Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»5 / 2018
DOI: 10.18334/rp.19.5.39093

The problems of development of the sphere of household services at the level of the branch market of the Republic of Dagestan

Kazibekova Naida Alikulievna, Dagestan State Pedagogical University, Russia

Mollaeva Navriyakhanum Gereykhanovna, Dagestan State Pedagogical University, Russia

Проблемы развития сферы бытовых услуг на уровне отраслевого рынка Республики Дагестан - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 50

Highlights:
The effective functioning of the sphere of household services largely depends on the state and trends in the development of the regional industrial market.
Analytic indicators of the volume of household services per capita allow assessing the possibilities of effective demand of the population.
The rate of volume expansion is an important component characterizing the supply of consumer services in the sectored market.
The method of distribution based on the variation indicators determines the pattern of the trend in the structure of types of household services on the market.
Expansion of the range of consumer services and the introduction of new types implies an increase in the volume of household services in the region.

Abstract:
The problems of effective functioning and development of the sphere of household services are relevant in the economy, as the enterprises of household services in the current conditions of management are under the influence of crisis phenomena. The article examines the state and trends of the development of the sphere of household services at the level of the industrial market of the Republic of Dagestan. The article highlights the stages in the formation and development of the sphere of household services in the region, the growth rates of solvent demand and the volumes of paid services provided in the spectral market in the Republic of Dagestan are determined, the fluctuations in the values of services are estimated, and the trend is determined. Methodical developments and calculations can be used to improve the management mechanisms of the sphere of public services.

Keywords:

branch market, indicators of household services, sphere of household services, structure of household services

JEL-Classification: L84, L90, L97, L99

Citation:
Kazibekova N.A., Mollaeva N.G. (2018). The problems of development of the sphere of household services at the level of the branch market of the Republic of Dagestan [Problemy razvitiya sfery bytovyh uslug na urovne otraslevogo rynka Respubliki Dagestan]. Russian Journal of Entrepreneurship, 19(5). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.19.5.39093.


References (transliterated):
Balaganina Ya.A., Kuzmin M.S., Shipshova O.A. (2014). Razvitie sfery uslug v sovremennoy ekonomike [Development of services in the modern economy] Kazan: Respublikanskiy tsentr monitoringa kachestva obrazovaniya. (in Russian).
Khotinskaya G.I. (2002). Infrastrukturnye problemy razvitiya otrasley bytovogo obsluzhivaniya naseleniya i puti ikh resheniya na regionalnom urovne [Infrastructure problems of development of consumer services industries and ways to solve them at the regional level]. Management in Russia and abroad. (6). 49-55. (in Russian).
Mollaeva N.G., Kazibekova N.A. (2017). Sfera bytovyh uslug v respublike Dagestan: analiz sostoyaniya i tendentsii razvitiya [The sphere of consumer services in the Republic of Dagestan: analysis of the state and development trends] [Sovremennye problemy innovatsionnoy ekonomiki] . 121. (in Russian).
Pogrebova E.S. (2014). Metodicheskie rekomendatsii po predvaritelnoy otsenke i analizu sostoyaniya sfery bytovogo obsluzhivaniya naseleniya v subektakh Rossiyskoy Federatsii [Preliminary assessment and analysis of public amenities capacity and status in the constituent entities of the russian federation: methodological recommendations]. Service in Russia and abroad. (5(52)). 47-48. (in Russian). doi: 10.12737/5363 .
Razomasova E.A. (2011). Sfera uslug: teoriya, sostoyanie i razvitie [Service sector: theory, status and development] Novosibirsk: SibUPK. (in Russian).
Volkova A.A. (2014). Sfera uslug v sovremennom obschestve: ekonomicheskoe, sotsialnoe i upravlencheskoe osmyslenie [The sphere of consumer services in the Republic of Dagestan: analysis of the state and development trends]. Management consulting. (9(69)). 92. (in Russian).
Metodicheskie poyasneniya, 2017 godOfitsialnaya statistika TO FSGS po RD. (in Russian). Retrieved November 18, 2017, from http://www.gks.ru
O nekotoryh pokazatelyakh sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya respubliki Dagestan za yanvary-dekabry 2016 goda, 2017 godOfitsialnaya statistika TOGS. (in Russian). Retrieved November 18, 2017, from http://www.gks.ru