Published in «Russian Journal of Labor Economics»4 / 2018
DOI: 10.18334/et.5.4.39615

On the issue of labor activity of foreign citizens in the Irkutsk region

Balashova Nadezhda Valerevna, Baikal State University, Russia

К вопросу о трудовой деятельности иностранных граждан в Иркутской области - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 54

Abstract:
This paper discusses the causes of migration in the Irkutsk region, the consequences of attracting foreign forces to the region. The problems of development of migration policy in the Russian Federation in the field of labor migration, as well as some areas of improvement of legislation. The article presents the results of a study conducted by the department of labor economics and personnel management of the Baikal state University in 2018 to study the employment of foreign citizens.

Keywords:

foreign labor force, labor activity of migrants, labor migration, migration legislation

JEL-Classification: J61, J62, J63

Citation:
Balashova N.V. (2018). On the issue of labor activity of foreign citizens in the Irkutsk region [K voprosu o trudovoy deyatelnosti inostrannyh grazhdan v Irkutskoy oblasti]. Russian Journal of Labor Economics, 5(4). (in Russian). – doi: 10.18334/et.5.4.39615.


References (transliterated):
Baeva O.N., Rodionova U.N. (2016). Adaptatsiya inostrannyh studentov VUZa: problemy i resheniya [Adaptation of international students: problems and solutions (on the example of Baikal State University)] Development of Russian-Chinese relations: a new international reality. 175-180. (in Russian).
Barsukova M.E. (2009). Ekonomicheskie effekty privlecheniya inostrannyh rabotnikov na rynok truda Irkutskoy oblasti [Economic effects of attracting foreign workers to the labour market of the Irkutsk region]. Topical issues of economic sciences. (4-2). 19-22. (in Russian).
Komarovskiy V.V. (2017). Regulirovanie transgranichnoy migratsii: uroki dlya Rossii [Managing cross-border migration: lessons for Russia]. Rossiya i novye gosudarstva Evrazii. (4(37)). 92-104. (in Russian).
Komartseva V.V. (2012). Vliyanie trudovoy migratsii na ekonomicheskuyu bezopasnost prinimayuschego regiona [The impact of labour migration on the economic security of the host region]. National interests: priorities and security. (8(149)). 46-52. (in Russian).
Kovtun N.A. (2018). Mekhanizmy regulirovaniya trudovoy migratsii [Mekhanizmy regulirovaniya trudovoy migratsii]. Akademiya prava i ekonomiki. (1(5)). 26-30. (in Russian).
Kryazheva E.N. (2017). K voprosu o roli kvalifikatsii inostrannyh rabotnikov v regulirovanii vneshney trudovoy migratsii v Rossiyskoy Federatsii [On Role of Foreign Employee Qualification in Regulation of External Labour Migration in the Russian Federation (Part I)]. Trudovoe pravo v Rossii i za rubezhom. (4). 16-20. (in Russian).
Makarova I.K. (2018). Ispolzovanie inostrannoy rabochey sily v Rossii i upravlenie internatsionalnymi kollektivami: strategiya i bezopasnost [The use of foreign labor in Russia and the management of international groups: strategy and security]. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo evraziyskikh gosudarstv: politika, ekonomika, pravo. (2(15)). 98-108. (in Russian).
Nosyreva I.G., Danilchuk T.I. (2012). Otsenka potrebnostey rabotodateley irkutskoy oblasti v personale: kolichestvennye i kachestvennye aspekty (po materialam sotsiologicheskogo issledovaniya) [Assessment of irkutsk region employers' demand in employees: quantitative and qualitative aspects (based on sociological survey)]. News of the Irkutsk State Economic Academy (Scientific Journal of Baikal State University). (4). 92-95. (in Russian).
Samarukha V.I., Krasnova T.G., Plotnikova T.N. (2018). Migratsionnoe dvizhenie naseleniya regionov Sibiri [Migration Movement of the Population of Siberian Regions]. Bulletin of Baikal State University. 28 (1). 56-62. (in Russian). doi: 10.17150/2500-2759.2018.28(1).56-62 .
Trofimov E.A., Trofimova T.I. (2015). Ekonomiko-teoreticheskie aspekty faktorov migratsii rabochey sily [Economic and theoretical aspects of factors influencing labor migration]. News of the Irkutsk State Economic Academy (Scientific Journal of Baikal State University). 25 (4). 577-582. (in Russian). doi: 10.17150/1993-3541.2015.25(4).577-582 .