Published in «Russian Journal of Innovation Economics»2 / 2018
DOI: 10.18334/vinec.8.2.39189

Mobile remote monitoring system of the latest generation as an innovative solution to the problems of optimization of production control at the enterprise of the military-industrial complex

Varenitsa Yuriy Ivanovich, National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Russia

Kimyaev Dmitriy Ivanovich, National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Russia

Astashev Mikhail Georgievich, National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Russia

Varenitsa Gleb Yurevich, Penza State Technological University, Russia

Gusev Valeriy Aleksandrovich, National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Russia

Gusev Oleg Aleksandrovich, National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Russia

Мобильная система удаленного мониторинга последнего поколения как инновационное решение задач оптимизации контроля за производством на предприятии оборонно-промышленного комплекса - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 48

Abstract:
STP (scientific and technological progress) dictates the pace of development in absolutely all areas of human activity. The purpose of STP is to reduce the costs of production, optimization of production and improving the quality of products. This article discusses the optimization of control over production at the defense industry enterprise (defense industry complex), namely the monitoring of raw materials and components, organization and planning of the necessary material resources at all stages of production. The result of the research is the development and implementation of the innovative mobile application for remote monitoring of SUM “NITI“ based on the integrated development environment Microsoft Visual Studio. The necessity of introduction of modern technologies in the organization of production is proved. The complex effect of the introduction of modern innovative product on the results of the defense industry is shown.

Keywords:

defense industry complex, innovation, planning, production optimization, remote monitoring system

JEL-Classification: L52, O31, O32, O33

Citation:
Varenitsa Yu.I., Kimyaev D.I., Astashev M.G., Varenitsa G.Yu., Gusev V.A., Gusev O.A. (2018). Mobile remote monitoring system of the latest generation as an innovative solution to the problems of optimization of production control at the enterprise of the military-industrial complex [Mobilnaya sistema udalennogo monitoringa poslednego pokoleniya kak innovatsionnoe reshenie zadach optimizatsii kontrolya za proizvodstvom na predpriyatii oboronno-promyshlennogo kompleksa]. Russian Journal of Innovation Economics, 8(2). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.8.2.39189.


References (transliterated):
Arskiy Yu.M., Yashukova S.P., Tsvetkova V.A., Polunina T.K. (2006). Informatsionnaya podderzhka innovatsionnogo tsikla [Information support of the innovation cycle] Innovative technologies and systems. 156. (in Russian).
Dobrova K.B. (2017). Problemy obespecheniya informatsionnoy bezopasnosti innovatsionnoy deyatelnosti v integrirovannyh promyshlennyh strukturakh [Problems of ensuring information security in innovation activity in integrated industrial structures]. Russian Journal of Innovation Economics. 7 (4). 349-360. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.7.4.38559.
Khisamutdinov M.K. (2016). Novye investitsionnye tekhnologii «preobrazuyuschie investitsii»: inostrannyy i rossiyskiy opyt [New investment technologies "transformative investments": foreign and Russian experience]. Russian Journal of Innovation Economics. 6 (4). 329-342. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.6.4.37440.
Kotova M.S. (2007). Formirovanie sistemy otsenki innovatsionnoy aktivnosti predpriyatiy regiona [Formation of the system of evaluation of innovative activity of enterprises in the region] Cheboksary: Izd-vo Chuvash. un-ta. (in Russian).
Lipaev V.V., Potapov A.I. (1988). Otsenka zatrat na razrabotku programmnyh sredstv [Evaluation of software development costs] M.: Finansy i statistika. (in Russian).
Zhdankin N.A. (2017). Innovatsionnyy menedzhment [Innovation management] M.: Knorus. (in Russian).
Kulagin M.V., Lopatenko A.S. Nauchnye informatsionnye sistemy i elektronnye biblioteki, Potrebnosty v integratsiiCs. (in Russian). Retrieved from http://www.cs.man.ac.uk
O proizvodstve v oboronno-promyshlennom komplekse produktsii grazhdanskogo naznacheniya. Pravitelstvo RossiiGovernment. (in Russian). Retrieved February 23, 2018, from http://government.ru/news/26581
Strategiya razvitiya. Vyhod na masshtab veduschikh globalnyh konkurentovGosudarstvennaya korporatsiya «Rostekh». (in Russian). Retrieved February 16, 2018, from http://rostec.ru/about/strategy