Published in «Russian Journal of Innovation Economics»2 / 2019
DOI: 10.18334/vinec.9.2.40683

The study of the economic substance of the knowledge management processes

Suvorova Svetlana Dmitrievna, Higher School of Service and Trade - Peter the Great's St. Petersburg State Polytechnic University, Russia

Tevanyan Anna Mikhaylovna, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Russia

Исследование экономической сущности процессов управления знаниями - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 27

Abstract:
The article analyzes the main approaches to the “knowledge management“ definition, and it concludes that they are isolated from the goals and practical activities of the enterprise. The economic essence of management and knowledge diffusion is further investigated. Authors suggest an explanation of their position regarding use of the terms “knowledge management“ and “information management“. They propose a two-level approach to knowledge management with the hierarchy structure: at the enterprise level (“Exo-level” of information management) and at the employee level (“Endo level” of knowledge management). The management processes are detailed at each presented level. The knowledge diffusion or knowledge transformation into information is considered to be a link for both levels as a solution to entities’ innovative development, stress resistance and investment attractiveness goals achievement.

Keywords:

diffusion of knowledge, information, knowledge, knowledge management, superposition principle of knowledge

JEL-Classification: D80, D83, D89

Citation:
Suvorova S.D., Tevanyan A.M. (2019). The study of the economic substance of the knowledge management processes [Issledovanie ekonomicheskoy suschnosti protsessov upravleniya znaniyami]. Russian Journal of Innovation Economics, 9(2). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.9.2.40683.


References (transliterated):
Bukovich U., Uillyams R. (2002). Upravlenie znaniyami: rukovodstvo k deystviyu [Knowledge management: a guide to action] M.: INFRA-M. (in Russian).
Daud S. W.F.W. (2008). Yusuf An Empirical Study of Knowledge Management Processes in Small and Medium Enterprises Communications. (4). 169-177.
Davenport T.G., Prusak L. (1998). Rabochee znanie: kak organizatsii upravlyayut tem, chto oni znayut [Working knowledge: how organizations manage what they know] M.. (in Russian).
Efimov V.V. (2005). Upravlenie znaniyami [Knowledge management] Ulyanovsk: UlGTU,. (in Russian).
Gagarina M.V. (2015). Smena paradigmy upravleniya. Podkhody k novomu ponimaniyu menedzhmenta, osnovannye na teorii 2S-sistem [Shift of management paradigms. approaches to a new understanding of management based on the 2s-systems theory]. Vestnik permskogo natsionalnogo issledovatelskogo politekhnicheskogo universiteta. sotsialno-ekonomicheskie nauki. (2). 71-79. (in Russian).
Meskon M., Albert M., Khedouri F. (2015). Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management] M.: Delo. (in Russian).
Milner B.Z., Rumyantseva Z.P., Smirnova V.G., Blinnikova A.V. (2011). Upravlenie znaniyami v korporatsiyakh [Knowledge management in corporations] Moscow: Delo. (in Russian).
Nonaki I., Takeuchi Kh. (2003). Kompaniya-sozdatel znaniya. Zarozhdenie i razvitie innovatsiy v yaponskikh firmakh [Company-Creator of knowledge. The emergence and development of innovation in Japanese firms] M.: ZAO "Olimp- Biznes". (in Russian).
Panikarova S.V., Vlasov M.V. (2015). Upravlenie znaniyami i intellektualnym kapitalom [Knowledge management and intellectual capital] Ekaterinburg : Izdatelstvo Uralskogo universiteta. (in Russian).
Suvorova S.D., Tevanyan A.M. (2018). Intellektualnye resursy: osnova sovremennogo obschestvennogo proizvodstva [Intellectual resources: the Foundation of modern social production]. Innovation economy: prospects for development and improvement. (6(32)). 208-213. (in Russian).
Tevanyan A.M. (2017). Adaptatsiya ekonomicheskikh sistem k stressovym nagruzkam posredstvom upravleniya intellektualnym kapitalom [Adaptation of economic systems to stress through the medium of intellectual capital management]. Creative economy. 11 (11). 1133-1144. (in Russian). doi: 10.18334/ce.11.11.38473.
Teylor F.U. (1991). Printsipy nauchnogo menedzhmenta [The principles of scientific management] M.: Kontrolling. (in Russian).
Tuzovskiy A.F., Chirikov S.V., Yampolskiy V.Z. (2005). Sistemy upravleniya znaniyami (metody i tekhnologii) [The knowledge management system (methods and technologies)] Tomsk: Izd_vo NTL. (in Russian).
Wiig K., Hoog R., Spek R. (1997). Supporting knowledge management: a selection of methods and techniques Expert Systems with Applications. 13 (1). 15-27.