Published in «Journal of International Economic Affairs»2 / 2019
DOI: 10.18334/rp.20.5.40664

Changes in the organizational forms of entrepreneurship: institutional transformations in Russian regions

Simutina Natalya Leonidovna, Far-Eastern State Agrarian University, Russia

Puzikova Olga Petrovna, Far-Eastern State Agrarian University, Russia

Stanislavskaya Marina Vladimirovna, Far-Eastern State Agrarian University, Russia

Изменение организационных форм предпринимательства: институциональные преобразования в субъектах Российской Федерации - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 23

Abstract:
The article analyzes the demographic indicators of individual entrepreneurs and legal entities, on the basis of which it is concluded that the institutional changes towards a more primitive form, individual entrepreneurship, correspond to the period of the internal economic crisis in the Russian Federation. The indicator of frequency of the individual entrepreneurs defined as private from division of number of individual entrepreneurs and legal entities in the subject of Federation was considered. If it is more than one, then the simplest form of doing business prevails in the region. In 2010 there were 13 such subjects, by 2015 there were 7. Clustering of these regions, depending on the rate of change of specific organizational forms, showed that the subjects where institutional reforms have gone the way of primitivization, lag behind in terms of socio-economic development, entrepreneurship in them is mainly forced.

Keywords:

individual entrepreneur, institutional changes, legal entity, subjects of the Russian Federation

JEL-Classification: D02, K20, L26, O17

Citation:
Simutina N.L., Puzikova O.P., Stanislavskaya M.V. (2019). Changes in the organizational forms of entrepreneurship: institutional transformations in Russian regions [Izmenenie organizatsionnyh form predprinimatelstva: institutsionalnye preobrazovaniya v subyektakh Rossiyskoy Federatsii]. Journal of International Economic Affairs, 9(2). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.20.5.40664.


References (transliterated):
Birch D.L. (1979). The Job Generation Process Cambridge : Program on Neighborhood and Regional Change.
Chepurenko A. (2015). Entrepreneurship Theory: New Challenges and Future Prospects Chepurenko A. Entrepreneurship Theory: New Challenges and Future Prospects. Foresight-Russia, vol. 9, no 2. 2015.- pp. 44–57. DOI: 10.17323/1995-459x.2015.2.44.57. 9 (2). 44-57. doi: 10.17323/1995-459x.2015.2.44.57.
Chepurenko A. (2017). Entrepreneurial Activity in Post-Sosialist Countries: Methodology and Researc h Limitations Foresight and STI Governance. 11 (3). 11-24. doi: 10.17323/2500-2597.2017.3.11.24.
Glaeser, Edward L. & Kerr, William R. & Ponzetto, Giacomo A.M. (2010). Clusters of entrepreneurship Journal of Urban Economics, Elsevier. 67 150-168.
Global Entrepreneurship MonitorGemconsortium.org. Retrieved April 02, 2019, from http://www.gemconsortium.org/
Obraztsova O.I. (2017). Opyt primeneniya mnogomernogo statisticheskogo analiza dlya kharakteristiki kontekstualnyh usloviy predprinimatelskoy deyatelnosti v regionakh RF [Experience of applying multivariate statistical analysis to characterize the contextual business environment in the regions of the Russian Federation]. Sociological Studies (Sotsiologicheskie Issledovaniia). (4). 93-106. (in Russian).
Popovskaya E.V. (2014). Predprinimatelskie strategii: tipy, regionalnye osobennosti, otsenka mezhregionalnyh razlichiy [Business strategies: types, regional features, evaluation of interregional differences]. “Bulletin of Statistics\. (2). 40-47.. (in Russian).
Reynolds P. D. (2014). Issledovanie sozdaniya predpriyatiy: vyyavlenie prichin vozniknoveniya novyh kompaniy: dokl. k XV Apr. mezhdunar. nauch. konf. po problemam razvitiya ekonomiki i obschestva [The study of establishment: identifying the reasons for the emergence of new businesses in: proc. to the XV, APR. Intern. scientific. Conf. on development of economy and society] Moscow: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki. (in Russian).
Sheyn S. (2013). Pochemu vovlechenie naseleniya v predprinimatelstvo — plokhaya politika? [Why the involvement of population in entrepreneurship — bad policy?] Moscow: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki. (in Russian).
Simutina N.L. (2015). Tendentsii izmeneniya form biznesa v regionakh Rossiyskoy Federatsii [Trends forms of business in the regions of the Russian Federation]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (4). 926-929. (in Russian).
Simutina N.L. (2018). Vliyanie ekonomicheskikh faktorov na uroven zanyatosti v neformalnom sektore: regionalnye aspekty [The impact of economic factors on the level of employment in the informal sector: regional aspects]. Spatial Economics. (1). 83-100. (in Russian).
Simutina N.L.,Leventov N.N. (2019). Otsenka tendentsiy funktsionirovaniya neformalnogo predprinimatel stva na osnove dinamicheskoy modeli panelnyh dannyh [Assessment of trends in the functioning of informal entrepreneurial on the basis of dynamic models of panel data]. Shadow Economy. 3 (1). 49-65. (in Russian).
Welter F. (2011). Contextualizing Entrepreneurship – Conceptual Challenges and Ways Forward Entrepreneurship Theory and Practice. 165–184.
Wennekers S., van Stel A., Carree M., Thurik R. (2011). The relationship between entrepreneurship and economic development: Is it U-shaped? Foundations and Trends in Entrepreneurship. (6). 167–237 .
Zemtsov S.P., Tsareva Yu.V. (2018). Predprinimatelskaya aktivnost v regionakh Rossii: naskolko prostranstvennye i vremennye effekty determiniruyut razvitie malogo biznes [Entrepreneurial activity in the Russian regions: how spatial and temporal effects determine the development of small business]. The Journal of the New Economic Association. (1). 145–165. (in Russian).
Institutsionalnye preobrazovaniya v ekonomikeSayt Rosstata. Retrieved April 02, 2019, from http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/#
Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateliSayt Rosstata. Retrieved April 02, 2019, from http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
Statistika po gosudarstvennoy registratsii YuL i IP v tselom po Rossiyskoy FederatsiiCayt FNS. (in Russian). Retrieved April 02, 2019, from https://www.nalog.ru/rn27/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/