Analysis of the tourism potential of Iraq: strengths and weaknesses

Аль-Фахад А.З.М.
Analysis of the tourism potential of Iraq: strengths and weaknesses - View in Russian

 Скачать PDF

Abstract:
The article is devoted to the analysis of the development of tourism potential of Iraq. Types of tourism in Iraq are considered. The analysis of the main indicators of the development of tourism potential in the country, such as the number of arrivals of international tourists, income for travel, the total contribution of tourism to the country's GDP, the total contribution of tourism to employment. Identified strengths and weaknesses of the tourism sector and identified prospects for its further development.

JEL-Classification:

Citation:
Al-Fakhad, A.Z.M. (2019) Analysis of the tourism potential of Iraq: strengths and weaknesses. Ekonomicheskie otnosheniya, 9(2), 693-704. doi: 10.18334/eo.9.2.40714 (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241References:
Al-Khallidi A.K. (2013). Perspektivnye napravleniya mezhdunarodnogo turizma i ikh uchet v razvitii turisticheskoy otrasli Iraka [Promising areas of international tourism and accounting in the development of the tourism sector in Iraq]. Sovremennyy nauchnyy vestnik. (2(141)). 33-44. (in Russian).
Avad V.R. (2014). Problema ispolzovaniya vodnyh resursov Iraka v usloviyakh progressiruyuschego opustynivaniya [Problem use of water resources of Iraq in a progressive desertification]. Geografiya i prirodnye resursy. (4). 146-152. (in Russian).
Brumnik R., Klebanova T., Guryanova et al. (2014). Synthesis of systems modeling for early crisis forecasting and prevention European Journal of Scientific Research. (118(1)). 7-22.
Dzhafar Subkhi Suleyman Abakhre, Samer Khatem Raddad (2016). Vliyanie politicheskogo faktora na razvitie turizma v Palestine: tematicheskoe issledovanie sela Sabastiya [The influence of political factors on the development of tourism in Palestine: a case study of the village Sabastiya]. Amerikanskiy zhurnal upravleniya turizmom. (2). 29-35. (in Russian). doi: 10.5923 / j.tourism.20160502.01.
Global Economy, world economy. Retrieved May 23, 2019, from https://ru.theglobaleconomy.com/Iraq/Employment_in_agriculture
Global data knoema. Retrieved April 28, 2019, from https://knoema.ru
Khvadzha Aykham Naser (2016). Problemy i perspektivy razvitiya kulturnogo i muzeynogo turizma v stranakh «Arabskoy vesny» [Problems and prospects of development of cultural and Museum tourism in the countries of the "Arab spring"]. Service and Tourism: Current Challenges. 10 (2). 72-77. (in Russian). doi: 10.12737/19507 .
Kkhalaf M.M. (2004). Razvitie industrii turizma v stranakh Blizhnego Vostoka i Severnoy Afriki (Vtoraya polovina XX-nachalo XXI v.) [The development of the tourism industry in the Middle East and North Africa (Second half XX-beginning of XXI century)] M.. (in Russian).
Kozlovskiy A. (2013). Nastoyaschiy Irak [The Real Iraq] M.. (in Russian).
Kulikov N.I., Garavi M.A. (2015). Investitsionnye i politicheskie problemy Iraka i vozmozhnye puti ikh resheniya [Investment and political problems of Iraq and possible solutions to them]. Voprosy sovremennoy nauki i praktiki. Universitet im. V.B. Vernadskogo. (2(56)). 58-67. (in Russian).
Trend Economy. Retrieved May 12, 2019, from http://data.trendeconomy.ru/dataviewer/wb/wbd/wdi?ref_area=IRQ&series=ST_INT_TVLR_CD
Trukhachev V.I, Lyakisheva I.N., Ayrapetyan G.A. (2015). Ekonomika mezhdunarodnogo turizma [Economics of international tourism] M.: Knorus. (in Russian).
World tourism organization. Retrieved May 1, 2019, from https://www2.unwto.org
Zhdanov S.V. (2015). Arabskie strany v mirovoy ekonomike [Arab countries in the global economy] M.: MGIMO Universitet. (in Russian).
Юрченко В.П. Военно-политическая обстановка в ИракеИнститут ближнего востока. (in Russian). Retrieved May 12, 2019, from http://www.iimes.ru/?p=38244