Development of an approach to ensure the effectiveness of investment projects implemented in the conditions of network structures

Еленева Ю.Я., Андреев В.Н., Цзинь Юйцзяо
Development of an approach to ensure the effectiveness of investment projects implemented in the conditions of network structures - View in Russian

 Скачать PDF

Abstract:
The paper studies the features of ensuring the effectiveness of investment projects in the context of network structures. Based on the analysis of project management methods that are used in network structures, it was determined that the economic tools for assessing them require improvement. In addition, the approach of investment projects management of network structures should be optimized. Based on the results of the analysis, an approach to set priorities for the implementation of projects was proposed. The impact of projects on the efficiency of the network structure as a whole is assessed.

JEL-Classification:

Citation:
Eleneva, Yu.Ya., Andreev, V.N., & Tszin, Yuytszyao (2019) Development of an approach to ensure the effectiveness of investment projects implemented in the conditions of network structures. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 9(2), 1371-1378. doi: 10.18334/rp.20.5.40651 (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241References:
Andreev V.N., Kononchuk T.V. (2015). Informatsionnyy kapital promyshlennogo predpriyatiya: identifikatsiya kategorii, problemy upravleniya v usloviyakh importozamescheniya [Information capital of an industrial enterprise: identification of the category, problems of management under import substitution]. Vestnik MGTU Stankin. (2(33)). 130-135. (in Russian).
Golov R.S., Rozhdestvenskiy A.V., Agarkov A.P., Mylnik A.V., Pushkareva M.B. (2014). Sistemy upravleniya innovatsionno-investitsionnoy deyatelnostyu promyshlennyh organizatsiy i podgotovka mashinostroitelnogo proizvodstva [System of management of innovative-investment activity of industrial associations and preparation of engineering production] M.: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya "Dashkov i K". (in Russian).
Ignatova L.N. (2013). O suschnosti i printsipakh realizatsii resursnoy kontseptsii strategicheskogo upravleniya [About essence and the principles of implementation of the resource concept of strategic management]. Management and Business Administration. (1). 122-127. (in Russian).
Kharin A.A. (2010). Rol normativno-pravovogo polya v resursnom obespechenii integrirovannyh struktur obrazovaniya, nauki i promyshlennosti [The role of the regulatory field in the resource security of integrated structures of education, science and industry]. Economics and management. (1(51)). 38-42. (in Russian).
Kharin A.A., Kharina O.S., Rodyukov A.V., Petrova E.S. (2018). A perspective model of innovative integrated structure comprising university, research facility and enterprise Вестник мордовского университета. 28 (3). 333-343. doi: 10.15507/0236-2910.028.201803.333-343 .
Magrupova Z.M., Smirnov D.S. (2009). Kalendarnoe planirovanie investitsionnogo proekta na osnove matrichnogo upravleniya [Scheduling investment project based on a matrix control]. Economic analysis: theory and practice. (23(152)). 20-25. (in Russian).
Omelchenko I.N., Brom A.E., Sidelnikov I.D. (2017). Kriteriy effektivnosti tsepey postavok i postroenie tselevoy funktsii v zadachakh optimizatsii materialno-tekhnicheskogo snabzheniya dlya slozhnoy tekhniki [The criterion of effectiveness of the supply chain and build objective functions in optimization problems, the logistics for complex equipment]. Organizer of Production. 25 (4). 83-91. (in Russian).
Slepkova T.I. (2018). Upravlenie razvitiem promyshlennyh predpriyatiy v sostave industrialnyh parkov [Development management of industrial enterprises in the industrial parks] Moscow. (in Russian).
Проблемы развития кластеров в РоссииPopecon.ru. Retrieved May 02, 2019, from https://popecon.ru/otrivki/468-problemy-razvitija-klasterov-v-rossii.html
Сетевая модель организации экономической деятельностиPopecon.ru. Retrieved May 02, 2019, from https://popecon.ru/otrivki/380-setevaja-model-organizacii-ekonomicheskoi-dejatelnosti.html
Экспресс-отчет «Силиконовая долина» (Silicon Valley)Refdb.ru. (in Russian). Retrieved May 03, 2019, from https://refdb.ru/look/1640834.html