Published in «Journal of International Economic Affairs»1 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.1.39675

Digitization of agriculture in the Kyrgyz Republic

Okenova Aygul Omurbekovna, Institute of Economics named after A.Alyshbaev (Kyrgyz Academy of Sciences), Russia

Цифровизация сельского хозяйства в Кыргызской Республике - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 119

Abstract:
This article discusses the problems and prospects of digitalization in agriculture of Kyrgyzstan. The main problems of ICT introduction in agriculture, and the benefits of digitalization in an integrated economy are shown. The possibilities of using information platforms in the transformation of the domestic agricultural sector into the Eurasian economic space are proposed

Keywords:

agriculture, digitalization, export, integration, international trade, ЕАEU

JEL-Classification: O31, O33, Q10

Citation:
Okenova A.O. (2019). Digitization of agriculture in the Kyrgyz Republic [Tsifrovizatsiya selskogo khozyaystva v Kyrgyzskoy Respublike]. Journal of International Economic Affairs, 9(1). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.1.39675.


References (transliterated):
Bodrunov S.D. (2017). Nekotorye aspekty evraziyskoy integratsii i protsessy novoy industrializatsii Rossii [Some aspects of Eurasian integration and new industrialization processes in Russia]. The Economic Revival of Russia. (1(51)). 1612-. (in Russian).
Emelyanovich I. (2016). Gosudarstvennye standarty tsifrovoy ekonomiki [National standards of the digital economy]. Nauka i innovatsii. 3 (157). 10-12. (in Russian).
Okenova A.O. (2017). Primenenie mezhdunarodnogo opyta finansovo-kreditnoy podderzhki selskokhozyaystvennyh tovaroproizvoditeley v Kyrgyzskoy respublike [Application of international experience in financial and credit support of agricultural producers in the Kyrgyz Republic]. Economics. 1 (4). (in Russian). doi: 10.18334/asia.1.4.38724.
Okenova A.O. (2018). Osobennosti razvitiya sistemy kreditovaniya selskogo khozyaystva Kyrgyzskoy Respubliki [Features of development of system of crediting of agriculture of the Kyrgyz Republic]. Journal of International Economic Affairs. 8 (4). (in Russian). doi: 10.18334/eo.8.4.39648.
Okenova A.O., Orozonova A.A. (2018). Perspektivy razvitiya eksporta organicheskoy produktsii v usloviyakh integratsii [Prospects for export of organic products under conditions of integration]. Journal of International Economic Affairs. 8 (2). 261-270. (in Russian). doi: 10.18334/eo.8.2.38987.
Okenova A.O., Turkbaev B.K. (2018). Sovremennoe sostoyanie finansovo-kreditnogo obespecheniya selskokhozyaystvennyh tovaroproizvoditeley Kyrgyzskoy Respubliki [Current state of financial and credit support of agricultural producers of the Kyrgyz Republic]. Journal of International Economic Affairs. 8 (4). 703-714. (in Russian). doi: 10.18334/eo.8.4.39647.
Orozonova A.A., Egizbaeva B.A. (2016). Problemy finansovogo vzaimodeystviya stran EAES v sovremennyh usloviyakh [Problems of financial cooperation of the EAEU countries in modern conditions]. Economics. (1(26)). 37-41. (in Russian).
Vasilenko N.V. (2017). Tsifrovizatsiya kak osnova evraziyskoy ekonomicheskoy integratsii. Gosudarstvo i rynok: mekhanizmy i instituty evraziyskoy integratsii v usloviyakh usileniya globalnoy iperkonkurentsii [Digitalization as the basis of Eurasian economic integration. State and market: mechanisms and institutions of Eurasian integration in the context of strengthening global hypercompetition] Saint Petersburg. (in Russian).
Tsifrovoy Kyrgyzstan: nyneshnee sostoyanie i puty vperedWorldbank. (in Russian). Retrieved from http://www.worldbank.org/wdr2016