Published in «Creative Economy»8 / 2018
DOI: 10.18334/ce.12.8.39256

Improving the efficiency of high-tech enterprises of the nuclear industry through clustering based on the theory of adaptive management

Yushina Kseniya Sergeevna, The St. Petersburg State University of Economics, Russia

Повышение эффективности деятельности наукоемких предприятий атомной отрасли через кластеризацию на основе теории адаптивного управления - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 23

Abstract:
Solutions of problem situations based on the constructed discrete-situational network (DCS) for clusters of the nuclear industry based on the theory of adaptive control and application of the logical-linguistic and situational approach are proposed.

Keywords:

cluster, discrete-situational network, efficiency, problem situation, situational approach

JEL-Classification: L60, M11, M21

Citation:
Yushina K.S. (2018). Improving the efficiency of high-tech enterprises of the nuclear industry through clustering based on the theory of adaptive management [Povyshenie effektivnosti deyatelnosti naukoemkikh predpriyatiy atomnoy otrasli cherez klasterizatsiyu na osnove teorii adaptivnogo upravleniya]. Creative Economy, 12(8). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.12.8.39256.


References (transliterated):
Avdasheva S.B. (2008). Tendentsii i faktory izmeneniya kontsentratsii proizvodstva v rossiyskoy promyshlennosti [Trends and factors of changes in production concentration in Russian industry] Innovative development of the Russian economy: national goals and global trends. 21. (in Russian).
Bannikov A.Yu. (2013). K voprosu o klasterakh kak osoboy forme territorialnoy organizatsii promyshlennosti [On the issue of clusters as a special form of territorial industry organization] Governance challenges in the XXI century. 344-346. (in Russian).
Bogachev I.I., Kreydenko T.F., Rodionova I.A. (2016). Effektivnost deyatelnosti predpriyatiy v usloviyakh klasterizatsii v regionakh rf [Efficiency of enterprises in the conditions of clustering in the regions of the Russian Federation] Moscow: ID Universitetskaya kniga. (in Russian).
Fedorov V.K., Benderskiy G.P., Epaneshnikova I.K. (2009). O teoreticheskikh i metodologicheskikh podkhodakh k postroeniyu sistem upravleniya innovatsiyami [Theoretical and methodological approaches to the construction of innovation management systems]. Metody menedzhmenta kachestva. (5). 25-29. (in Russian).
Fedotov A.V., Vasyukov A.V. (2016). Opredelyayuschie faktory innovatsionnogo razvitiya promyshlennosti [Determining factors of industry innovative development]. Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitie. 7 (2). 12-19. (in Russian).
Gadzhiev M.M., Buchaev Ya.G., Yakovleva E.A. (2014). Tsennostnoorientirovannyy podkhod k upravleniyu predpriyatiem: investirovanie v novye tekhnologii [Value-based approach to enterprise management: investing in new technologies]. Management of economic systems: scientific electronic journal. (4(64)). 53. (in Russian).
Gadzhiev M.M., Yakovleva E.A. (2018). Diagnostika problemnyh situatsiy v sotsialno-ekonomicheskikh sistemakh: setevye formy vzaimodeystviya [Diagnosis of problem situations in socio-economic systems: network forms of interaction]. Management of economic systems: scientific electronic journal. (3(109)). 23. (in Russian).
Gadzhiev M.M., Yakovleva E.A. (2018). Funktsionalnaya diagnostika deyatelnosti predpriyatiy na osnove teorii adaptivnogo upravleniya i analiza problemnyh situatsiy v usloviyakh informatsionno-setevoy ekonomiki [Functional diagnostics of enterprises on the basis of the theory of adaptive management and analysis of problem situations in the information network economy]. Management of economic systems: scientific electronic journal. (3(109)). 26. (in Russian).
Golichenko O.G. (2011). Osnovnye faktory razvitiya natsionalnoy innovatsionnoy sistemy: uroki dlya Rossii [Key factors of the national innovation system development: lessons for Russia] M.: Nauka. (in Russian).
Karlik A.E., Demidenko D.S., Iakovleva E.A., Gadzhiev M.M. (2014). Russian practice of financial management of the enteRPRISE Life Science Journal. 11 (10). 589-594.
Karlik A.E., Kukor B.L., Dymkovets I.A., Yakovleva E.A. (2017). Aktualizatsiya osobennostey razrabotki sistemy strategicheskogo upravleniya ekonomikoy Rossii [Actualization of specifics in developing a strategic management system of Russia’s economy]. Mezhdunarodnaya konferentsiya po myagkim vychisleniyam i izmereniyam. 2 303-306. (in Russian).
Kozlovskaya E.A., Yakovleva E.A., Buchaev Ya.G., Gadzhiev M.M. (2012). Metodicheskie podkhody k otsenke effektivnosti nauchnyh rezultatov [Methodological approaches to the evaluation of research results]. Management of economic systems: scientific electronic journal. (12(48)). 33. (in Russian).
Kukor B.L. Klimenkov G.V. (2017). Adaptivnoe upravlenie promyshlennym kompleksom regiona: teoriya, metodologiya, praktika [Adaptive governance of industrial complex of the region: theory, methodology, practice] Ekaterinburg-S.Peterburg: FGBUN Institut ekonomiki Uralskogo otdeleniya RAN. (in Russian).
Makarov Yu.N., Khrustalyov E.Yu. (2010). Finansovo-ekonomicheskie mekhanizmy soglasovaniya korporativnyh interesov subektov integrirovannyh struktur [Financial and economic mechanisms of coordination of corporate interests of integrated structures subjects]. Economic analysis: theory and practice. (37). 15-22. (in Russian).
Silkina G.Yu., Yakovleva E.A., Kozlovskaya E.A., Buchaev Ya.G., Gadzhiev M.M. (2018). Analiticheskie metody obosnovaniya i prinyatiya resheniy v ekonomike [Analytical methods of justification and decision-making in the economy] M.: Izdatelstvo: \. (in Russian).
Tsikhan T.V. (2003). Klasternaya teoriya ekonomicheskogo razvitiya [Cluster theory of economic development]. Teoriya i praktika upravleniya. (5). 17-24. (in Russian).
Yakovleva E.A., Buchaeva S.A., Gadzhiev M.M. (2012). Osobennosti opredeleniya ekonomicheskikh parametrov innovatsiy v analize effektivnosti investitsionnoy deyatelnosti predpriyatiya [Features of determining the economic parameters of innovation in the analysis of the efficiency of investment activity of the enterprise]. Management of economic systems: scientific electronic journal. (12(48)). 57. (in Russian).
Yakovleva E.A., Gadzhiev M.M. (2012). Finansovaya strategiya prognozirovaniya promyshlennogo predpriyatiya [Financial strategy of industrial enterprise forecasting] Makhachkala. (in Russian).