Published in «Creative Economy»6 / 2019
DOI: 10.18334/ce.13.6.40708

Analysis of readiness of the metallurgical enterprise to "Industry 4.0" and strategy for implementation of digital solutions

Frolov Vladislav Genrikhovich, Lobachevsky University - Institute of Economics and Entrepreneurship, Russia

Trofimov Oleg Vladimirovich, Lobachevsky University - Institute of Economics and Entrepreneurship, Russia

Martynova Tatiana Sergeevna, Lobachevsky University - Institute of Economics and Entrepreneurship, Russia

Анализ готовности металлургического предприятия к «Индустрии 4.0» и стратегия внедрения цифровых решений - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 19

Abstract:
The purpose of the article is to improve the quality of implementation of the strategy of digital transformation of the production enterprise of the metallurgical industry. The study analyzed the level of readiness of the metallurgical enterprise for digital transformation. As a result, the level of digital transformation is determined, problematic elements are identified and a step-by-step strategy for the implementation of the main components of the concept “industry 4.0“is proposed.

Keywords:

digital solutions, evaluation methods, industrial enterprise, Industry 4.0, metallurgical enterprise, strategy

JEL-Classification: L61, M11, O31

Citation:
Frolov V.G., Trofimov O.V., Martynova T.S. (2019). Analysis of readiness of the metallurgical enterprise to "Industry 4.0" and strategy for implementation of digital solutions [Analiz gotovnosti metallurgicheskogo predpriyatiya k «Industrii 4.0» i strategiya vnedreniya tsifrovyh resheniy]. Creative Economy, 13(6). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.13.6.40708.


References (transliterated):
Bilenko P.N. i dr. (2017). Kompleksnaya otsenka razvitiya predpriyatiya kak instrument povysheniya proizvoditelnosti truda [Comprehensive assessment of enterprise development as a tool to increase labor productivity]. Naukoemkie tekhnologii. 18 (7). 22-31. (in Russian).
Kupriyanovskiy V.P., Dobrynin A.P., Sinyagov S. A., Namiot D.E., Utkin N.A. (2017). Transformatsiya promyshlennosti v tsifrovoy ekonomike — ekosistema i zhiznennyy tsikl [Industries transformation in the digital economy - the ecosystem and life cycle]. International Journal of Open Information Technologies. 5 (1). 34-49. (in Russian).
Shu G., Anderl R., Gauzemayer Yu., ten Khompel M., Valster V. (i dr.) (2017). Indeks zrelosti Industrii 4.0 – Upravlenie tsifrovym preobrazovaniem kompaniy (acatech issledovanie) [Index of the maturity of the Industry 4.0 – the digital transformation of companies (acatech study)] Munich: Herbert Utz Verlag. (in Russian).
Shvab K. (2016). Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya [The fourth industrial revolution] Eksmo. (in Russian).
Sidorenko Yu.A., Frolov V.G., Pavlova A.A. (2017). Osnovnye ekonomicheskie faktory razvitiya avtomobilnogo proizvodstva v Rossii v ramkakh kontseptsii «Industriya 4.0» [Key economic factors development of automobile production in Russia within the concept of “industry 4.0”] SPb.: SPb. politekh. un-t P. Velikogo. (in Russian).
T. von Leipziga,b, M. Gampa, D. Manza, K. Schöttlea P. Ohlhausena,c, G. Oosthuizenb, D. Palma, K. von Leipzigb (2017). Initialising customer-orientated digital transformation in enterprises 14th Global Conference on Sustainable Manufacturing. 517-524.
Zakharov V.Ya., Trofimov O.V., Frolov V.G., Kaminchenko D.I., Pavlova A.A. (2018). Otsenka i monitoring effektivnosti razvitiya slozhnyh ekonomicheskikh sistem v sootvetstvii s kontseptsiey Industrii 4.0 [Assessment and monitoring of efficiency of development of complex economic systems in accordance with the concept of Industry 4.0]. Financial economics. (7-0). 1200-1212. (in Russian).
Tsifrovoe proizvodstvo: onlayn-praktikumStepik.org. (in Russian). Retrieved from https://stepik.org/course/51094/syllabus