Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»12 / 2018
DOI: 10.18334/rp.19.12.39608

The concept of integrated logistics as a direction of improvement of information support of agricultural consumer cooperatives

Pavlov Aleksandr Yurevich, Penza State Technological University, Russia

Kudasheva Mariya Semyonovna, Penza State Technological University, Russia

Karmyshova Yuliya Vladimirovna, Penza State Technological University, Russia

Концепция интегрированной логистики как направление совершенствования информационного обеспечения деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 10

Abstract:
The study presents the results of a survey of representatives of agricultural cooperatives of the Penza region, on the basis of which the authors substantiate the problems of development of small agribusiness. Particular attention is paid to the lack of information support of economic entities and the consequences of the influence of this factor on the activities of cooperatives.
As an innovative approach to the organization of the information subsystem of the organizational and economic model of cooperation, the article proposes to consider the application of the concept of integrated logistics. In modern conditions, it is impossible to form a material flow with optimal financial costs without effective information flow. It is only within the framework of combining material, financial and information flows that it is possible to achieve the objective function of the cooperative – to increase the sustainability of its development by increasing the availability of information and the stability of financial flows.
This view will be of interest to managers and specialists of agricultural consumer cooperatives, representatives of initiative groups, who wished to organize an agricultural cooperative, employees of district, regional and federal bodies of agribusiness management, as well as employees of consulting organizations, teachers and students of universities.

Keywords:

concept, information support, integrated logistics, material and financial flows

JEL-Classification: Q12, Q13, Q14

Citation:
Pavlov A.Yu., Kudasheva M.S., Karmyshova Yu.V. (2018). The concept of integrated logistics as a direction of improvement of information support of agricultural consumer cooperatives [Kontseptsiya integrirovannoy logistiki kak napravlenie sovershenstvovaniya informatsionnogo obespecheniya deyatelnosti selskokhozyaystvennyh potrebitelskikh kooperativov]. Russian Journal of Entrepreneurship, 19(12). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.19.12.39608.


References (transliterated):
Afanaseva M.S., Karmyshova Yu.V. (2016). Issledovanie zhiznennogo tsikla nekommercheskikh selskokhozyaystvennyh organizatsiy [A study of the life cycle of a nonprofit agricultural organizations]. Success of Modern Science and Education. 3 (11). 85-90. (in Russian).
Afanaseva M.S., Karmyshova Yu.V. (2016). Issledovanie zhiznennogo tsikla selskokhozyaystvennyh potrebitelskikh kooperativov: tendentsii funktsionirovaniya i razvitiya [Study on the life cycle of agricultural cooperatives: trends of functioning and development]. Fundamental research. (12-5). 1050-1055. (in Russian).
Chayanov A.V. (1989). O selskokhozyaystvennoy kooperatsii [On agricultural cooperation] Saratov. (in Russian).
Demishkevich G.M. (2013). Razvitie potrebitelskoy kooperatsii v molochnom skotovodstve [Development of consumer cooperation in dairy cattle breeding of the Ulyanovsk region]. Rural economy in Russia (Ekonomika sel\'skogo khozyaystva Rossii). (11). 42-46. (in Russian).
Kopylova E.V. (2013). Tendentsii razvitiya selskokhozyaystvennyh potrebitelskikh kooperativov v Respublike Mordoviya [Trends of development of agricultural consumer co-operatives in the Republic of Mordovia]. Russian Journal of Entrepreneurship. (18(240)). 120-128. (in Russian).
Ponomarenko V. S., Tankov K. M., Lepeyko T. І. (2010). Logіstichniy menedzhment [Logistic management] X.: VD «ІNZhEK». (in Russian).
Sandu I.S., Demishkevich G.M., Prokopev G.S., Bolshakova V.V., Bondarenko T.G., Botasheva L.Kh., Ryzhenkova N.E. i dr. (2012). Teoretiko-metodologicheskie aspekty formirovaniya instituta selskokhozyaystvennogo konsultirovaniya [Theoretical and methodological aspects of the formation of the Institute of agricultural consulting] Moscow: Ugreshskaya tipografiya. (in Russian).
Shirokova O.V., Avtsinova A.V., Pyatnitsa M.A. (2017). Ukol vaktsiny pod nazvaniem «narodnye kooperativy» dlya sozdaniya formy importozamescheniya selskokhozyaystvennoy produktsii na primere Lipetskoy oblasti [Injection entitled "people''s cooperatives" for creation an import substitution form of agricultural products by the example of the Lipetsk region]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (10). 1547-1556. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.10.37953.
Strebkov D.M. (2008). Problemy razvitiya selskokhozyaystvennyh potrebitelskikh kooperativov v Tambovskoy oblasti [Problems of development of agricultural consumer cooperatives in the Tambov region]. Russian Journal of Entrepreneurship. (9-2(119)). 132-134. (in Russian).
Tkach A.V., Ugryumova Yu.A. (2003). Neobkhodimost razvitiya kooperatsii v reshenii prodovolstvennoy problemy i sotsialnyh voprosov [The need to develop cooperation in solving the food problem and social issues]. Economics of agricultural and processing enterprises. (2). 15-16. (in Russian).
Vinnichek L.B., Pavlov A.Yu., Yalmaev R.A., Batova V.N. (2017). Differentsiatsiya napravleniy gosudarstvennoy podderzhki po vidam i urovnyam selskokhozyaystvennoy potrebitelskoy kooperatsii [The differentiation of directions of the state support of the types and levels of agricultural consumer cooperation]. Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 7 (3V). 295-311. (in Russian).
Osnovy logisticheskogo menedzhmenta. Bazovye logisticheskie kontseptsii, strategii, mikro-, mezo-, makroekonomicheskie sistemyBaykalskaya mezhdunarodnaya biznes-shkola. (in Russian). Retrieved September 30, 2018, from https://edu.buk.irk.ru/files/courses/cl_1601/l_3046/m71743.pdf