Published in «Journal of International Economic Affairs»2 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.2.40587

Intensification of the export potential as factor of social and economic development of the Voronezh region

Popova Elena Aleksandrovna, The Scientific-Research Institute of Economics and Organization of Agroindustrial Complex of Central Black Earth Region of the Russian Federation, Russia

Polunina Natalya Yurevna, The Scientific-Research Institute of Economics and Organization of Agroindustrial Complex of Central Black Earth Region of the Russian Federation, Russia

Интенсификация экспортного потенциала как фактор социально-экономического развития Воронежского региона - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 30

Abstract:
The article analyzes the current trends in the development of foreign trade of the Voronezh region as one of the subjects of the Central federal district of the Russian Federation. The percentage assessment of commodity structures of export and import of the Voronezh region in 2018 is given. The percentage of the main trading partners of the Voronezh region in 2018 is considered. In anticipation of the continuation of the emerging trend in 2018 to restore the positive dynamics of foreign trade of the Voronezh region, the forecast of the development of foreign trade of the Voronezh region for 2019-2022 is given. The authors consider the possibility of strengthening the export sector positions as one of the key factors in the development of the regional economy.

Keywords:

commodity structure of export and import, export potential, forecast, foreign trade turnover, Voronezh region
Citation:
Popova E.A., Polunina N.Yu. (2019). Intensification of the export potential as factor of social and economic development of the Voronezh region [Intensifikatsiya eksportnogo potentsiala kak faktor sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Voronezhskogo regiona]. Journal of International Economic Affairs, 9(2). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.2.40587.


References (transliterated):
Belolipetskaya A.V. (2017). Intensifikatsiya eksporta kak faktor sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Tulskogo regiona [Intensification of export as a factor of socio-economic development of Tula region]. Scientific and methodical electronic journal Concept. 3 23-28. (in Russian).
Belyakova G.Ya., Fokina D.A. (2014). Instrumenty upravleniya eksportnym potentsialom s uchetom strategii razvitiya predpriyatiya mashinostroeniya [Management tools of export potential with regard to the strategy development of the machine building enterprise]. Vestnik sibirskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta im. akademika m.f. reshetneva. (5(57)). 227-232. (in Russian).
Kalinin A.E. i dr. (2011). Eksportnyy potentsial malyh i srednikh predpriyatiy Volgogradskoy oblasti [The export potential of small and medium enterprises of the Volgograd region] Volgograd: Izd-vo VolGU. (in Russian).
Knobel A., Firanchuk A. (2018). Rossiya v mirovom eksporte: rost obuslovlen tsenovoy konyunkturoy [Russia in world exports: the increase is due to pricing environment]. Monitoring ekonomicheskoy situatsii v Rossii. Tendentsii i vyzovy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya. (16(77)). 8-11. (in Russian).
Medvedev P.M. (2007). Faktory effektivnosti eksporta rossiyskikh predpriyatiy [Factors of efficiency of export of the Russian enterprises]. Region. (2). 64-82. (in Russian).
Mikhaylovskiy V.P. (2006). Formirovanie novoy paradigmy razvitiya vneshneekonomicheskoy deyatelnosti regiona [The formation of a new paradigm of development of foreign economic activity of the region]. Russian Economic Journal. (4). 37-49. (in Russian).
Moseyko V., Azmina Yu. (2012). Mnogofaktornaya otsenka eksportnogo potentsiala malyh i srednikh predpriyatiy regiona [Multifactor assessment of the export potential of small and medium regional enterprises]. Science Journal of Volgograd State University. GLOBAL ECONOMIC SYSTEM. (2(21)). 63-71. (in Russian).
Nuraliev S.U., Novak R. (2015). Osnovnye tendentsii i zakonomernosti razvitiya optovoy torgovli prodovolstviem [The main tendencies and regularities of development of the wholesale food trade] Trade development – the most important factor of import substitution and food security of the country. 24. (in Russian).
Salnikova E.V., Popova E.A., Polunina N.Yu., Chernysheva I.I. (2018). Razvitie infrastruktury agroprodovolstvennogo rynka: zarubezhnyy opyt [Development of infrastructure of agrifood market: foreign experience]. Modern economy: problems and solutions. (6(102)). 100-108. (in Russian).
Seyfullaeva M.E., Kapitsyn V.M. (2006). Eksportnyy potentsial rossiyskikh regionov v usloviyakh globalizatsii mirovoy ekonomiki [Export potential of Russian regions in conditions of globalization of the world economy]. Region. (3). 93-111. (in Russian).
Usikova Yu.V., Zinoveva I.S. (2015). Aktualnye voprosy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Voronezhskoy oblasti [Topical issues of socio-economic development of the Voronezh region]. International Student Scientific Bulletin. (4). 306-307. (in Russian).
Rogov V.V. Eksportnyy potentsial Rossii: sostoyanie, orientiry i usloviya razvitiStra.teg.ru. (in Russian). Retrieved from http://stra.teg.ru/lenta/innovation/1822
Surzhikov M.A. Sotsialno-ekonomicheskaya diagnostika regiona kak subyekta mezhdunarodnoy torgovliVestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. (in Russian). Retrieved from http://rus.neicon.ru:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4643/86_346-126.pdf?sequence=1