Published in «Creative Economy»1 / 2019
DOI: 10.18334/ce.13.1.39667

The model of the university as a centre of competence development

Garanin Maksim Alekseevich, Samara State Transport University, Russia

Модель управления университетом как центром развития компетенций - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 42

Abstract:
The results of the research aimed at improving the university management model are presented. The article presents a model of management of the educational organization of higher education as a center of competence development. Development scenarios for the university are shown. The model of adaptive management of university development is presented.

Keywords:

center competencies, educational program and resources of the university, higher education, model of university management, the governance structure of the university, university 4.0

JEL-Classification: I21, I23, I26

Citation:
Garanin M.A. (2019). The model of the university as a centre of competence development [Model upravleniya universitetom kak tsentrom razvitiya kompetentsiy]. Creative Economy, 13(1). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.13.1.39667.


References (transliterated):
Erikenova E.M. (2016). Sistemy upravleniya universitetami i printsipy ikh proektirovaniya [Universities management systems and the principles of their designing]. Vestnik Universiteta. (7-8). 54-59. (in Russian).
Filippov Yu.V., Avdeeva T.T. (2014). Universitet v sisteme upravleniya regionalnym razvitiem: nakoplennyy opyt i videnie buduschego [University system of regional development: experience and vision for the future]. Vestnik Universiteta. (10). 65-68. (in Russian).
Gonik I.L., Yurova O.V., Tekin A.V. i dr. (2016). Modernizatsiya sistemy upravleniya kak instrument razvitiya regionalnogo opornogo universiteta [Modernization of the control system as a tool to support the development of a regional basic university]. Higher education in Russia. (7). 117-126. (in Russian).
Kapyrin P.A., Shlyonova M.Yu. (2014). Problemy formirovaniya sistemy upravleniya innovatsionnoy deyatelnostyu universiteta [Problems of forming the system of management of innovative activity of the university]. Vestnik Universiteta. (4). 60-65. (in Russian).
Potapova O.A. (2018). Innovatsionnaya sreda federalnyh universitetov kak element sistemy upravleniya znaniyami v regione [Innovative environment of federal universities as an element of the knowledge management system in the region]. Management Sciences in the Modern World. 2 (1). 68-73. (in Russian).
Shavga L.A., Shavga G.A. (2015). Sovremennye podkhody k proektirovaniyu sistemy upravleniya universitetom [Modern approach in designing university management system]. Fundamental and applied research of cooperative sector of the economy. (3). 143-149. (in Russian).
Tavoletti E. (2018). Upravlenie kachestvom v sisteme vysshego obrazovaniya na primere italyanskikh universitetov [Quality management in higher education: the case of italian universities]. Vestnik universiteta Pravitelstva Moskvy. (2). 29-33. (in Russian).
Terenteva T.V., Lazarev I.G., Arnaut M.N. (2016). Upravlenie ustoychivym razvitiem universiteta kak sotsialno-ekonomicheskoy sistemoy [Management of sustainable development of the university as a socio-economic system]. International Journal of Experimental Education. (12-1). 98-99. (in Russian).