Published in «Creative Economy»4 / 2019
DOI: 10.18334/ce.13.4.40563

System approach to the development of innovative activity of the region (on the example of the Republic of Tatarstan)

Alekseev Aleksandr Nikolaevich, The Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia

Chemezov Pavel Sergeevich, The Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia

Системный подход к развитию инновационной деятельности региона (на примере Республики Татарстан) - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 71

Abstract:
The article is devoted to the modern features of the innovation process in some sectors of the national economy of the Russian Federation and its individual regions. The article examines the resource potential of the Republic of Tatarstan (RT). Features of “Strategy of social and economic development of the Republic of Tatarstan till 2030“are analyzed. The authors develop a system of activities that can improve this strategy. The article describes the key areas of projects included in this strategy. The analysis of the formation of the free economic zone (FEZ) in Tatarstan as one of the most promising regions of Russia.

Keywords:

innovative activity, investment projects, republic of tatarstan, strategic planning, Strategy of social and economic development of the Republic of Tatarstan till 2030

JEL-Classification: O31, O32, O33

Citation:
Alekseev A.N., Chemezov P.S. (2019). System approach to the development of innovative activity of the region (on the example of the Republic of Tatarstan) [Sistemnyy podkhod k razvitiyu innovatsionnoy deyatelnosti regiona (na primere Respubliki Tatarstan)]. Creative Economy, 13(4). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.13.4.40563.


References (transliterated):
Bochkova I.A. (2002). Vliyanie struktury mezhregionalnogo torgovogo oborota na sostoyanie potrebitelskogo rynka Respubliki Tatarstan [The effect of the structure of interregional trade turnover on the state of consumer market of the Republic of Tatarstan]. Vestn. TISBI / Tat. in-t sodeystviya biznesu. – Kazan. (4). 46-52. (in Russian).
Chereshnev V.A. (2011). Prognozirovanie sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regiona [Forecasting of socio-economic development of the region] (in Russian).
Fatalieva Z.A. (2009). Finansovaya sbalansirovannost regiona i mezhbyudzhetnye otnosheniya [The financial balance of the region and intergovernmental relations] Economic reform (issues and trends). 42-45. (in Russian).
Karpov D.V. (2004). Predprinimatelstvo Respubliki Tatarstan v epokhu razvitiya IT-tekhnologiy [Entrepreneurship of the Republic of Tatarstan in the era of the development of IT-technologies]. Vestn. TISBI. – Kazan. (1). 29-33. (in Russian).
Khamitova A.I., Khabrieva M.N. (2003). Tendentsii i osobennosti predprinimatelskoy deyatelnosti v torgovle Respubliki Tatarstan [Trends and characteristics of entrepreneurial activity in the trade of the Republic of Tatarstan]. Ekonomika i finansy. (18). 81-82. (in Russian).
Ukhvankova R.V., Cherkasova S.R., Shakirova R.K. (2005). Ekonomika Tatarstana [Tatarstan Economy] (in Russian).
Yunusov I.A. (2003). Osobennosti gosudarstvennoy politiki Respubliki Tatarstan v razvitii malogo predprinimatelstva [Peculiarities of the state policy of the Republic of Tatarstan in the development of small business]. Resursy regionov Rossii. (3). 17-19. (in Russian).
Pravitelstvo Respubliki Tatarstan. (in Russian). Retrieved March 22, 2019, from https://prav.tatar.ru/
Federalnaya sluzhba statistiki po Respublike Tatarstan. (in Russian). Retrieved March 22, 2019, from https://tatstat.ru