Published in «Journal of International Economic Affairs»4 / 2018
DOI: 10.18334/eo.8.4.39542

Priorities of innovative activities in the economy of Kyrgyzstan and countries of the EAEU

Naaber Yu.R. , Kyrgyz-Russian Slavic University named after B.N. Yeltsin, Kyrgyzstan

Akchurina O.L. , Kyrgyz-Russian Slavic University named after B.N. Yeltsin, Kyrgyzstan

Ostrovskaya E.S. , Kyrgyz-Russian Slavic University named after B.N. Yeltsin, Kyrgyzstan

Приоритеты инновационной деятельности экономики Кыргызстана и стран ЕАЭС - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 45

Abstract:
The article is devoted to the definition of critical technologies and the choice of priorities in the development of innovation activities of the EAEU countries. The strengths and disadvantages of innovation activities of the Russian Federation and Kyrgyzstan among the EAEU countries are indicated. Recommendations on improvement of methods of research of critical technologies and introduction of new ways of identification of the most priority are given. In the article the authors consider in detail the levels of benchmarking, I suggest to expand the territory of the BRICS countries to improve R&D.

Keywords:

benchmarking, critical technologies, innovation, rd, the cost of research and development, ЕАEU

JEL-Classification: F15, O31, O32, O33

Citation:
Naaber Yu.R., Akchurina O.L., Ostrovskaya E.S. (2018). Priorities of innovative activities in the economy of Kyrgyzstan and countries of the EAEU [Prioritety innovatsionnoy deyatelnosti ekonomiki Kyrgyzstana i stran EAES]. Journal of International Economic Affairs, 8(4). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.8.4.39542.


References (transliterated):
1. Zakon «Ob innovatsionnoy deyatelnosti» utverzhden Ukazom Prezidenta Kyrgyzskoy Respubliki ot 26.11.1999 g. Gosudarstvennaya sluzhba intellektualnoy sobstvennosti i innovatsiy pri pravitelstve kyrgyzskoy respubliki. [Elektronnyy resurs]. URL: 918-zakon-kyrgyzskoj-respubliki-ob-innovatsionnoj-deyatelnosti.html ( data obrascheniya: 15.03.2018 ).
2. Zatraty na nauku v Rossii i veduschikh stranakh mira. Nauka, tekhnologii i innovatsii / NIU VShE, 2017. [Elektronnyy resurs]. URL: https://issek.hse.ru/data/2017/09/07/1172519569/NTI_N_64_0709_2017.pdf ( data obrascheniya: 21.03.2018 ).
3. Investitsionnye proekty v Kyrgyzstane. Posolstvo Kyrgyzskoy Respubliki v Rossiyskoy Federatsii. [Elektronnyy resurs]. URL: http://kyrgyzembassy.ru/?page_id=3363#.WqzBjZcsHIU ( data obrascheniya: 18.03.2018 ).
4. Klypin A.V., Kalyuzhnyy K.A. Nauchno-tekhnologicheskie prioritety Rossii: problemy formirovaniya, korrektirovki i razvitiya. Natsionalnye interesy: paritety i bezopasnost. [Elektronnyy resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/nauchno-tehnologicheskie-prioritety-rossii-problemy-formirovaniya-korrektirovki-i-realizatsii ( data obrascheniya: 18.03.2018 ).
5. Malinetskiy G.G., Timofeev N.S. Perspektivnyy metod kriticheskikh tekhnologiy. Preprinty IPM im. M.V.Keldysha. 2014. No 81. 14 s. [Elektronnyy resurs]. URL: http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2014-81 ( data obrascheniya: 17.03.2018 ).
6. Mukashova N.A. Aktualnosty voprosov kreditovaniya ekonomiki Kyrgyzstana v EAES. Sovremennye napravleniya teorii i praktiki ekonomicheskogo analiza, bukhgalterskogo ucheta, finansovogo menedzhmenta, 2017. [Elektronnyy resurs]. URL: http://sibupk.su/upload/medialibrary/137.pdf 13.
7. Mukhutdinov T.Z. Prioritetnye napravleniya razvitiya nauki, tekhnologiy i tekhniki Rossiyskoy Federatsii i kriticheskie tekhnologii federalnogo urovnya: istoriya razrabotki i dinamiki razvitiya. Kiberleninka. [Elektronnyy resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prioritetnye-napravleniya-razvitiya-nauki-tehnologiy-i-tehniki-rossiyskoy-federatsii-i-kriticheskie-tehnologii-federalnogo-urovnya ( data obrascheniya: 17.03.2018 ).
8. Pereslegin S.B. Novye karty buduschego ili Anti-Rend. / [Elektronnyy resurs] Kontseptualnye i metodologicheskie podkhody. / URL: www.treko.ru/show_dict_1673. - M.: «Ast», 2009. – 688-689 c.
9. Perecheny prioritetnyh napravleniy razvitiya nauki v Kyrgyzskoy Respublike na 2018-2022 gody. BILIM. AKIpress. [Elektronnyy resurs]. URL: https://bilim.akipress.org/ru/news:1426745?from=cp ( data obrascheniya: 18.03.2018 ).
10. Poznyak A.Yu., Shashnov S.A. Nauchno-tekhnologicheskie prioritety dlya modernizatsii rossiyskoy ekonomiki. Kiberleninka. [Elektronnyy resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/nauchno-tehnologicheskie-prioritety-dlya-modernizatsii-rossiyskoy-ekonomiki ( data obrascheniya: 18.03.2018 ).
11. Polozhenie o Gosudarstvennom fonde intellektualnoy sobstvennosti pri Gosudarstvennoy sluzhbe intellektualnoy sobstvennosti i innovatsiy pri Pravitelstve Kyrgyzskoy Respubliki: utverzhdeno Prikazom Gosudarstvennoy sluzhby intellektualnoy sobstvennosti i innovatsiy pri Pravitelstve KR ot 31 marta 2017 goda № 69 [Elektronnyy resurs]. URL: http://patent.kg/index.php/ru/psb/psb-membership/101-laws/dep-act/polozhenie/1111-polozhenie-o-gosudarstvennom-fonde-intellektualnoj-sobstvennosti-pri-gosudarstvennoj-sluzhbe-intellektualnoj-sobstvennosti-i-innovatsij-pri-pravitelstve-kyrgyzskoj-respubliki.html (data obrascheniya: 15.03.2018 )
12. Sokolov M.S. Otsenka konkurentosposobnosti innovatsionnyh sistem Rossii i Belarusi v usloviyakh integratsii // Voprosy innovatsionnoy ekonomiki. – 2017. – № 3. – c. 175-190.
13. Upravlenie innovatsionnymi protsessami. Uchebnoe posobie. Kafedra ekonomiki. S. 22-23. Samarskiy Gosudarstvennyy Tekhnicheskiy Universitet. 2009. [Elektronnyy resurs]. URL: http://library.psu.kz/fulltext/transactions/3394__upravlenie_innovacionnimi_processami.pdf ( data obrascheniya: 17.03.2018 ).