Published in «Russian Journal of Innovation Economics»2 / 2018
DOI: 10.18334/vinec.8.2.39150

Creative potential as a basis for innovative development of the region

Starikova Mariya Sergeevna, Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Russia

Bezuglyy Eduard Aleksandrovich, Belgorod law Institute of the interior Ministry named after I. D. Putilin, Russia

Shakhov Vyacheslav Vyacheslavovich, Belgorod law Institute of the interior Ministry named after I. D. Putilin, Russia

Креативный потенциал как основа инновационного развития региона - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 74

Abstract:
The article presents theoretical and practical analysis of the relationship between the level of innovative development and the creative potential of the region. The methodical aspects of creative potential assessment based on different approaches to the account of its influence on innovative development are investigated: by means of personnel potential, cluster-branch organization, transformations of consumer behavior. On the basis of generalization of interpretations of components of creative potential of the person, manager, organization, territory and the account of the restrictions imposed by the range of data of Rosstat, indicators of an assessment of creative potential of the region are allocated. Their assessment was made and the rating of Russian regions on the level of creative potential was given. On the basis of its comparison with the rating of innovative development calculated by the authors, a matrix of regional growth models is presented. In these models the differentiation of the degree of connection between innovative development and creative potential of Russian regions is revealed. The results of the evaluation in the context of Federal districts are also presented, demonstrating the different degree of innovative development due to creative opportunities.

Keywords:

creative potential, innovative development, region, regional development models

JEL-Classification: O31, R10, R11

Citation:
Starikova M.S., Bezuglyy E.A., Shakhov V.V. (2018). Creative potential as a basis for innovative development of the region [Kreativnyy potentsial kak osnova innovatsionnogo razvitiya regiona]. Russian Journal of Innovation Economics, 8(2). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.8.2.39150.


References (transliterated):
Anisimov A.L. (2015). Ispolzovanie kontseptsii kreativnogo upravleniya v usloviyakh primeneniya ekonomicheskikhi politicheskikh sanktsiy [Using the Concept of Creative Management under Economic and Political Sanctions]. The Manager. (3(55)). 29-33. (in Russian).
Ayupov R.F. (2012). Kreativnyy potentsial, kak klyuchevoy faktor razvitiya innovatsionnoy ekonomiki. Ego vidy i metody otsenok Uchenye zapiski Kazanskoy gosudarstvennoy akademii veterinarnoy meditsiny im. N.E. Baumana. 209 49-55.
Badlueva M.P. (2015). Kreativnyy potentsial territorii kak faktor razvitiya turisticheskoy sfery regiona [Creative potential as a factor in the territory of the region tourist services]. Bulletin of the Buryat State University. Economics and management. (4). 50-61. (in Russian).
Blinov A.O. (2010). Osobennosti kreativnogo i tvorcheskogo potentsiala sovremennyh organizatsiy [Features of creative and creative potential of modern organizations]. Korporativnoe upravlenie i innovatsionnoe razvitie ekonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatelskogo tsentra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta. (1). 6-16. (in Russian).
Dyachenko O.V. (2012). Osobennosti innovatsionno-kreativnoy ekonomiki v usloviyakh postindustrializma Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. (10(265)). 14-18.
Florida R. (2007). Kreativnyy klass: lyudi, kotorye menyayut buduschee [Creative class: people who change the future] M.: Izdatelskiy dom «Klassika-KhKhI». (in Russian).
Florida R., Mellander C., King K.M. The Global Creativity Index 2015Martinprosperity.org. Retrieved May 06, 2018, from http://martinprosperity.org/content/the-global-creativity-index-2015
Howkins J. (2002). The Creative Economy: How People Make Money from Ideas London: Penguin.
Khakimova E.R. (2012). Vzaimosvyaz chelovecheskogo, sotsialnogo, innovatsionnogo i kreativnogo potentsialov [Interrelation of human, social, innovative and creative potentials]. Problemy sovremennoy ekonomiki (Novosibirsk). (9). 121-124. (in Russian).
Khakimova E.R. (2013). Kreativnyy klaster kak element kreativnogo potentsiala territorii [Creative cluster as an element of the territory's creative potential]. Topical issues of economic sciences. (34). 121.124. (in Russian).
Konyukhov V.Yu., Tsishkovskaya A.A., Ukolova E.V. (2014). Kreativnyy menedzhment – konkurentnoe preimuschestvo v razvitii innovatsionnyh organizatsiy [Creative management - a competitive advantage in innovative organizations development]. Molodezhnyy vestnik IrGTU. (3). 8. (in Russian).
Korotkov E.M. (2012). Kreativnyy menedzhment kak faktor i uslovie innovatsionnogo razvitiya organizatsii [Creative management as a factor and a condition of innovative development of the organization]. Kreativnyy menedzhment. (1). 20-28. (in Russian).
Melnikov O.N. (2012). Ot [From Materialistic to the Human Economy]. Russian Journal of Entrepreneurship. (2). 58-63. (in Russian).
Spitsyna A.O., Cherkashin M.D. (2015). Kreativnost kak atribut novogo srednego klassa [Creativity as an attribute of the new middle class]. Actual problems of socio-humanitarian and scientific and technical knowledge. (1(4)). 80-82. (in Russian). doi: https://elibrary.ru/item.asp?id=23317452.
Volkov Yu.G. (2012). Kreativnyy klass v rossiyskom obschestve: tendentsii i perspektivy gumanisticheskoy ideologii [Creative class in Russian society: trends and prospects of humanistic ideology]. Power. (1). 61-64. (in Russian).