Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»1 / 2019
DOI: 10.18334/rp.20.1.39708

Urgent tasks of the economic policy of the Kyrgyz Republic

Dzhamankulov Bolot Saparovich, Institute of Economics of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Russia

Первоочередные задачи экономической политики Кыргызстана - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 23

Abstract:
The article is devoted to the most relevant measures of economic policy that do not require significant capital investments, but require persistent political will to implement them. It is about improving the efficiency of public administration and reducing institutional opportunities for corruption, strengthening the state budget by removing from the shadows a significant part of the economy, improving tax administration, increasing the collection of customs payments and payments to the Social Fund, eliminating unreasonable benefits provided to individual enterprises, more rational use state budget by improving the targeting of social budget items, increasing investment part of the budget, aimed primarily at maintaining and improving the existing national economic infrastructure. We hope that the article will be interesting and useful not only to officials and public figures responsible for the implementation of economic policy in the Kyrgyz Republic, but also to researchers, students and teachers in the field of social sciences.

Keywords:

corruption, effective government, rational spending of funds, shadow economy, tax administration

JEL-Classification: E26, H11, O53, P27

Citation:
Dzhamankulov B.S. (2019). Urgent tasks of the economic policy of the Kyrgyz Republic [Pervoocherednye zadachi ekonomicheskoy politiki Kyrgyzstana]. Russian Journal of Entrepreneurship, 20(1). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.20.1.39708.


References (transliterated):
Abazov R. (1999). Policy of economic transition in Kyrgyzstan Central Asian Survey. 18 (2). 197-223.
Atakanov A. (2009). Kreativnaya ekonomika i potentsial Kirgizii [Creative economy and the potential of Kyrgyzstan]. Creative economy. (11(35)). 131-139. (in Russian).
Atashova A., Orozonova A.A. (2017). Sotsialno-ekonomicheskoe razvitie Kyrgyzskoy Respubliki v sovremennyh usloviyakh [Social and economic development of the Kyrgyz Republic in the current circumstances]. Economics. 1 (3). 123-130. (in Russian). doi: 10.18334/asia.1.3.38536.
Begov D.M. (2015). Stimulirovanie priemlemyh tipov ekonomicheskogo rosta v respublike Tadzhikistan [Stimulation of the acceptable economic growth types in the Republic of Tajikistan]. Russian Journal of Entrepreneurship. 16 (23). 4205-4220. (in Russian). doi: 10.18334/rp.16.23.2163.
Doing Business 2019Internet portal Vsemirnogo banka. Retrieved December 12, 2018, from http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
Doing Business 2019Internet portal Vsemirnogo banka. Retrieved December 12, 2018, from http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
Dyykanbaeva T.S. (2012). Kyrgyzstan: problemy regionov i puti ikh resheniya [Kyrgyzstan: regional problems and solutions]. Bezopasnost. (6(27)). 11-15. (in Russian).
Dzhamankulov B.S. (2017). Promyshlennaya politika suverennogo Kyrgyzstana [Industrial policy of sovereign Kyrgyzstan] Bishkek: Triada. (in Russian).
Fynchina Kh.A. (2017). O makroekonomicheskom podkhode opredeleniya sobiraemosti naloga v Kyrgyzskoy Respublike [On the macroeconomic approach to determination of tax collection in the Kyrgyz Republic]. Bulletin of Kyrgyz-Russian Slavic University. 17 (11). 87-91. (in Russian).
Gurvich E.T., Suslina A.L. (2015). Dinamika sobiraemosti nalogov v Rossii: makroekonomicheskiy podkhod [Tax Collection Trends in Russia: Macroeconomic Approach]. The Journal of Finance. (4(26)). 22-33. (in Russian).
Inozemtsev V.L. (2010). Glavnoe uslovie modernizatsii – kompetentnost vlasti [The main condition of modernization is the competence of the authorities]. New Scientist. (2). 37-38. (in Russian).
Inozemtsev V.L. (2010). Modernizatsiya Rossii v kontekste globalizatsii [Modernization of Russia in Context of Globalization]. World Economy and International Relations. (2). 90-103. (in Russian).
Inozemtsev V.L. (2014). Evraziyskiy ekonomicheskiy soyuz: poteryannye v prostranstve [Eurasian economic union: lost in the middle of nowhere]. Polis. Politicheskie issledovaniya. (6). 71-82. (in Russian).
Kondratev V.B. (2010). Infrastruktura kak faktor ekonomicheskogo rosta [Infrastructure as a Factor of Economic Growth]. Russian Journal of Entrepreneurship. (11-2). 29-36. (in Russian).
Koychueva M.T. (2011). Predposylki k innovatsionnomu razvitiyu ekonomiki Kyrgyzstana [Prerequisites for the innovative development of economy of kyrgyzstan]. Society and economics. (1). 89-99. (in Russian).
Kravets A.V. (2016). Innovatsionnaya ekonomika Rossii: problemy i perspektivy [Innovative economy of Russia: problems and prospects]. Creative economy. 10 (1). 21-34. (in Russian).
Musaeva D.A. (2011). Kontseptualnye osnovy formirovaniya gosudarstvennoy politiki ekonomicheskogo razvitiya na perspektivu [Conceptual basis for the formation of the state policy of economic development in the future]. Alatoo Academic Studies. (6). 16-26. (in Russian).
Palash S.V. (2011). Institutsionalnye izmeneniya i ekonomicheskiy rost [Institutional change and economic growth]. Russian Journal of Entrepreneurship. (2(2)). 4-9. (in Russian).
Palash S.V. (2012). Ekonomicheskiy rost i uroven sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya natsionalnyh ekonomik [Economic Growth and the Standard of Social and Economic Development in National Economies]. Russian Journal of Entrepreneurship. (4(102)). 36-42. (in Russian).
Prokofev A.V. (2010). Institutsionalnye faktory transformatsii politicheskikh rezhimov Gruzii, Kirgizii i Ukrainy (nachalo 2000-kh godov) [Institutional factors of transformation of political regimes in Georgia, Kyrgyzstan and Ukraine (early 2000s)]. Politicheskaya ekspertiza: Politeks. 6 (2). 116-132. (in Russian).
Shikkha Dzhkha i Tszyuychzhun Chzhuan (2014). Elementy gosudarstvennogo upravleniya [Elements of public administration]. Finansy i razvitie. MVF. 24-27. (in Russian).
Sokolov V., Sarygulov A. (2010). Sovremennaya Kirgiziya: mnogovektornost ili bezvektornost razvitiya? [Modern Kyrgyzstan: multi-vector or non-vector development?]. Voprosy Ekonomiki. (2). 139-149. (in Russian).
Zolotareva O. A. (2014). Glubinnyy izmeritel. Ekonomicheskoe razvitie: poiski novyh kriteriev [Depth meter. Economic development: search for new criteria]. Creative economy. (10(94)). 3-14. (in Russian).
Zubarev A.V., Lugovoy O.V., Potashnikov V.Yu. (2015). Determinanty dolgosrochnogo ekonomicheskogo razvitiya [Determinants of a long-term economic development]. Russian Journal of Entrepreneurship. 16 (22). 4003-4010. (in Russian). doi: 10.18334/rp.16.22.2116.
Antikorruptsionnaya politika Pravitelstva Kyrgyzskoy RespublikiOfitsialnyy sayt Pravitelstva Kyrgyzskoy Respubliki. (in Russian). Retrieved December 12, 2018, from http://anticor.gov.kg
Dolya nalogov v VVPInternet portal heritage.org. Retrieved December 12, 2018, from http://svspb.net/danmark/nalogov-v-vvp-stran.php
Internet portal Vsemirnogo banka. Retrieved December 14, 2018, from http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports
Internet portal Natsionalnogo banka Kyrgyzskoy Respubliki. (in Russian). Retrieved October 28, 2018, from http://www.nbkr.kg
Internet portal Natsionalnogo statisticheskogo komiteta Kyrgyzskoy RespublikiStat.kg (. (in Russian). Retrieved October 12, 2018, from http://www.stat.kg
Internet portal Tsentralnogo banka Rossiyskoy Federatsii. (in Russian). Retrieved October 28, 2018, from http://www.cbr.ru/statistics
Radio Azattyk: ezhedn. internet-izd. Retrieved February 28, 2018, from https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-economic-goverment/29067341.html
Tazabek: ezhedn. internet-izd. (in Russian). Retrieved December 14, 2018, from http://www.tazabek.kg/news:1485899?from=portal&place=last&b=7