Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»1 / 2019
DOI: 10.18334/rp.20.1.39703

Analysis of the development of the dairy industry in the Bryansk region and its prospects

Lysenko Aleksandra Nikolaevna, Bryansk State University of Engineering and Technology, Russia

Laktyushina Olga Viktorovna, Bryansk branch of RANEPA, Russia

Анализ развития молочной промышленности Брянской области и ее перспективы - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 30

Abstract:
The dairy sector as an integral part of the dairy industry plays an important role in the economy of our country and its subjects. The article deals with the dairy industry in the region on the example of the Bryansk region. The authors analyzed the main indicators: consumption of different types of milk and dairy products per capita, production and output of milk, whole milk products, drinking milk, cheese, butter. The set of necessary conditions and resources for the development and increase in the production of dairy products is determined, as well as the prospects of demand for dairy products in the Bryansk region are identified. The activities aimed at the development of the dairy industry, which will reduce the dependence of the industry on the raw material base, are discussed.

Keywords:

Bryansk region, dairy industry, milk consumption, milk production, region

JEL-Classification: Q13, Q14, Q18

Citation:
Lysenko A.N., Laktyushina O.V. (2019). Analysis of the development of the dairy industry in the Bryansk region and its prospects [Analiz razvitiya molochnoy promyshlennosti Bryanskoy oblasti i ee perspektivy]. Russian Journal of Entrepreneurship, 20(1). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.20.1.39703.


References (transliterated):
Azarenko N.Yu., Sebekina T.I. (2016). Strategicheskiy analiz i razrabotka putey povysheniya investitsionnoy privlekatelnosti APK regiona [Strategic analysis and development of ways of increase of investment attractiveness of the agroindustrial complex of the region]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (11-2(76)). 232-239. (in Russian).
Ermakova E.E., Atabaeva Sh.A. (2014). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya molochnoy promyshlennosti RF [Current state and prospects of the Russian dairy industry]. The young scientist. (7). 338-340. (in Russian).
Lisina A.N. (2010). Razrabotka mekhanizma upravleniya innovatsionnym razvitiem regiona [The working out of innovative development of region management mechanism]. Bulletin of Saint-Petersburg State University of Economics. Series: The Economy. (6). 354-355. (in Russian).
Lysenko A.N. (2016). Upravlenie ustoychivym sotsialno-ekonomicheskim razvitiem selskikh territoriy [Managing sustainable social and economic development in rural areas]. Bulletin of Surgut State University. (4(14)). 44-46. (in Russian).
Lysenko A.N., Sebekina T.I. (2018). Primenenie informatsionnyh tekhnologiy v upravlenii APK regiona [The use of information technology in the management of agriculture in the region] Challenges of the digital economy: conditions, key institutions, infrastructure. 165-167. (in Russian).
Shvarova E.V. (2018). Ob osnovnyh tendentsiyakh razvitiya selskogo khozyaystva v regionakh Tsentralnogo Federalnogo okruga [About the main tendencies of development of agriculture in regions of the central federal district] Modern problems of financial regulation and accounting in the agro-industrial complex. 632-636. (in Russian).
Novosti i analitika molochnogo rynkaMilknews. Retrieved from https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/5_faktorov.html
Sayt Departamenta selskogo khozyaystva Bryanskoy oblasti. (in Russian). Retrieved from http://depagro32.ru
Sayt Territorialnogo organa Federalnoy sluzhby gosudarstvennoy statistiki po Bryanskoy oblasti. (in Russian). Retrieved from http://bryansk.gks.ru
Sayt Federalnoy sluzhby gosudarstvennoy statistiki. (in Russian). Retrieved from http://www.gks.ru