Published in «Journal of International Economic Affairs»1 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.1.40473

The technological development of the trade of regions of the Central federal district

Mayorova Elena Aleksandrovna, Plekhanov Russian University of Economics, Russia

Технологическое развитие торговли регионов Центрального федерального округа - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 55

Abstract:
Technological development is an important condition for improving the efficiency of the trade industry and economic entities in trade. The article presents the results of the analysis of individual components of the technological development of trade in the regions of the Central federal district, namely the development of network trade, modern trade formats and Internet trade. The technique of the complex analysis of technological development of trade of the region, assuming calculation of two indicators – coefficient of level of technological development of trade of the region and coefficient of speed of technological development of trade of the region, is offered. On the basis of the proposed method, the general and particular coefficients of technological development of trade in the regions of the Central Federal district are calculated, the regions leading and lagging in the technological development of trade are identified. The presented results can be used in monitoring the state and development of trade in the regions of Russia, in the framework of state regional management, as well as in the development of regional strategies by individual economic entities.

Keywords:

Central Federal District, e-commerce, shopping format, shopping network, technological development, trade

JEL-Classification: L81, L86, R10

Citation:
Mayorova E.A. (2019). The technological development of the trade of regions of the Central federal district [Tekhnologicheskoe razvitie torgovli regionov Tsentralnogo federalnogo okruga]. Journal of International Economic Affairs, 9(1). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.1.40473.


References (transliterated):
Aleksina S.B. (2018). Puti transformatsii sistemy vzaimootnosheniy postavschikov FMCG i roznichnyh torgovyh setey v Rossii [Ways of transformation of the system of relationships between FMCG suppliers and retail chains in Russia]. Russian Journal of Entrepreneurship. 19 (11). 3425-3436. (in Russian).
Bragin L.A., Krasilnikova E.A., Mayorova E.A., Nikishin A.F. (2017). Internet-tekhnologii v organizatsii torgovli v sovremennyh zhilyh kompleksakh [Internet technologies in the organization of trade in modern residential complexes]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (9-4(86)). 1188-1190. (in Russian).
Deputatova E.Yu., Ilyashenko S.B. (2017). Osobennosti povedeniya potrebiteley v elektronnoy torgovle [Features of consumer behavior in e-commerce]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (9-3 (86)). 414-418. (in Russian).
Gimanova I.A. (2017). Tekhnologiya podderzhki prinyatiya resheniy pri upravlenii torgovymi setyami regiona [Decision Support Technology for Management of Distribution Region Networks]. Vestnik Khakasskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.F. Katanova. (20). 13-16. (in Russian).
Ivanov G.G., Kryshtalyov V.K. (2012). Formaty roznichnyh torgovyh predpriyatiy v ekonomike Rossii [Formats of retail trade enterprises in economy of russia]. Bulletin of economic integration. (6(50)). 43-50. (in Russian).
Karaschuk O.S. (2018). Sovershenstvovanie gosudarstvennogo normirovaniya roznichnoy torgovoy seti Rossii [Improvement of state regulation of retail trade network of Russia]. Bulletin of Plekhanov Russian University of Economics. (6(102)). 152-163. (in Russian).
Kishko V.A., Malinin S.A., Mayorova A.N. (2017). Strategicheskie aspekty razvitiya torgovli v Rossiyskoy Federatsii [Strategic aspects of trade development in the Russian Federation]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (12-2(89)). 159-163. (in Russian).
Krasilnikova E.A. (2015). Osobennosti razvitiya torgovyh organizatsiy v regionakh s uchetom problem i tendentsiy ekonomicheskogo razvitiya strany [Special Aspects of Trading Company Development in Russian Regions in the Context of Problems and Trends of the Country’s Economic Development]. Russian Journal of Retail Management. 2 (4). 233-246. (in Russian).
Mayorova A., Kevorkova Zh., Luneva E., Sapozhnikova N. State and Development of Retail Chains in the Russian RegionsProceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference. Retrieved from https://ibima.org/accepted-paper/state-and-development-of-retail-chains-in-the-russian-regions
Mayorova A.N., Panasenko S.V., Nikishin A.F., Ivanov G.G., Mayorova E.A. (2018). Analyzing regional differences in the condition and development of trade in Russia Entrepreneurship and Sustainability. 6 (2). 927-938.
Pankina T.V. (2012). Poiskovaya optimizatsiya kak faktor povysheniya konkurentosposobnosti internet-magazina [Search engine optimization as a factor of increasing the competitiveness of the online store]. The strategy of the enterprise in the context of increasing its competitiveness. (1(1)). 220-222. (in Russian).
Sysoev N.A. (2017). Roznichnye torgovye seti na sovremennom rossiyskom potrebitelskom rynke [Retail outlets in the modern Russian consumer market] Innovative development of Russian economy. 303-307. (in Russian).
Tinyakova V.I. (2015). Obosnovanie vybora regiona prisutstviya roznichnoy torgovoy seti na baze kompleksa ekonomiko-matematicheskikh modeley [Justification of the choice of the region where retail trading network on the basis of complex economic-mathematical models]. Social policy and sociology. 14 (5(12)). 150-160. (in Russian).
Tyunik O.R., Nikishin A.F. (2015). Regionalnyy aspekt v zadache povysheniya effektivnosti deyatelnosti torgovyh organizatsiy. Problemy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regionov [The regional dimension in the problem of increase of efficiency of activity of trade organizations. Problems of socio-economic development of regions] Ufa: Aeterna. (in Russian).