Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»11 / 2018
DOI: 10.18334/rp.19.11.39586

Trends of exports double-digit growth: improvement of the structure or tasks of maintaining positive balance

Krasilnikova Elena Anatolevna, Plekhanov Russian University of Economics, Russia

Nikishin Aleksandr Fedorovich, Plekhanov Russian University of Economics, Russia

Тенденции двухзначных приростов экспорта: оздоровление структуры или задачи сохранения положительного сальдо - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 34

Abstract:
The article deals with the dynamics of macroeconomic indicators of foreign trade of the Russian Federation. The structure of the foreign trade balance in the past and current years is estimated. Detailed attention is paid to the main tendencies of the export structure of the Russian Federation in 2016-2018 were interesting, the growth rate of export volumes of fuel and energy and food products, agricultural raw materials.

Keywords:

agricultural raw materials, export, food products, foreign trade, foreign trade turnover, fuel and energy products, import, trade balance

JEL-Classification: F10, F14, Q13, Q43

Citation:
Krasilnikova E.A., Nikishin A.F. (2018). Trends of exports double-digit growth: improvement of the structure or tasks of maintaining positive balance [Tendentsii dvukhznachnyh prirostov eksporta: ozdorovlenie struktury ili zadachi sokhraneniya polozhitelnogo saldo]. Russian Journal of Entrepreneurship, 19(11). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.19.11.39586.


References (transliterated):
Boykova A.V., Nikishin A.F., Khapenkov V.N. (2017). Povyshenie konkurentosposobnosti organizatsiy elektronnoy torgovli na osnove upravleniya assortimentom [Improving the competitiveness of e-commerce companies on the basis of assortment management]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (1(78)). 419-422. (in Russian).
Deputatova E.Yu., Ilyashenko S.B. (2017). Kachestvo i kultura obsluzhivaniya kak faktory, formiruyuschie pokupatelskoe povedenie [Quality and service culture as factors that shape consumer behavior]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (2-2(79)). 1191-1196. (in Russian).
Karaschuk O.S. (2015). Sovershenstvovanie gosudarstvennogo regulirovaniya investitsionnoy deyatelnosti v torgovle s ispolzovaniem nalogovyh metodov [The improvement of state regulation of investment activity in trade using tax methods]. Russian Journal of Entrepreneurship. 16 (11). 1567-1578. (in Russian). doi: 10.18334/rp.16.11.238.
Khasanshina N.B. (2016). Eksport i import rossii: osnovnye tendentsii 2008-2015 gg [Import and Export of Russia: the main trends in 2008-2015]. Economics and management: theory and practice. 2 (2). 37-44. (in Russian).
Khaybullina L.I. (2018). Saldo torgovogo balansa kak vazhneyshiy makroekonomicheskiy pokazatel [Trade balance as the most important macroeconomic indicator] Best student article 2018. 12-14. (in Russian).
Krasilnikova E.A. (2018). Izmenenie struktury vneshnetorgovogo oborota Rossiyskoy Federatsii kak osnova ekonomicheskikh preobrazovaniy v strane [Changes of the structure of foreign trade turnover of the russian federation as the basis for economic transformations in the country]. Economic systems. 11 (1(40)). 95-101. (in Russian).
Krasilnikova E.A., Mayorova E.A., Nikishin A.F. (2018). Makroekonomicheskie tendentsii razvitiya vneshnetorgovyh svyazey Rossiyskoy Federatsii [Macroeconomic trends in the development of foreign trade relations of the Russian Federation]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (2(91)). 133-136. (in Russian).
Mayorova E.A. (2014). Ekonomicheskaya effektivnost nematerialnyh aktivov v roznichnoy torgovle [Economic efficacy of non-material assets in retail trade (Russia, Moscow)]. Problems of modern economics. (1(49)). 233-235. (in Russian).
Panasenko S.V., Krasilnikova E.A., Bazhenov G.A., Cheglov V.P. (2018). Sovremennye trendy razvitiya rynkov tovarov i uslug №1 [Modern trends in the development of markets for goods and services №1]. Statia v otkrytom arkhive. (1). 11. (in Russian). doi: 10.21686/strtu/1(1).2018.
Panasenko S.V., Nikolskaya O.P. (2018). Vozdeystvie VTO eksport selkhozproduktsii iz Rossii [Impact of WTO agricultural exports from Russia] Russia in the conditions of economic sanctions. 230-236. (in Russian).
Panasenko S.V., Stukalova I.B., Mazunina T.A. (2018). Napravleniya razvitiya sovremennoy roznichnoy torgovli [Directions of modern retail trade]. Russian Journal of Entrepreneurship. 19 (3). 599-608. (in Russian). doi: 10.18334/rp.19.3.38818.
Pesterev S.V., Talaban V.E. (2018). Analiz dinamiki i struktury tovarnoy struktury eksporta rossiyskoy federatsii v 2013-2017 gg [Analysis of the dynamics and structure of the commodity structure of exports of the Russian Federation in 2013-2017]. Alley of Science. 1 (3(19)). 134-138. (in Russian).
Sapunov A.V., Baydak G.A. (2016). Analiz dinamicheskikh tendentsiy otraslevoy struktury eksporta ekonomiki Rossii [Analysis of dynamic trends in the industry export structure of the Russian economy]. Vestnik of Academy of Marketing and Social Information Technologies. (1(65)). 61-63. (in Russian).
Shapovalova O.V., Noskov V.A. (2016). Puti sovershenstvovaniya struktury vneshnetorgovogo oborota za schet uvelicheniya eksporta oborudovaniya [The ways of improving foreign trade turnover by means of machinery export extension]. Problems of improving the organization of production and management of industrial enterprises: Interuniversity collection of scientific papers. (2). 230-233. (in Russian).
Yakovlev A.A., Golubkin A.V. (2017). K voprosu ob ekonomicheskom sotrudnichestve Kitaya so stranami tsentralno-vostochnoy Evropy [On the issue of China's economic cooperation with the countries of Central and Eastern Europe]. Economics and management. (9(143)). 13-19. (in Russian).
Zimin A.F., Timiryanova V.M. (2016). Prostranstvennaya organizatsiya rynka potrebitelskikh tovarov [Spatial organization of the consumer goods market]. Bulletin USPTU. Science, education, economy. Series economy. (1(15)). 44-46. (in Russian).