Published in «Russian Journal of Innovation Economics»4 / 2018
DOI: 10.18334/vinec.8.4.39541

Model of resource-innovative development of raw materials region

Nagaeva Olga Sergeevna, Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Russia

Модель ресурсно-инновационного развития сырьевого региона - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 28

Abstract:
The authors substantiates the need for the transition of the raw material region to sustainable socio-economic development. As an optimal variant of sustainable socio-economic development of the raw material region, a model of resource-innovative development is proposed. This model combines the advantages of innovative development and a solid economic basis of the raw material region – rich natural resources and production and technical potential of the commodity sector. Options of resource-innovative development depending on the level of development of the service sector, processing industries and high-tech sector not directly related to the development and use of natural resources are considered.
The possibilities of resource-innovative development of the Krasnoyarsk region as a typical raw material region are analyzed.
It is concluded that the transition of the region to resource-innovative development requires the development and implementation of appropriate measures by regional authorities.

Keywords:

deep processing of resources, high-tech industries, raw materials region, resource-innovative development, service sector

JEL-Classification: L72, O31, O32, O33

Citation:
Nagaeva O.S. (2018). Model of resource-innovative development of raw materials region [Model resursno-innovatsionnogo razvitiya syryevogo regiona]. Russian Journal of Innovation Economics, 8(4). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.8.4.39541.


References (transliterated):
Gunton T. (2003). Natural resources and regional development: An assessment of dependency and comparative advantage paradigms Economic Geography. 79 (1). 67-94.
Ivanov A. (2013). Stimulirovanie innovatsionnogo razvitiya rossiyskikh regionov [The Russian regions innovative development stimulation]. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (35). 112-116. (in Russian).
Kaminskiy A.V. (2013). Razvitie glubokoy pererabotki gaza v mirovoy ekonomike [Development of deep processing of gas in the global economy]. Russian Foreign Economic Bulletin. (9). 106-113. (in Russian).
Kashaev O.S. (2013). Model innovatsionnogo razvitiya ekonomiki, teoreticheskie i metodologicheskie aspekty [Model of innovative economic development, theoretical and methodological aspects]. Bulletin of the Financial University. (5). 26-28. (in Russian).
Khmeleva G.A., Ioda E.V. (2012). Predposylki protsessnoy modeli formirovaniya innovatsionnoy ekonomiki v regione [Background of the formation pro-cess model of innovation in the region]. Socio-economic phenomena and processes. (5-6(39-40)). 138-143. (in Russian).
Kinner S., Ogden I. (2014). Planning the innovation agenda for sustainable development in resource regions: A central Queensland case study Resources Policy. (39). 42-53.
Kondratev V.B. (2016). Resursnaya model modernizatsii ekonomiki: vozmozhnosti i ogranicheniya [Resource model of economic modernization: opportunities and limitations] M.: IMEMO RAN. (in Russian).
Korabeynikov I.N., Tokareva Yu.S. (2012). Sovershenstvovanie potentsiala innovatsionno-investitsionnogo razvitiya regionalnogo proizvodstvennogo kompleksa: metodicheskiy podkhod [Improvement of the potential of the regional production complex innovational-investment development: methodological approach]. Vestnik urFU Ser. Ekonomika i upravlenie. (1). 82-96. (in Russian).
Korshenko I.F., Korshenko O.P., Kuznetsov P.A. (2013). Innovatsionnaya infrastruktura dlya razlichnyh tipov strategiy regionalnogo innovatsionnogo razvitiya [Innovative Infrastructure for Various Types of Regional Innovative Strategies]. Innovations. (10(180)). 51-57. (in Russian).
Kryukov V.A. (2014). Syrevye territorii v novoy institutsionalnoy realnosti [Resource Areas in the New Institutional Environment]. Spatial Economics. (4). 26-60. (in Russian). doi: 10.14530/se.2014.4.026-060 .
Kryukov V.A., Tokarev A.N. (2007). Neftegazovye resursy v transformiruemoy ekonomike: o sootnoshenii realizovannoy i potentsialnoy obschestvennoy tsennosti nedr (teoriya, praktika, analiz i otsenki) [Oil and gas resources in the transformed economy: on the ratio of realized and potential social value of mineral resources (theory, practice, analysis and evaluation)] Novosibirsk: Nauka-Tsentr. (in Russian).
Kuleshov V.V. (2017). Resursnye regiony Rossii v «novoy realnosti» [Resource regions of Russia in "new reality"] Novosibirsk: Izd-vo IEOPP SO RAN. (in Russian).
Makeeva O.B. (2015). Innovatsionnoe razvitie ekonomiki RF: novye vyzovy i optimizatsiya strategicheskikh planov [Innovative development of economy of the russian federation: new calls and optimization of strategic plans]. Proceedings of Voronezh State University. Series: Economics and Management. (1). 120-125. (in Russian).
Mastepanov A.M. (2014). Resursno-innovatsionnoe razvitie v energeticheskoy strategii Rossii [Resource and innovative development in the energy strategy of russian federation]. The Energy Policy. (2). 26-37. (in Russian).
Nagaeva O.S., Popodko G.I., Ulina S.L. (2016). Upravlenie investitsionnoy privlekatelnostyu v tselyakh obespecheniya resursno-innovatsionnogo razvitiya regiona [Management of investment attractiveness in order to ensure resource-innovative development of the region] Krasnoyarsk: Sibirskiy federalnyy universitet. (in Russian).
Sarchenko V.I., Oborin L.A. i dr. (2018). Upravlenie razvitiem. Metodologiya regionalnogo strategirovaniya [Development management. Regional strategy methodology] Krasnoyarsk: SFU. (in Russian).
Sklyarova E.E. (2012). Kontseptualnaya model innovatsionnoy ekonomiki [Conceptual model of the innovatiVe economy]. Socio-economic phenomena and processes. (9(43)). 155-164. (in Russian).
Sklyarova E.E. (2012). Splav traditsiy i tekhnologiy. K voprosu vybora effektivnoy modeli innovatsionnogo razvitiya dlya rossiyskoy ekonomiki [Fusion of traditions and technologies. On the choice of an effective model of innovative development for the Russian economy]. Creative economy. 6 (6). 10-14. (in Russian).
Mastepanov A.M. I esche raz o neobkhodimosti perekhoda ekonomiki Rossii na resursno - innovatsionnyy puty razvitiyaBurenie i neft. (in Russian). Retrieved August 03, 2018, from http://burneft.ru/archive/issues/2014-11
Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. (in Russian). Retrieved August 12, 2018, from http://www.gks.ru/