Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»10 / 2018
DOI: 10.18334/rp.19.10.39487

Evaluation of innovation potential of priority industries of Nizhny Novgorod region

Usov Nikolay Vladimirovich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Trofimov Oleg Vladimirovich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Frolov Vladislav Genrikhovich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Makusheva Yuliya Andreevna, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Kovylkin Dmitriy Yurevich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Оценка инновационного потенциала приоритетных отраслей промышленности Нижегородской области - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 44

Abstract:
The article considers the existing methodological developments and approaches to the assessment of the innovation potential of the market and industry. A systematic assessment of the innovation potential of priority industries of the Nizhny Novgorod region was carried out. The authors propose to use a multi-level approach to determine the innovation potential of the market and industry. For an integrated assessment of the innovation potential of priority industries of the Nizhny Novgorod region, an adaptive technique is proposed, which allows to assess the innovation potential of industries with the specified parameters of aggregation, to assess the situation in the market, to assess the basic trends of the industry and to identify the most priority components of its development.

Keywords:

adaptive methodology, innovative development, innovative infrastructure of industries, innovative potential, integrated assessment, multi-level approach, priority industries

JEL-Classification: L52, O32, O33

Citation:
Usov N.V., Trofimov O.V., Frolov V.G., Makusheva Yu.A., Kovylkin D.Yu. (2018). Evaluation of innovation potential of priority industries of Nizhny Novgorod region [Otsenka innovatsionnogo potentsiala prioritetnyh otrasley promyshlennosti Nizhegorodskoy oblasti]. Russian Journal of Entrepreneurship, 19(10). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.19.10.39487.


References (transliterated):
Arterchuk V.D., Guznyaeva M.D. (2012). Upravlenie innovatsionnym potentsialom predpriyatiya [Management of enterprise innovation potential]. Management of economic systems. (40). 329. (in Russian).
Bogatyrev A.V., Trofimov O.V., Makusheva Yu.A. (2014). Problemy diagnostiki ekonomicheskogo potentsiala organizatsiy [Some problems of diagnosis of organizations'' economic potential]. Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky. Series: Social Sciences. (4(36)). 41-45. (in Russian).
Chumakov A.G. (2013). Innovatsionnyy potentsial predpriyatiya i ego rol v antikrizisnom upravlenii [Innovative potential of the enterprise and its role in crisis management]. Modern high technologies. (10(1)). 121-123. (in Russian).
Dubik E.A., Usov N.V., Bolonicheva T.V. (2016). Innovatsionnye nauchno-prakticheskie ploschadki v obrazovatelnyh uchrezhdeniyakh [Innovative scientific and practical platforms for educational institutions]. Science Review. (10). 186-191. (in Russian).
Gerasimov V.V., Minina L.S., Vasilev A.V. (2003). Upravlenie innovatsionnym potentsialom proizvodstvennyh sistem [Management of innovative potential of production systems] Novosibirsk: NGASU. (in Russian).
Lobanova N.A. (2016). Aktualnye voprosy analiza innovatsionnogo potentsiala rossiyskikh predpriyatiy [Urgent problems of Russian enterprises’ innovative potential’s analysis]. Discussion. (4(67)). 45-50. (in Russian).
Medvedeva S.A. (2010). Innovatsionnyy potentsial predpriyatiya: slozhnost opredeleniya i osnovnye osobennosti [Innovative potential of the enterprise: the complexity of the definition and the main features]. Creative economy. 4 (10). 35-39. (in Russian).
Morozova T.I. (2015). Issledovanie regionalnoy struktury rynkov zhilya v Privolzhskom federalnom okruge [Study of the regional structure of housing markets in the Volga Federal district]. Regional Economics: Theory and Pactice. (2). 56-60. (in Russian).
Nurgalieva Sh.M. (2008). Problemy otsenki innovatsionnogo potentsiala predpriyatiya [Problems of evaluation of innovative potential of the enterprise]. Problems of Contemporary Science and Practice. Vernadsky University. 1 (1(11)). 238-243. (in Russian).
Sabadka D. (2012). Innovation potential methods Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering. 10 (3). 449-455.
Sidorenko Yu.A., Frolov V.G. (2015). Osnovnye usloviya formirovaniya promyshlennoy politiki: problemy innovatsionno-investitsionnoy sbalansirovannosti [Basic conditions for the formation of industrial policy: the problem of innovation and investment balance]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (11-1(64-1)). 142-145. (in Russian).
Usov N.V., Bolonicheva T.V., Dubik E.A. (2018). Analiz perspektiv innovatsionnogo razvitiya NBIC-tekhnologiy [Analysis of the prospects of innovative development of NBIC technologies]. Management of economic systems: scientific electronic journal. (4(110)). 21. (in Russian).
Yurlov F.F. i dr. (2015). Mirovoy opyt inzhiniringa: sostoyanie, tendentsii, innovatsii [World engineering experience: state, trends, innovations] Nizhny Novgorod: Nizhegorod. gos. tekhn. un-t im. R.E. Alekseeva. (in Russian).
Zhits G.I. (2005). Innovatsionnyy potentsial vysshey shkoly: problemy metodologii i praktiki otsenki [Innovative potential of higher education: problems of methodology and practice of evaluation]. Innovations. (9). 85-89. (in Russian).