of the system of capital efficiency indicators]. Nauchnye issledovaniya v ekonomike i menedzhmente. Trudy SPb GTU. (512). 114−126. (in Russian).
Verevka T.V. (2016). Metody otsenki effektivnosti finansovo-khozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatiya: mirovoy opyt [Methods for assessing the efficiency of financial and economic activities of an enterprise: world experience]. Almanakh «Rossiya v globalnom mire».SPb.: Izd-vo Politekhn. un-ta. (9 (32)). 357−369. (in Russian).
Prikaz Rosstata ot 14 yanvarya 2014 goda № 21 «Ob utverzhdenii Metodiki rascheta pokazateley «Dolya produktsii vysokotekhnologichnyh i naukoemkikh otrasley v valovom vnutrennem produkte» i «Dolya produktsii vysokotekhnologichnyh i naukoemkikh otrasley v valovom regionalnom produkte subyekta Rossiyskoy Federatsii»Kodeks. (in Russian). Retrieved February 03, 2018, from http://docs.cntd.ru/document/499076991
Rasporyazhenie Pravitelstva RF ot 8 dekabrya 2011 goda № 2227−r «Ob utverzhdenii Strategii innovatsionnogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda»Kodeks. (in Russian). Retrieved January 29, 2018, from http://docs.cntd.ru/document/902317973
Reshenie Mezhgosudarstvennogo Soveta Evraziyskogo ekonomicheskogo soobschestva ot 11 dekabrya 2009 goda № 475 «O Kontseptsii sozdaniya Evraziyskoy innovatsionnoy sistemy». Dokument opublikovan ne bylKonsultantPlyus. (in Russian). Retrieved January 28, 2018, from http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/vysokie_tehnologii/