Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»9 / 2018
DOI: 10.18334/rp.19.9.39328

Divergence of the ideological foundations of the country's economic policy: mapping the relationship of the problem of overcoming structural imbalances with the need for spatial development of the domestic economy in the formation of strategic planning system

Koryakina Tatiana Valerevna, Financial University under the Government of the Russian Federation - Lipetsk branch, Russia

Дивергенция идеологических основ экономической политики страны: отображение взаимосвязи задачи преодоления структурного дисбаланса с необходимостью пространственного развития отечественной экономики в формировании системы стратегического планирования - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 22

Abstract:
This work is devoted to the analysis of the problem of structural efficiency of the domestic economy in the context of optimal use of the economic space of the Russian Federation. The paper proves that to optimize the functioning of the domestic economy requires spatial development, which should be carried out through the formation of growth poles as drivers of development of the region with the mandatory state participation, expressed, in particular, in the creation of appropriate infrastructure.

Keywords:

economic development, growth pole, industry, spatial development, structural inefficiency

JEL-Classification: L00, O10, O25, O49

Citation:
Koryakina T.V. (2018). Divergence of the ideological foundations of the country's economic policy: mapping the relationship of the problem of overcoming structural imbalances with the need for spatial development of the domestic economy in the formation of strategic planning system [Divergentsiya ideologicheskikh osnov ekonomicheskoy politiki strany: otobrazhenie vzaimosvyazi zadachi preodoleniya strukturnogo disbalansa s neobkhodimostyyu prostranstvennogo razvitiya otechestvennoy ekonomiki v formirovanii sistemy strategicheskogo planirovaniya]. Russian Journal of Entrepreneurship, 19(9). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.19.9.39328.


References (transliterated):
Bakhareva O.V. (2017). Innovatsionno-tekhnologicheskoe upravlenie rostom: tekhnologiya informatsionnogo modelirovaniya v regione [Innovative and Technological Government of Economic Development: Market of Computer Aided Design in the Region]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (2). 121-132. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.2.37279.
Deev A.A., Sokolov M.S. (2016). Problemy realizatsii gosudarstvennoy promyshlennoy politiki Rossii [Problems of industrial policy implementation in Russia]. Russian Journal of Entrepreneurship. 17 (5). 585-596. (in Russian). doi: 10.18334/rp.17.5.34987.
Drobot E.V. (2017). Vliyanie sanktsionnyh voyn na razvitie vneshnetorgovyh otnosheniy Rossii i Finlyandii [Impact of sanctioning wars on the development of foreign trade relations between Russia and Finland]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (5). 815-830. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.5.37618.
Drobot E.V., Makarov I.N., Ivanova A.A. (2017). Osobennosti gosudarstvennogo upravleniya razvitiem strategicheskikh otrasley v usloviyakh ekonomicheskikh sanktsiy: institutsionalnyy i sistemnyy aspekt [Features of state management of the development of strategic industries under economic sanctions: institutional and systemic aspect]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (19). 2769-2786. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.19.38358.
Frolov V.G. (2013). Institutsionalnye faktory razvitiya promyshlennoy politiki [Institutional Factors of Industrial Policy Development]. Creative economy. 7 (2). 89-95. (in Russian).
Frolov V.G. (2013). Promyshlennaya politika kak integrirovannyy kompleks razvitiya innovatsionno-aktivnogo predprinimatelstva proizvodstvennoy sfery [Industrial Policy as an Integrated Complex of Development of Innovatively ActiveEntrepreneurship of the Production Sphere]. Creative economy. 7 (11(83)). 59-62. (in Russian).
Ivanova A.A. (2017). Gosudarstvennaya politika upravleniya strategicheskimi otraslyami ekonomiki: metody, instrumenty, tekhnologiya [State policy for management of strategic sectors of economy: methods, tools, technology]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (18). 2615-2624. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.18.38312.
Kabashkin V.A. (2010). GChP: mezhdunarodnyy opyt i rossiyskie perspektivy [Public-Private Partnership: international experience and Russian perspectives] M.: OOO «MITs». (in Russian).
Kolesnikov V.V., Koryakina T.V., Makarov I.N. (2017). Proektnoe finansirovanie i gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v regionakh Rossii: institutsionalnye i upravlencheskie problemy [Project finance and public-private partnership in Russian regions: institutional and management issues]. Russian Journal of Entrepreneurship. (14). 2129-2142. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.14.38135.
Kookueva V.V., Tsertseil Yu.S. (2017). Razvitie innovatsionnyh klasterov kak osnova strategii razvitiya territoriy Rossii [Development of innovative clusters as a basis for the development strategy of Russian territories] M.: Kreativnaya ekonomika. (in Russian).
Kostyleva S.Yu., Makarov I.N. (2009). Gde vyraschivayut biznes? Partnyorstvo biznesa i gosudarstva: rol sistemy vysshego obrazovaniya v innovatsionnom razvitii strany [The partnership of business and the state: the role of higher education in the innovative development of the country]. Creative economy. (5(29)). 13-21. (in Russian).
Lapochkina L.V. (2015). Gosudarstvennoe regulirovanie promyshlennogo razvitiya na makrourovne [State regulation of the industrial development on macro-level]. Russian Journal of Entrepreneurship. 16 (12). 1781-1800. (in Russian). doi: 10.18334/rp.16.12.315.
Makarov I., Plotnikov V. (2018). Public-private partnership as a financial instrument for the transport infrastructure modernizing Matec. 05-12.
Makarov I.N. (2017). Retsenziya na monografiyu «Upravlenie konkurentosposobnostyu natsionalnoy ekonomiki v usloviyakh globalizatsii» / Drobot E.V., SPb.: Troitskiy most, 2015 [Review of the monograph "Managing the competitiveness of the national economy in the context of globalization" / Drobot E.V., SPb.: Troitsky bridge, 2015]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (20). 3079-3082. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.20.38422.
Makarov I.N., Evsin M.Yu., Kolesnikov V.V., Spesivtsev V.A. (2017). Neobkhodimost byudzhetnogo finansirovaniya v sovmestnyh gosudarstvenno-chastnyh proektakh promyshlennogo i transportnogo razvitiya [The need for budgeting in joint public-private projects of industrial and transport development]. Russian Journal of Entrepreneurship. (24). 4139-4150. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.24.38631.
Makarov I.N., Kolesnikov V.V., Gudovich G.K., Ryazantseva E.A. (2018). Investitsionnyy kontrol i audit promyshlennyh proektov na baze gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Investment control and audit of industrial projects on the basis of public-private partnership]. Russian Journal of Entrepreneurship. (5). 1533-1542. (in Russian). doi: 10.18334/rp.19.5.39122.
Makarov I.N., Sokolov V.P., Spesivtsev V.A. (2017). Proektnoe finansirovanie na baze gosudarstvenno-chastnogo partnerstva: audit effektivnosti, kriterii effektivnosti [Project financing on the basis of public-private partnership: efficiency audit, efficiency criteria]. Russian Journal of Entrepreneurship. (15). 2207-2214. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.15.38190.
Malkhasyan G.A. (2011). Promyshlennaya politika regiona: printsipy formirovaniya i struktura mekhanizma realizatsii [Ndustrial Policy in the Region: Formation Principles and the Structure of the Implementation Mechanism]. Russian Journal of Entrepreneurship. 12 (7-1). 111-116. (in Russian).
Maro M., Katts B. (2010). Novyy vzglyad na klastery: kak regionalnyy innovatsionnyy klaster mozhet sformirovat novuyu ekonomiku [A new look at clusters: how a regional innovation cluster can form a new economy]. Programma gosudarstvennogo razvitiya. 26-27. (in Russian).
Mezentseva E.S. (2014). Osobennosti regionalnoy promyshlennoy politiki v oblasti podderzhki malogo i srednego predprinimatelstva [Features of the regional industrial policy in supporting of small and medium business]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 4 (3). 49-64. (in Russian).
Murashov A.G. (2016). O strategii sotsialno-ekonomicheskogo regionov (na primere tsentralnogo federalnogo okruga) [About strategy of social and economic regions (on the example of the Central Federal district)]. Vestnik gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya. (2(21)). 44-50. (in Russian). doi: 10.12737/20542 .
Volodarskaya E.A., Motova D.B. (2014). Instrumenty gosudarstvennogo upravleniya formirovaniem i razvitiem innovatsionnyh klasterov [Tools of state management of formation and development of innovation clusters]. Human capital. (4(64)). 27. (in Russian).
Strategiya sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Tsentralnogo federalnogo okruga na period do 2020 godaOfitsialnyy sayt Rossiyskoy Gazety. (in Russian). Retrieved from https://rg.ru/2011/09/27/cfo-razvitie-site-dok.html