Published in «Creative Economy»8 / 2018
DOI: 10.18334/ce.12.8.39316

The model of human capital assessment of the innovation-active enterprise and the efficiency of its use

Khudyakova Evgeniya Georgievna, Bashkir State University, Russia

Модель оценки человеческого капитала инновационно-активного предприятия и эффективности его использования - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 50

Abstract:
Human capital is a resource and a mechanism of innovative activity of the enterprise. The effectiveness of its use affects the development of the enterprise. In the framework of this article, the model of human capital assessment at the micro level in value terms and the definition of its efficiency is considered. The method of calculating the value of human capital and its indicators is described, as well as a matrix that determines the role of the enterprise in the process of formation, development and use of human capital.

Keywords:

cost, efficiency of use, human capital, innovation-active enterprise

JEL-Classification: J24, M21, O31

Citation:
Khudyakova E.G. (2018). The model of human capital assessment of the innovation-active enterprise and the efficiency of its use [Model otsenki chelovecheskogo kapitala innovatsionno-aktivnogo predpriyatiya i effektivnosti ego ispolzovaniya]. Creative Economy, 12(8). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.12.8.39316.


References (transliterated):
Arabyan K.K. (2007). Izmerenie chelovecheskogo kapitala [The measurement of human capital]. Russian Journal of Entrepreneurship. 2 (4). 105-109. (in Russian).
Bagov V.P., Seleznev E.N., Stupakov V.S. (2006). Upravlenie intellektualnym kapitalom [Intellectual capital management] M.: ID «Kameron». (in Russian).
Galagan A.I. (2008). O chelovecheskom kapitale Rossiyskoy Federatsii, ego razvitii i otsenke [Human capital of the Russian Federation, its development and evaluation]. Social and humanitarian knowledge (Sotsial\'no-gumanitarnyye znaniya). (4). 21-28. (in Russian).
Gileva T.A., Rodionova L.E. (2013). Obosnovanie napravleniy investirovaniya v razvitie chelovecheskogo kapitala predpriyatiya: podkhody i instrumenty [Justification of investment directions in the development of human capital of the enterprise: approaches and tools] Institutions and mechanisms of innovative development: world experience and Russian practice. 53-57. (in Russian).
Golovanova E.H. (2012). Upravlenie chelovecheskim kapitalom v usloviyakh innovatsionnyh preobrazovaniy i ponyatie ego innovatsionnoy gotovnosti [Human Capital Assets Management in Conditions of Innovative Transformations and Notion of Its Innovative Readiness]. Creative economy. (6(66)). 40-46. (in Russian).
Ivanova N.S. (2014). Rol investitsiy v formirovanii chelovecheskogo kapitala [The role of investment in human capital formation]. Managing the megapolis. (3). 79-82. (in Russian).
Kazakova O.B. (2015). Chelovecheskiy kapital kak klyuchevoy faktor razvitiya sovremennoy ekonomiki [Human capital as a key factor in the development of modern economy] Innovative development of the economy: Russian and foreign experience. 257-262. (in Russian).
Khafizova G.S. (2012). Razvitie innovatsionnosti i konkurentosposobnosti chelovecheskogo kapitala [Development of Innovativeness and Competitiveness of Human Capital Assets]. Creative economy. 6 (1). 72-82. (in Russian).
Kolosov A.E. (2012). Chelovecheskiy kapital kak glavnyy resurs innovatsionnoy aktivnosti predpriyatiy [Human Capital Assets as the Main Resource of Enterprise Innovative Activity]. Creative economy. 6 (6). 98-105. (in Russian).
Krakovskaya I.N. (2011). Chelovecheskiy kapital organizatsii kak faktor ee innovatsionnogo razvitiya: upravlenie po stadiyam zhiznennogo tsikla [Human capital of organization as factor of it's innovative development: lifecycle stages-based management]. Creative economy. 5 (1(49)). 60-67. (in Russian).
Lisenkova K.S. (2009). Rol upravleniya chelovecheskim kapitalom v deyatelnosti predpriyatiya [The role of human capital management in the company's activities]. Current problems of economics and law. (3). 48-52. (in Russian).
Ryazanskiy V.V. (2009). Razvitie institutov povysheniya kachestva chelovecheskogo kapitala v informatsionnoy ekonomike [Development of institutions to improve the quality of human capital in the information economy] Saratov. (in Russian).
Simkina L.G., Simionova N.E., Simionov R.Yu. (2000). Chelovecheskiy kapital v innovatsionnoy ekonomike [Human capital in an innovative economy] SPb.: SPbGIEA. (in Russian).
Tolstyh A.V. (2010). Otsenka stoimosti chelovecheskogo kapitala kak faktor povysheniya effektivnosti upravleniya ego formirovaniem i razvitiem [Evaluation of the value of human capital as a factor of increasing the efficiency of its formation and development management]. Social and humanitarian knowledge (Sotsial\'no-gumanitarnyye znaniya). (6). 324-330. (in Russian).
Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki Rossiyskoy Federatsii (Rosstat). (in Russian). Retrieved from http://www.gks.ru