Published in «Shadow Economy»2 / 2019
DOI: 10.18334/tek.3.2.40096

Shadow economic activity of business entities as a factor in the development of economic crime

Burov Vitaliy Yurevich, Transbaikal State University, Russia

Теневая экономическая деятельность субъектов предпринимательства как фактор развития экономической преступности - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 74

Abstract:
The article shows the approaches to the study of economic crime by domestic and foreign scientists. The author provides a comparative analysis of the concepts (definitions) of economic crime, illegal business, shadow and criminal economy. The influence and the relationship between them Analyzed the main directions of combating economic crime, which allowed to conclude about the intensification of the struggle with illegal entrepreneurship as forms of economic crime in the modern world.
It is noted that economic crime in modern realities is the most significant part of crime, directly related to economic relations and fully determined by systemic corruption.

Keywords:

eonomic crime, small enterprise, Ssadow economic activity
Citation:
Burov V.Yu. (2019). Shadow economic activity of business entities as a factor in the development of economic crime [Tenevaya ekonomicheskaya deyatelnosty subyektov predprinimatelstva kak faktor razvitiya ekonomicheskoy prestupnosti]. Shadow Economy, 3(2). (in Russian). – doi: 10.18334/tek.3.2.40096.


References (transliterated):
Belikov V.V., Kushel E.S. (1996). Deyatelnost krupnyh soobschestv kak ugroza bezopasnosti Rossii [The activities of large communities as a threat to Russia's security]. Bezopasnost. (7-12). 72. (in Russian).
Burlakov V.N. i dr. (2000). Kriminologiya XX vek [Criminology - XX century] SPb.: Yurid. tsentr Press. (in Russian).
Burov V.Yu. i dr. (2014). Tenevaya ekonomika i korruptsiya kak formy proyavleniya ekonomicheskoy prestupnosti [Shadow economy and corruption as a form of economic crime]. Kriminologicheskiy zhurnal Baykalskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava. (4). 65-74. (in Russian). doi: 10.17150/1996-7756.2014.8(4).65-74 .
Galkova A.A., Vorobeva N.V. (2017). Sposoby povysheniya ekonomicheskoy stabilnosti Rossiyskoy Federatsii [Ways to improve economic stability of the Russian Federation]. Journal of International Economic Affairs. 7 (3). 223-228. (in Russian). doi: 10.18334/eo.7.3.38018.
Glukhov V.V., Zhernovoy M.V., Glukhov E.V. (2014). Kriminologicheskaya kharakteristika prestupleniy v sfere ekonomicheskoy deyatelnosti [Criminological research crimes in economic activity]. Kriminologicheskiy zhurnal Baykalskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava. (4). 69-75. (in Russian).
Golovinov O.N., Pogorelov A.V. (2016). Kiberprestupnost v sovremennoy ekonomike: sostoyanie i tendentsii razvitiya [Cyber crime in the modern economy: condition and development trends]. Russian Journal of Innovation Economics. 6 (1). 73-88. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.6.1.35353.
Kolesnikov V.V. (1994). Ekonomicheskaya prestupnost i rynochnye reformy: Polit.-ekon. aspekty [Economic crime and market reform: Polit.-Ekon. aspects] SPb.: Izd-vo Sankt-Peterburg. un-ta ekonomiki i finansov. (in Russian).
Kondrateva E.A. (2017). Protsessy protivodeystviya legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennyh prestupnym putyom, i finansirovaniyu terrorizma (POD/FT): kategorialnye podkhody [Processes of countering the legalization (laundering) of proceeds of crime and the financing of terrorism (AML / CFT): categorical approaches]. Shadow Economy. 1 (1). 31-46. (in Russian). doi: 10.18334/tek.1.1.37716.
Kuznetsova N.F. (2011). Kriminologiya [Criminology] Izd-vo “Zertsalo”. (in Russian).
Luneev V.V. (2011). O kriminalizatsii ekonomicheskikh prestupleniy predprinimateley [On the criminalization of economic crimes committed by entrepreneurs]. Kriminologicheskiy zhurnal Baykalskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava. (4). 5-15. (in Russian).
Luneev V.V. (2012). O kriminalizatsii ekonomicheskikh prestupleniy predprinimateley [On the criminalization of economic crimes committed by entrepreneurs]. Kriminologicheskiy zhurnal Baykalskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava. (1(19)). 14-20. (in Russian).
Nafiev S.Kh., Khamidullina G.R. (2003). Ekonomicheskie prestupleniya. Sudebno-bukhgalterskaya ekspertiza kak metod preduprezhdeniya ekonomicheskoy prestupnosti [Economic crimes. Forensic accounting as a method of prevention of economic crime] M.: Ekzamen. (in Russian).
Pashin V.P., Kondakova C.B. (2009). Nekotorye teoreticheskie aspekty razrabotki voprosov po borbe s ekonomicheskoy prestupnostyu v SSSR [Some theoretical aspects of development of questions on struggle against economic criminality in the ussr]. Izvestiya Kurskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. (3). 109-112. (in Russian).
Sukhodolov A.P., Fedotov D.Yu. (2015). Uklonenie ot uplaty nalogov i obyazatelnyh platezhey v pensionnyy fond Rossii: motivatsiya soversheniya prestupleniy [Evasion of tax and obligatory payments to the pension fund of Russia: the motivation of crimes]. Kriminologicheskiy zhurnal Baykalskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava. 9 (1). 111-119. (in Russian). doi: 10.17150/1996-7756.2015.9(1).111-119 .
Yakovlev A.M. (1990). Ekonomicheskaya prestupnost: zakon i zhizn [Economic crime: law and life] M.: Znanie. (in Russian).
Korchagin A.G. Ekonomicheskaya prestupnost. Ukrainskiy delovoy informatsionnyy katalogUdik.com.ua. (in Russian). Retrieved May 01, 2015, from http://udik.com.ua/books/book-1669/chapter-62935