Published in «Journal of International Economic Affairs»2 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.2.39780

Problems of the labour market in EAEU countries

Orozonova Azyk Abdykasymovna, Institute of Economics named after A.Alyshbaev (Kyrgyz Academy of Sciences), Russia

Myrzabaeva Nargiza Myrzabekovna, Institute of Economics named after A.Alyshbaev (Kyrgyz Academy of Sciences), Russia

Проблемы рынка труда в странах ЕАЭС - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 41

Abstract:
This article discusses the problems of the labor market in the camps of the Eurasian Economic Union. The tendency of the number of the employed population of each state is analyzed. The analysis of unemployment of the integration association has been carried out, and conclusions have been made on this issue.

Keywords:

Eurasian Economic Union, integration, labor market

JEL-Classification: F15, J20, J21

Citation:
Orozonova A.A., Myrzabaeva N.M. (2019). Problems of the labour market in EAEU countries [Problemy rynka truda v stranakh EAES]. Journal of International Economic Affairs, 9(2). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.2.39780.


References (transliterated):
Atashova A., Orozonova A.A. (2017). Sotsialno – ekonomicheskoe razvitie Kyrgyzskoy Respubliki v sovremennyh usloviyakh [Social and economic development of the Kyrgyz Republic in the current circumstances]. Ekonomika Tsentralnoy Azii. 1 (3). 123-130. (in Russian). doi: 10.18334/asia.1.3.38536.
Drobot E.V., Makarov I.N., Kolesnikov V.V. (2018). Promyshlennaya politika i proektnoe upravlenie v kontekste importozamescheniya: neobkhodimost novoy reindustrializatsii [Industrial policy and project management in the context of import substitution: the need for a new reindustrialization]. Russian Journal of Entrepreneurship. 19 (10). 2753-2762. (in Russian). doi: 10.18334/rp.19.10.39503.
Drobot E.V., Rukosueva Yu.S. (2019). K voprosu ob effektivnosti funktsionirovaniya edinoy sistemy tarifnyh preferentsiy Evraziyskogo ekonomicheskogo soyuza [To the question of efficiency of functioning of the unified system of tariff preferences of the Eurasian Economic Union]. Journal of International Economic Affairs. 9 (1). (in Russian). doi: 10.18334/eo.8.4.39187.
Dzhamankulov B.S. (2018). Rudimenty prezhnikh podkhodov v ekonomicheskoy politike Kyrgyzstana [The rudiments of previous approaches in the economic policy of Kyrgyzstan]. Journal of International Economic Affairs. 8 (4). 675-689. (in Russian). doi: 10.18334/eo.8.4.39559.
Dzhamankulov B.S. (2019). Pervoocherednye zadachi ekonomicheskoy politiki Kyrgyzstana [Priorities of economic policy of Kyrgyzstan]. Russian Journal of Entrepreneurship. 20 (1). (in Russian). doi: 10.18334/rp.20.1.39708.
Okenova A.O., Orozonova A.A. (2018). Perspektivy razvitiya eksporta organicheskoy produktsii v usloviyakh integratsii [Prospects for export of organic products under conditions of integration]. Journal of International Economic Affairs. 8 (2). 261-270. (in Russian). doi: 10.18334/eo.8.2.38987.
Orozonova A.A., Abdykasymov T.A. (2016). Problemy privlecheniya investitsiy v usloviyakh integratsii v EAES [Problems of attraction of investments in the context of integration in the eaec]. Nauka, novye tekhnologii i innovatsii. (9). 83-87. (in Russian).
Orozonova A.A., Atashova A. (2019). Sotsialno-ekonomicheskoe razvitie Kyrgyzskoy Respubliki v usloviyakh tsifrovizatsii [Socio-economic development of the Kyrgyz Republic in the context of digitalization]. Journal of International Economic Affairs. 9 (1). (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.1.39746.
Orozonova A.A., Maldybaev A.B. (2016). Problemy chelovecheskogo kapitala v Kyrgyzskoy Respublike [The issue of human capital in the Kyrgyz Republic] M.. (in Russian).
Orozonova A.A., Maldybaev A.B. (2016). Nekotorye problemy razvitiya chelovecheskogo kapitala [Some problems of human capital development]. Inter-Science (Inter nauka). (3-3(3)). 33-40. (in Russian).
Ofitsialnyy sayt Evraziyskoy ekonomicheskoy komissii. (in Russian). Retrieved from http://www.eurasiancommission.org