Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»11 / 2018
DOI: 10.18334/rp.19.11.39595

Product supply chain optimization through distribution centers network

Slepenkova Elena Vasilevna, Plekhanov Russian University of Economics, Russia

Murtuzalieva Taira Velimagomedovna, Plekhanov Russian University of Economics, Russia

Seyfullaeva Maisa Emirovna, Plekhanov Russian University of Economics, Russia

Оптимизация цепи поставок продукции через сеть распределительных центров - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 36

Abstract:
The article deals with the issues of creating supply chains of products by a large manufacturer, which operates on the Russian market “Nestlé Russia“. This manufacturer forms a distribution chain of products, primarily through distributors, which determine which territorial logistics sites will be implemented, storage and where the products will be delivered. Particular attention is paid to the transport and storage cost components in determining the location of the distribution center.

Keywords:

distribution, distribution center, distribution system, equilibrium-shoulder effect, logistics, needs of network customers, storage cost distribution model, supply chain, the center of gravity of freight flows, the projected level of demand

JEL-Classification: L26, L81, M11, M21

Citation:
Slepenkova E.V., Murtuzalieva T.V., Seyfullaeva M.E. (2018). Product supply chain optimization through distribution centers network [Optimizatsiya tsepi postavok produktsii cherez sety raspredelitelnyh tsentrov]. Russian Journal of Entrepreneurship, 19(11). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.19.11.39595.


References (transliterated):
Akimov N.A., Sergeev V.E. (2014). Organizatsionnoe prognozirovanie kak odno iz usloviy razvitiya kontraktnoy sistemy v sfere zakupok [Organizational anticipation as one of the conditions of development contract systems in the sphere of procurement]. Fundamental research. (9-6). 1274-1277. (in Russian).
Alekseeva N.V., Andrenov N.B. i dr. (2018). Ekonomicheskie issledovaniya: analiz sostoyaniya i perspektivy razvitiya [Economic research: analysis of the state and prospects of development] Moskva-Voronezh: Voronezhskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet Voronezhskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet; Nauka: info. (in Russian).
Basharina O.Yu., Noskov S.I. (2013). Metodika analiza, otsenki i prognozirovaniya dinamiki osnovnyh pokazateley funktsionirovaniya skladskogo logisticheskogo kompleksa [Methodology of analysis, estimation and forecasting of main indicators dynamic in warehouse logistic complex]. Fundamental research. (11-6). 1103-1107. (in Russian).
Murtuzalieva T.V., Tsakhaev R.K. (2018). Marketing [Marketing] Moscow: Dashkov i K. (in Russian).
Myasnikova E.N. (2017). Ekonomicheskaya suschnost i znachenie sotsialnogo pitaniya [The economic essence and importance of social power] Cost-effective and environmentally friendly innovative technologies. 121-127. (in Russian).
Panasenko S.V., Krasilnikova E.A., Bazhenov G.A., Cheglov V.P. (2018). Sovremennye trendy razvitiya rynkov tovarov i uslug [Modern trends in the development of goods and services markets] M.: REU imeni G.V. Plekhanova. (in Russian).
Panasenko S.V., Krasilnikova E.A., Bazhenov G.A., Cheglov V.P., Mayorova E.A. (2018). Sovremennye trendy razvitiya rynkov tovarov i uslug [Modern trends in the development of goods and services markets] M.: REU imeni G.V. Plekhanova. (in Russian).
Slepenkova E.V. (2014). Formirovanie logisticheskogo investitsionnogo proekta [Formation of logistics investment project] Improvement of development mechanisms of innovative economy of Russia and its far Eastern territories. 191-195. (in Russian).
Slepenkova E.V. (2016). Perspektivy razvitiya vysokoskorostnogo dvizheniya poezdov pri perevozke gruzov po territorii RF [Prospects for the development of high-speed train traffic in the transport of goods on the territory of the Russian Federation] (in Russian).
Tsenina E.V., Panasenko S.V. (2012). Klassifikatsiya i upravlenie operatsionnymi riskami v marketinge [Classification and Control Over Operational Risks In Marketing]. Practical Marketing. (11(189)). 11-17. (in Russian).
Sayt kompanii Nestle S.A. (in Russian). Retrieved from http://www.nestle.com