Published in «Creative Economy»4 / 2019
DOI: 10.18334/ce.13.4.40586

Business performance analysis standardization system as a learning environment

Gerasimova Elena Borisovna, The Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia

Система стандартизации анализа деятельности экономического субъекта как образовательная среда - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 20

Abstract:
The role of standardization in the management of the economic entity is considered. The features of analytical activity as a special object of standardization are revealed. The role of standardization as a way to meet the requirements of different stakeholder groups is studied. The educational function of the standard is considered. The system of standardization on the example of standardization of analytical activity as a basis of self-learning organization is offered.

Keywords:

analysis of economic entities, business quality, economic analysis, economic analysis standard, educational environment, organization standard, self-learning organization, standard, standardization

JEL-Classification: D24, L15, M11, O12

Citation:
Gerasimova E.B. (2019). Business performance analysis standardization system as a learning environment [Sistema standartizatsii analiza deyatelnosti ekonomicheskogo subyekta kak obrazovatelnaya sreda]. Creative Economy, 13(4). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.13.4.40586.


References (transliterated):
Belozerova M.N. (2008). Razrabotka i vnedrenie standartov obsluzhivaniya v klientoorientirovannyh organizatsiyakh [Development and implementation of service standards in the customer-centric organizations]. Omsk Scientific Bulletin. (3). 80-82. (in Russian).
Breslavtseva N. A. (2012). Tendentsii i problemy upravleniya v sfere uslug [Tendencies and problematic aspects of management in service sphere]. The Bulletin of the Adyghe State University. (1). 213-219. (in Russian).
Bushuev A.N. (2014). Printsipy formirovaniya korporativnoy standartizatsii [Principles of formation of corporative standardization]. Bulletin of Saratov Socio-Economic Institute of Plekhanov Russian University of Economics. (1). 33-35. (in Russian).
Chumakova T.Ya., Tsyganenko S.M. (2009). Standartizatsiya v sfere informatsionnyh tekhnologiy [Standardization in the field of information technology]. Matematicheskie mashiny i sistemy. (2). 145-150. (in Russian).
Dyachenko V.K. (2001). Novaya didaktika [New didactics] Moscow: Narodnoe obrazovanie. (in Russian).
Garanina T.A., Nechaeva O.A. (2014). Rol standartizatsii v ekologii [The role of standardization in ecology]. Science Time. (12). 83-86. (in Russian).
Ishimova A.Yu., Gareeva G.A. (2015). Analiz i reinzhiniring biznes-protsessov predpriyatiya [Analysis and reengineering of business processes of the enterprise]. Science Time. (2). 57-61. (in Russian).
Kalinina Yu.A. (2010). Standarty organizatsiy kak osnova povysheniya kachestva sotsialnogo obsluzhivaniya naseleniya v sovremennoy Rossii [Standards organizations as a basis for improving the quality of social services in modern Russia]. Scientific notes. (4). 148-151. (in Russian).
Koptelov I.O. (2014). Strukturnye problemy ekonomicheskogo rosta Rossii i puti ego vosstanovleniya [Structural problems of economic growth in russia and ways of its recovery]. Bulletin of Chelyabinsk State University. (18). 60-66. (in Russian).
Lavrenteva A.V., Starodubtseva O.A. (2010). Sotsialno-ekonomicheskie problemy izmeneniya organizatsionnoy struktury predpriyatiya [Socio-economic problems of companys organizational structure change]. Society of Russia: educational space, psychological structures and social values. (4-2). 466-471. (in Russian).
Lyovin S.B. (2014). Reformirovanie i restrukturizatsiya zheleznodorozhnyh predpriyatiy v tselyakh optimizatsii resheniy logisticheskikh zadach [Reformation and restructuring of railway enterprises for optimization of decisions of logistics tasks]. Transport: nauka, tekhnika, upravlenie. (11). 57-58. (in Russian).
Nikolaev D.O. (2011). Problemy upravleniya personalom v usloviyakh krizisa [Problems of personnel management in crisis]. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten (nauchno-tekhnicheskiy zhurnal). (3). 113-124. (in Russian).
Peter M. Senge (1990). The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization Random House.
Rivin A. (1930). Sodialog kak orudie likbeza [Adialog as a tool of literacy]. Revolyutsiya i kultura. (15-16). (in Russian).
Shulga N.A. (2015). Osnovnye tendentsii razvitiya sovremennyh informatsionnyh tekhnologiy (IT) i osobennosti ikh standartizatsii [The main development trends of modern information technologies (IT) and their standardization]. Unikalnye issledovaniya XXI veka. (11). 267-271. (in Russian).
Sokolova T.B. (2016). Organizatsionno-metodicheskiy aspekt razrabotki standarta organizatsii [Organizational-methodical aspects of the standard development organization]. The symbol of science. (3-3). 98-101. (in Russian).
Ustyuzhina A.Yu. (2011). K voprosu o razrabotke standartov servisa sovremennoy organizatsii [To the question about the development of service standards of the modern organization]. Heory and Practice of Service: Economy, Social Sphere, Technologies. (1). 99-107. (in Russian).