Published in «Russian Journal of Innovation Economics»3 / 2018
DOI: 10.18334/vinec.8.3.39351

Forecasting the life cycle of innovation, taking into account the impact of inflation

Klescheva Olga Albertovna, Kazan State University of Architecture and Engineering, Russia

Прогнозирование жизненного цикла инновации с учетом влияния инфляции - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 32

Abstract:
At the moment, the problem of justifying innovative projects is becoming especially urgent. Enterprises and organizations need to know the amount of return on invested capital for decades to come. Of particular interest is the forecasting of cash flows from the implementation of innovative projects, as in Russia there is a great potential for growth of innovative activity of organizations. In the process of forecasting the life cycle of innovation for a long-term period, the main issues are forecasting demand and inflation. The article solves the problem of forecasting inflation in the calculation of the life cycle of innovation. As a result of the analysis, a regression model of inflation forecasting was proposed. The conclusions stated in the article can be used in practice in the process of forecasting the life cycle of innovation.

Keywords:

forecasting of inflation, innovation, life cycle of the innovation project

JEL-Classification: O31, O32, O33

Citation:
Klescheva O.A. (2018). Forecasting the life cycle of innovation, taking into account the impact of inflation [Prognozirovanie zhiznennogo tsikla innovatsii s uchetom vliyaniya inflyatsii]. Russian Journal of Innovation Economics, 8(3). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.8.3.39351.


References (transliterated):
Bakhareva O.V., Kordonchik D.M. (2016). Instituty razvitiya v innovatsionnoy strukture regiona [Development institutions in the innovation structure of the region]. Management of economic systems: scientific electronic journal. (12(94)). 21. (in Russian).
Bogdanov V.D., Ilysheva N.N., Baldesku E.V., Zakirov U.Sh. (2016). Model korrelyatsii mezhdu ekonomicheskim razvitiem i ekologicheskoy rezultativnostyu na osnove dannyh nefinansovoy otchetnosti kompanii [The Development of Correlation Model between Economic Development and Environmental Performance on the Basis of Non-Financial Reporting]. Economy of the region. 12 (1). 93-104. (in Russian). doi: 10.17059/2016-1-7 .
Dobroserdova E.A., Nizamova A.Sh. (2015). Realizatsiya kontseptsii investitsionno-innovatsionnogo lifta dlya predpriyatiy malogo biznesa v usloviyakh sovremennoy ekonomicheskoy situatsii [Implementation of Conception of Investment and Innovations Lift for Small Business in Modern Economic Situation]. The Review of Economy, the Law and Sociology. (2). 19-22. (in Russian).
Esbensen K. (2008). Analiz mnogomernyh dannyh [Multidimensional data analysis] Kazan: izd-vo KazGASU. (in Russian).
Fayzullina L.I., Azhimov T.Z. (2011). Perspektivnye vnedreniya innovatsiy v stroitelnom klastere [Promising innovations in the construction cluster]. Management of economic systems: scientific electronic journal. (12(36)). 65. (in Russian).
Kossov V.V. (2016). Obosnovanie prognoziruemoy tseny sprosa na elektroenergiyu dlya promyshlennosti Rossii do 2020 g [Justification of the projected electricity demand price for the Russian industry until 2020]. Problems of forecasting. (1(154)). 36-49. (in Russian).
Kuzovkin A.I. (2009). Prognoz i otsenka vliyaniya tsen na gaz na uroven inflyatsii i VVP Rossiyskoy Federatsii [Forecast and assessment of the impact of gas prices on inflation and GDP of the Russian Federation]. Microeconomics. (4). 17-24. (in Russian).
Novikova E.S., Fedorov S.S. (2013). Faktory i prognoz tempov inflyatsii v Rossii [Factors and forecast of inflation rates in Russia]. Sovremennye problemy ekonomicheskogo i sotsialnogo razvitiya. (9). 116-119. (in Russian).
Patvakanyan O.A. (2016). Primenenie markovskikh tsepey dlya prognoza inflyatsii v Armenii [Application of markov chains to forecast inflation in armenia]. Vestnik Rossiysko-Armyanskogo (Slavyanskogo) universiteta: gumanitarnye i obschestvennye nauki. (1). 64-68. (in Russian).
Romanova A.I. (2018). Rol innovatsionnyh territorialnyh klasterov v realizatsii innovatsionnoy politiki Respubliki Tatarstan [Role of innovative territorial clusters in realization of innovative policy of the republic of tatarstan]. Siberian Financial School. (2(127)). 94-100. (in Russian).
Sayfullina F.M. (2010). K vershinam innovatsionnosti v stroitelstve. Ekonomicheskie i upravlencheskie aspekty povysheniya innovatsionnoy aktivnosti stroitelnyh predpriyatiy [Economic and Management aspects of efficiency rise of innovative activity at building enterprises]. Creative economy. (10(46)). 87-91. (in Russian).
Sedelnikov A.V., Kondrateva I.A. (2004). Modelirovanie urovnya ezhegodnoy inflyatsii v Rossii metodom zameny peremennyh [Modeling the level of annual inflation in Russia by changing variables]. Advances in current natural sciences. (7). 105-106. (in Russian).
Shumetov V.G., Afonina T.N. (2013). Inflyatsiya v zerkale statistiki: retrospektivnyy analiz i vozmozhnosti prognoza [Inflation in the mirror of statistics: a retrospective analysis and prognosis possibility]. Central Russian Journal of Social Sciences. (3(29)). 250-258. (in Russian).
Suvorov N.V. (2015). Aktualnye napravleniya i problemy sovershenstvovaniya modelnogo instrumentariya makroekonomicheskogo analiza [Current trends and problems of improving model tools of macroeconomic analysis]. Problems of forecasting. (5(152)). 25-39. (in Russian).
Zagidullina G.M., Nizamova I.R. (2015). Mekhanizmy gosudarstvennogo stimulirovaniya kommertsializatsii innovatsiy [Mechanisms of state stimulation of commercialization of innovations]. Management of economic systems: scientific electronic journal. (10(82)). 6. (in Russian).
Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. (in Russian). Retrieved August 02, 2018, from http://www.gks.ru
Tsentralnyy bank Rossiyskoy Federatsii. (in Russian). Retrieved August 12, 2018, from http://www.cbr.ru