Published in «Russian Journal of Labor Economics»2 / 2019
DOI: 10.18334/et.6.2.40597

Functional and cost analysis as a tool for improving the personnel management system in the budgetary educational institution of higher education

Nosyreva Irina Grigorevna, Baikal State University, Russia

Moskvitina Natalya Vladimirovna, Irkutsk State University, Russia

Функционально-стоимостной анализ как инструмент совершенствования системы управления персоналом в бюджетном образовательном учреждении высшего образования - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 54

Abstract:
At the present time development trends of the economy and the widespread introduction of digital technology require revision of approaches to management of budgetary educational institutions of higher education and the application of new methods to improve the efficiency of their operations. One of these methods is functional-cost analysis, which allows not only to compare the functions and costs of their implementation, given the importance of these functions, to identify reserves, but also to propose measures to improve management systems, including personnel management. In the article on the basis of functional and cost analysis performed on the example of the university personnel management, the inconsistencies of the importance of functions and the costs of their implementation are revealed. The authors propose measures to optimize the personnel management system, concerning the redistribution of functions between employees, improving the organizational structure of management, elimination of duplicate functions, improvement of labor regulation. The implementation of the proposed measures will allow to achieve savings in management by reducing the cost of performing functions. In general, the functional and cost analysis contributes to resource saving and improves the efficiency of the organization.

Keywords:

functional-cost analysis, human resources management, personnel management system

JEL-Classification: M50, M54, M59

Citation:
Nosyreva I.G., Moskvitina N.V. (2019). Functional and cost analysis as a tool for improving the personnel management system in the budgetary educational institution of higher education [Funktsionalno-stoimostnoy analiz kak instrument sovershenstvovaniya sistemy upravleniya personalom v byudzhetnom obrazovatelnom uchrezhdenii vysshego obrazovaniya]. Russian Journal of Labor Economics, 6(2). (in Russian). – doi: 10.18334/et.6.2.40597.


References (transliterated):
Akhmedova L.A., Suleymanova D.A. (2012). Funktsionalno-stoimostnoy analiz v sisteme upravleniya predpriyatiem [Value analysis in the enterprise management system]. Scientific review. Series 1: Economics and Law. (3-4). 120-122. (in Russian).
Astrakhantseva A.S., Kulizhskaya Zh.S. (2018). Podkhody k upravleniyu povysheniem effektivnosti deyatelnosti munitsipalnyh uchrezhdeniy [Approaches to managing the improvement of the municipal institutions efficiency]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (5(94)). 959-963. (in Russian).
Balashova N.V., Kuznetsova N.V. (2018). Vliyanie organizatsionnoy kultury na effektivnost raboty kompanii [The influence of the organizational culture on the operating efficiency of the company]. Labor and social relations. (3). 5-15. (in Russian). doi: 10.20410/2073-7815-2018-29-3-5-15 .
Dzhaubaeva F.Yu. (2015). Funktsionalno-stoimostnoy analiz: suschnost i etapy realizatsii [Functionally-value analysis: THE NATURE AND STAGES OF ITS IMPLEMENTATION]. Vestnik Universiteta. (7). 180-183. (in Russian).
Erusalimskiy V.M. (2009). Funktsionalno-stoimostnoy analiz kak metod snizheniya riskov izderzhek [Value analysis as a means of decreasing costs risk]. Konkurentosposobnost. Innovatsii. Finansy. (2). 79-82. (in Russian).
Falkovskaya T.Yu., Kovtun L.R., Mikhaylova T.V. (2017). K voprosu ob effektivnosti sistemy upravleniya vuzami v RF [To the question about the effectiveness of the system of management of higher education institutions in Russia] Modern problems of vocational education: experiences and solutions. 492-495. (in Russian).
Gadzhiev N.G., Akhmedov A.Z., Gadzhiev T.N. (2011). Funktsionalno-stoimostnoy analiz finansovogo menedzhmenta v vuze [Cost-benefit analysis of financial management at the University]. Regionalnye aspekty sotsialnoy politiki. (13). 22-28. (in Russian).
Khitrova T.I. (2018). Perspektivy povysheniya effektivnosti funktsionirovaniya strakhovyh kompaniy na osnove razvitiya informatsionnyh sistem [Prospects of increase of efficiency of functioning of insurance companies through the development of information systems] Information technologies in science, management, social sphere and medicine. 95-98. (in Russian).
Kibanov A.Ya. (2003). Osnovy upravleniya personalom [Basics of personnel management] M.: INFRA-M. (in Russian).
Krasovskaya I.P. (2011). Funktsionalno-stoimostnoy analiz kak raschetno-analiticheskiy instrumentariy otsenki effektivnosti sistemy podgotovki nauchno-pedagogicheskikh kadrov Rossii [Value analysis as the analytical tools evaluate the effectiveness of the training scientific and pedagogical staff in Russia]. Terra Economicus. 9 (4-2). 207-211. (in Russian).
Kremlev T.S. (2018). Effektivnost v proshlom i tsifrovom buduschem [Efficiency in the past and the digital future]. Issues of economics and law. (118). 47-52. (in Russian).
Kuznetsova V.B., Korabeynikov I.N. (2016). Funktsionalno-stoimostnoy analiz sistemy i tekhnologii upravleniya personalom [Value analysis systems and technologies of personnel management] Orenburg: OGU. (in Russian).
Matorin S.I., Tsotsorina N.V., Zaytseva N.O. (2010). Funktsionalno-stoimostnoy analiz sredstvami sistemno-obektnogo podkhoda [Functional-cost analysis by means of system-object approach]. Nauchnye vedomosti belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. seriya: ekonomika. informatika. (13(84)). 107-111. (in Russian).
Moskvitina N.V. (2013). Metodologiya i problemy postroeniya funktsionalno-stoimostnoy diagrammy deyatelnosti sluzhby upravleniya personalom [Methodology and the problem of constructing a cost-benefit chart the activities of the personnel management service] Human resource management in terms of integration into the global economic space. 211(122-125). (in Russian).
Moskvitina N.V. (2018). Kadrovaya politika i kadrovyy audit [Personnel policy and personnel audit] Irkutsk: Izd-vo IGU. (in Russian).
Nikolaeva N.G., Priymak E.V. (2013). Funktsionalno-stoimostnoy analiz v upravlenii kachestvom produktsii i protsessov zhiznennogo tsikla [Cost-benefit analysis in the quality control of products and processes life cycle] Kazan: Izd-vo KNITU. (in Russian).
Ozernikova T.G. (2015). Upravlenie personalom organizatsii [The management staff of the organization] Irkutsk: Izd-vo BGU. (in Russian).
Rezanovich E.A. (2014). Prakticheskoe primenenie funktsionalno-stoimostnogo analiza v sisteme upravleniya personalom [The practical usage of functional-cost analysis in the personnel management’s system]. Modern problems of science and education. (6). 427. (in Russian).
Sokolova L.G., Ogloblin V.A. (2018). Metody otsenki menedzhmenta promyshlennyh predpriyatiy [Methods of management appraisal in industrial enterprises (Russia, Irkutsk)]. Problems of modern economics. (1(65)). 48-50. (in Russian).
Tarkhanova E.G. (2018). Osobennosti otsenki effektivnosti deyatelnosti otdelnyh vidov nekommercheskikh organizatsiy [Features of evaluating the effectiveness of certain types of non-profit organizations]. Business. Education. Law. (2(43)). 181-185. (in Russian).
Tsaplin V.P., Pelevina A.E. (2009). Funktsionalno-stoimostnoy analiz v byudzhetnoy sisteme predpriyatiya kak proyavlenie sistemnogo podkhoda [Functional Cost Analysis in a Budget System of an Enterprise as the Manifestation of the System Approach]. Vestnik APK Verkhevolzhya. (1(5)). 66-69. (in Russian).
Zavyalova E.O. (2017). Effektivnost deyatelnosti tamozhennoy sluzhby i problemy ee otsenki [The efficiency of the customs service and problems of its evaluation] Modern problems of the theory and practice of customs through the eyes of young researchers. 49-52. (in Russian).
Zazerskaya V.V., Klimuk E.V. (2014). Funktsionalno-stoimostnoy analiz kak instrument optimizatsii zatrat [Cost-benefit analysis as a tool for cost optimization]. Vestnik Brestskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. (3(87)). 66-69. (in Russian).