Published in «Russian Journal of Labor Economics»2 / 2019
DOI: 10.18334/et.6.2.40604

Using the potential of representatives of the senior demographic age in professional activity

Ledneva Svetlana Anatolevna, Plekhanov Russian University of Economics, Russia

Kosareva Elena Aleksandrovna, Plekhanov Russian University of Economics, Russia

Использование потенциала представителей старшего демографического возраста в профессиональной деятельности - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 41

Abstract:

The article is devoted to the analysis of the resource potential of the population of older demographic age from the perspective of increasing the efficiency of its use in professional activities as a labor resource of the country in terms of raising the retirement age. The authors consider the possibility of more effective use of intellectual and professional potential of older demographic age. Physical, cognitive and socio-psychological features of this category of workers from the position of multi-scientific approach are considered. The data of empirical studies are presented and the points of view of specialists in the field of Economics, medicine, sociology and psychology are considered. The authors prove the possibility of effective use of intellectual and professional potential of workers of senior demographic age. On the basis of the analysis recommendations on the effective use of the resource potential of older people in professional activities are formulated.

Keywords:

older demographic age, professional activity, resource potential, working capacity

JEL-Classification: J11, J21, J44

Citation:
Ledneva S.A., Kosareva E.A. (2019). Using the potential of representatives of the senior demographic age in professional activity [Ispolzovanie potentsiala predstaviteley starshego demograficheskogo vozrasta v professionalnoy deyatelnosti]. Russian Journal of Labor Economics, 6(2). (in Russian). – doi: 10.18334/et.6.2.40604.


References (transliterated):
Baltes P.B. (1997). On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, optimization, and compensation as foundation of development theory American Psychologist. (2). 366-380.
Dobrokhleb V.G. (2008). Resursnyy potentsial pozhilogo naseleniya Rossii [Resource potential of Russia's ageing population]. Sociological Studies (Sotsiologicheskie Issledovaniia). (8(292)). 55-61. (in Russian).
Ermolaeva M.V. (2002). Prakticheskaya psikhologiya starosti [Practical psychology of old age] M.: EKSMO. (in Russian).
Glinskaya M.I. (2018). Analiz rasprostraneniya neformalnoy zanyatosti v Rossii: prichiny, formy, sfery sosredotocheniya [Analysis of the distribution of informal employment in Russia: causes, forms, spheres of concentration]. Bulletin of Plekhanov Russian University of Economics. (4(100)). 123-134. (in Russian).
Ivanova-Shvets L.N. (2018). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya rynka truda Rossii s uchetom izmeneniy granits pensionnogo vozrasta [Current state and prospects of development of the labor market taking into account boundary changes in the retirement age] Advanced food technologies: status, trends, growth points. 183-189. (in Russian).
Khrapylina L.P. (2012). Mediko-sotsialnye faktory, vliyayuschie na prodolzhenie professionalnoy deyatelnosti lits pozhilogo vozrasta i uvelichenie vozrasta vyhoda na trudovuyu pensiyu [Medical and social factors that affect the continuation of the professional activities of elderly people and raise the age of entering the labor pension]. Mediko-sotsialnaya ekspertiza i reabilitatsiya. (2). 36-40. (in Russian).
Kosareva E.A. Shubenkova E.V. (2015). Kachestvo rabochey sily sovremennyh proizvodstvennyh organizatsiy [Quality of the labour force in modern production companies]. Rationing and remuneration of labor in industry. (11-12). 24-28. (in Russian).
Nikonova E.I. (2009). Zanyatosty naseleniya starshikh vozrastnyh grupp v sovremennom rossiyskom obschestve: problemy i perspektivy Uchenye zapiski kazanskogo gosudarstvennogo universiteta. seriya: gumanitarnye nauki. 151 (5-2). 61-71.
Popova L.A.Zorina E.N. (2016). Uroven obrazovaniya i kognitivnye sposobnosti naseleniya tretego vozrasta [The level of education and cognitive abilities of the third age people]. Regional Economics: Theory and Pactice. (8(435)). 164-175. (in Russian).
Shternberg E.Ya. (1977). Gerontologicheskaya psikhiatriya [Geriatric psychiatry] M.: Meditsina, AMN SSSR. (in Russian).
Sukneva S.A., Elshina I.A. (2015). Trudovaya aktivnost naseleniya tretego demograficheskogo vozrasta v severnom regione [The labor activity of the third age population in the Northern region]. Economic analysis: theory and practice. (34(433)). 12-23. (in Russian).
Volf N.V., Bazovkina D.V., Kulikov A.V. (2018). 5 – HTTLPR polimorfizm gena transportera seratonina i intellektualnaya sreda professionalnoy deyatelnosti kak faktory, assotsiirovannye s izmeneniyami pamyati pri starenii [5-HTTLPR Polymorphism of Serotonin Transporter Gene and Intellectual Environment of Professional Activity as Factors Associated with Memory Changes in Aging]. I.P. Pavlov Journal of Higher Nervous Activity. 68 (1). 52-61. (in Russian). doi: 10.7868/S0044467718010057 .