Published in «Russian Journal of Innovation Economics»1 / 2019
DOI: 10.18334/vinec.9.1.40075

Information support of the bank’s choice of project financing facility

Baranova Irina Vyacheslavovna, Moscow State Technological University "Stankin", Russia

Dzheliloglu Yasin Takha, JSC Ziraat Bank (Moscow), Russia

Информационное обеспечение стратегии выбора банком объекта проектного финансирования - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 47

Abstract:
The article provides an analysis of the influence of the project management mechanism on the choice of the financing facility by the bank. The requirements of banking structures to software products when choosing objects for the organization of project financing are considered. The expediency of using various foreign and Russian software products, including closed and open software packages, when choosing a project financing object by the bank is shown.

Keywords:

banking structure, closed software package, management decision, management decision support information system, open source software package, project financing, project management, software

JEL-Classification: G20, G21, G29

Citation:
Baranova I.V., Dzheliloglu Ya.T. (2019). Information support of the bank’s choice of project financing facility [Informatsionnoe obespechenie strategii vybora bankom obyekta proektnogo finansirovaniya]. Russian Journal of Innovation Economics, 9(1). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.9.1.40075.


References (transliterated):
Aliev V.S. (2007). Praktikum po biznes-planirovaniyu s ispolzovaniem programmy Project Expert [Workshop on business planning program, Project Expert] M.: INFRA-M. (in Russian).
Avdoshin S.M., Pesotskaya E.Yu. (2011). Informatizatsiya biznesa. Upravlenie riskami [Computerization of business. Risk management] M.: DMK Press. (in Russian).
Belov G.V. (2011). Informatsionnye tekhnologii upravleniya [Information technology management] M.: Poligraf servis. (in Russian).
Cherkasova E.A., Kiykova E.V. (2011). Informatsionnye tekhnologii v bankovskom dele [Information technology in banking] M.: ITs «Akademiya». (in Russian).
Chernikov B.V. (2013). Informatsionnye tekhnologii upravleniya [Information technology management] M.: INFRA-M. (in Russian).
Grabaurov V.A. (2005). Informatsionnye tekhnologii dlya menedzherov [Information technology for managers] M.: Finansy i statistika. (in Russian).
Grashina M.A., Dunkan V.R. (2015). Osnovy upravleniya proektami [Fundamentals of project management] M.: Binom. Laboratoriya znaniy. (in Russian).
Grey Klifford Ch., Larson Erik U. (2003). Upravlenie proektami Project management [Project management ] M.: Delo i Servis. (in Russian).
Ivasenko A.G., Gridasov A.Yu., Pavlenko V.A. (2017). Informatsionnye tekhnologii v ekonomike i upravlenii [Information technology in Economics and management] M.: KNORUS. (in Russian).
Khlebnikov A.A. (2014). Informatsionnye tekhnologii [Information technology] M.: KNORUS. (in Russian).
Kultin N. (2016). Instrumenty upravleniya proektami. Project Expert i Microsoft Project [The project management tools. Project Expert and Microsoft Project] SPb.: BKhV-Peterburg. (in Russian).
Loginov V.N. (2016). Informatsionnye tekhnologii upravleniya [Information technology management] M.: KnoRus. (in Russian).
Miloshevich Dragan Z. (2015). Nabor instrumentov dlya upravleniya proektami [A set of tools for project management] M.: Kompaniya AyTi, DMK Press. (in Russian).
Moroz O.A. (2015). Upravlenie proektami v Project Libre [Managing projects in Project Libre] Rostov-on-Don: Feniks. (in Russian).
Satunina A.E., Sysoeva L.A. (2009). Upravlenie proektom korporativnoy informatsionnoy sistemy predpriyatiya [Project management enterprise information system enterprise] M.: Finansy i statistika, INFRA-M. (in Russian).
Solovev I.V., Mayorov A.A. (2009). Proektirovanie informatsionnyh sistem [Design of information systems] M.: Akademicheskiy proekt. (in Russian).
Svetlov N.M. (2018). Informatsionnye tekhnologii upravleniya proektami [Information technology project management] M.: INFRA-M. (in Russian).
Vasilev R.B., Kalyanov G.N., Levochkin GA., Lukinova O.V. (2010). Strategicheskoe upravlenie informatsionnymi sistemami [Strategic management of information systems] M.: Internet-universitet informatsionnyh tekhnologiy, Binom. Laboratoriya znaniy. (in Russian).
Vdovin V.M. (2012). Informatsionnye tekhnologii v finansovo-bankovskoy sfere [Information technology in financial and banking sector] M.: Dashkov i K. (in Russian).
Alekseeva T.V. Programmnoe obespechenie upravleniya proektamiBiblio.ru. Retrieved from http://www.e-biblio.ru/book/bib/01_informatika/programm_obesp_yprav_proekt/sg.html#_Toc335048005
Bizunok V.K., Gorchinskaya O.Yu., Ladyzhenskiy G.M. Sistemy podderzhki prinyatiya resheniy dlya bankovOlap.ru. (in Russian). Retrieved from http://www.olap.ru/best/banking.asp
Kosyachenko S.A. Sravnitelnyy analiz programm dlya razrabotki i otsenki investitsionnyh proektov: «Alt-Invest», «Project Expert», «TEO-Invest»Webinvest. (in Russian). Retrieved from http://webinvest.ipu.rssi.ru/news/rrr.htm
Rukovodstvo k svodu znaniy po upravleniyu proektami PMBoK-4 (finalnaya polnaya russkaya versiya)Twirpx.com. (in Russian). Retrieved from https://www.twirpx.com/file/301907