Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»12 / 2018
DOI: 10.18334/rp.19.12.39725

Industrial and educational clusters and their role in the formation of a new type of economy

Koryakina T.V. , Financial University under the Government of the Russian Federation – Lipetsk branch, Russia

Промышленно-образовательные кластеры и их роль в формировании экономики нового типа - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 13

Abstract:
The work is devoted to the problems of formation of industrial and educational cluster as a mechanism of coordination of supply and demand parameters in regional labor markets, as well as their role in the formation of a new type of economy. It is shown that due to the state initiative it is possible to carry out the reindustrialization of the domestic economy in parallel with solving the problems of formation of the industrial potential of the country and its staffing.

Keywords:

cluster, development, education, human capital, industry, interaction

JEL-Classification: I20, J24, O25

Citation:
Koryakina T.V. (2018). Industrial and educational clusters and their role in the formation of a new type of economy [Promyshlenno-obrazovatelnye klastery i ikh rol v formirovanii ekonomiki novogo tipa]. Russian Journal of Entrepreneurship, 19(12). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.19.12.39725.


References (transliterated):
1. Baumol W. Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure // American Economic Review. – 1982.
2. Gelbreyt Dzh. K. Novoe industrialnoe obschestvo. - M.: AST, 2004. – 608 c.
3. Gelbreyt Dzh. K. Ekonomicheskie teorii i tseli obschestva. - M.: Progress, 1976. – 408 c.
4. Drobot E.V., Makarov I.N., Ivanova A.A. Osobennosti gosudarstvennogo upravleniya razvitiem strategicheskikh otrasley v usloviyakh ekonomicheskikh sanktsiy: institutsionalnyy i sistemnyy aspekt // Rossiyskoe predprinimatelstvo. – 2017. – № 19. – c. 2769-2786. – doi: 10.18334/rp.18.19.38358.
5. Kostyleva S.Yu., Makarov I.N. Gde vyraschivayut biznes? Partnerstvo biznesa i gosudarstva: rol sistemy vysshego obrazovaniya v innovatsionnom razvitii strany // Kreativnaya ekonomika. – 2009. – № 5(29). – c. 13-21.
6. Makarov I.N. Znanie, vremya i gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: realii informatsionnoy ekonomiki // Kreativnaya ekonomika. – 2011. – № 4(52). – c. 9-15.
7. Pi Tsyanyshen, Van Kay Opyt kitayskikh zon tekhniko-ekonomicheskogo razvitiya. / Per. s kitayskogo. - SPb.: Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2006. – 487 c.
8. Popov A.I., Ivanov S.A. Teoreticheskie osnovy formirovaniya innovatsionno-kreativnoy ekonomiki: perekhod ot homo economicus k modeli homo creator // Kreativnaya ekonomika. – 2009. – № 5(29). – c. 3-12.
9. Popov A.I. Teorii nemetskoy i rossiyskoy ekonomicheskikh shkol: planovye i rynochnye metody khozyaystvovaniya // Izvestiya sankt-peterburgskogo universiteta ekonomiki i finansov. – 2005. – № 1(45). – c. 5-17.
10. Toffler E. Metamorfozy vlasti: Znanie, bogatstvo i sila na poroge XXI veka. - M.: AST: AST MOSKVA, 2009. – 669 c.
11. Toffler E., Toffler Kh. Revolyutsionnoe bogatstvo. - M.: AST, PROFIZDAT, 2008. – 569 c.