Published in «Journal of International Economic Affairs»2 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.2.40605

Export of sugar – one of the priority directions of development of agrarian and industrial complex of Russia

Otinova Marina Evgenevna, The Scientific-Research Institute of Economics and Organization of Agroindustrial Complex of Central Black Earth Region of the Russian Federation, Russia

Polunina Natalya Yurevna, The Scientific-Research Institute of Economics and Organization of Agroindustrial Complex of Central Black Earth Region of the Russian Federation, Russia

Экспорт сахара – одно из приоритетных направлений развития АПК России - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 40

Abstract:
The article analyzes the current trends in the global sugar market, as well as the structure of sugar exports from Russia and by importing countries in 2018. The place and role of Russia in the world sugar market is determined. We consider the ten largest daily capacity of sugar factories in Russia (more than 7 thousand tons per day) of the 2016/17 season. 4 forecast tables are presented: forecast of the top 10 sugar producers in the 2018/19 season; forecast of the top 10 sugar consumers in the 2018/19 season; forecast of the top 10 sugar importers in the 2018/19 season; forecast of the top 10 sugar exporters in the 2018/19 season.

Keywords:

agrofood market, export of sugar, food security, forecast, import of sugar, sugar, sugar industry

JEL-Classification: O18, Q13, Q17

Citation:
Otinova M.E., Polunina N.Yu. (2019). Export of sugar – one of the priority directions of development of agrarian and industrial complex of Russia [Eksport sakhara – odno iz prioritetnyh napravleniy razvitiya APK Rossii]. Journal of International Economic Affairs, 9(2). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.2.40605.


References (transliterated):
Berezhnaya L.Yu. (2016). Rynok sakhara v Rossii: retrospektivnyy analiz i tendentsii razvitiya [Sugar market in Russia: Retrospective analysis and development trends]. Problems of forecasting. (4(157)). 74-80. (in Russian).
Charykova O.G., Permyakova A.S. (2018). Faktory i usloviya prodovolstvennogo obespecheniya regiona [Factors and conditions food security in the region]. «FES: Finance. Economy. Strategy ». 15 (6). 5-8. (in Russian).
Fazrakhmanov I.I., Bogdanova A.V. (2017). Rynok sakhara Rossii: sostoyanie i perspektivy [The market of sugar Russia: state and prospects]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (4-1(81)). 1192-1195. (in Russian).
Khitskov I.F., Krupko A.E. (2015). Prodovolstvennaya bezopasnost kak faktor ustoychivogo sostoyaniya Rossii i TsChR [Food security as factor of the stable condition of russia and cber]. Proceedings of Voronezh State University. Series: Economics and Management. (3). 118-126. (in Russian).
Knobel A., Firanchuk A. (2018). Rossiya v mirovom eksporte: rost obuslovlen tsenovoy konyunkturoy [Russia in world exports: the increase is due to pricing environment]. Monitoring ekonomicheskoy situatsii v Rossii. Tendentsii i vyzovy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya. (16(77)). 8-11. (in Russian).
Pakhomov M.A., Menschikova V.I., Abdukarimov F.V. (2015). Rynok sakhara v Rossii: sostoyanie, mesto v mirovom rynke, perspektivy dalneyshego razvitiya i ekonomicheskaya effektivnost [The sugar market in russia: the condition, the place in the world market, prospects of the further developments and economic efficiency]. Socio-economic phenomena and processes. 10 (10). 124-130. (in Russian).
Salnikova E.V., Chernysheva I.I. (2016). Prodovolstvennoe obespechenie naseleniya regiona [Food supply of the population of the region]. Modern economy: problems and solutions. (8(80)). 71-80. (in Russian). doi: 10.17308/meps.2016.8/1488 .
Salnikova E.V., Popova E.A., Polunina N.Yu., Chernysheva I.I. (2018). Razvitie infrastruktury agroprodovolstvennogo rynka: zarubezhnyy opyt [Development of infrastructure of agrifood market: foreign experience]. Modern economy: problems and solutions. (6(102)). 100-108. (in Russian).
Svyatova O.V., Poltaryhina G.B. (2016). Razvitie rynka sakhara: problemy, rezervy i prioritety [The development of the sugar market: problems, resources and priorities]. Vestnik Kurskoy gosudarstvennoy selskokhozyaystvennoy akademii. (1). 21-24. (in Russian).
Zakshevskiy V.G., Charykova O.G. (2017). Povyshenie konkurentosposobnosti APK regiona – osnova razvitiya eksporta [Increase in competitiveness of agrarian and industrial complex of the region is an export development basis]. Rural economy in Russia (Ekonomika sel\'skogo khozyaystva Rossii). (9). 2-8. (in Russian).
Zykin V.A., Belan I.A. i dr. (2011). Metodika rascheta i otsenki parametrov ekologicheskoy plastichnosti selskokhozyaystvennyh rasteniy [The method of calculation and evaluation of parameters of ecological plasticity of agricultural plants] Ufa: BGAU. (in Russian).
Institut konyyunktury agrarnogo rynka. (in Russian). Retrieved from http://ikar.ru/press/4028.html
Kak rossiyskaya sakharnaya otrasl osvaivaet mezhdunarodnye rynkiKommersant. (in Russian). Retrieved from https://www.kommersant.ru/doc/3560424