Published in «Journal of International Economic Affairs»2 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.2.40753

Tools of intensification of economic development at the regional level (on example of Rostov region)

Abramenko Ivan Petrovich, Russian Research Institute of Reclamation Problems; Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Russia

Sarkisyan Armen Rolandovich, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Russia

Chumakova Viktoriya Nikolaevna, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI); Novocherkassk Engineering and Meliorative Institute – branch of Don State Agrarian University, Russia

Scherbina Mikhail Mikhaylovich, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Russia

Инструменты интенсификации экономического развития на региональном уровне (на примере Ростовской области) - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 31

Abstract:
The article deals with the current socio-economic situation in the Rostov region. The existing competitive advantages of the region are identified and analyzed. Priority sectors of the economy capable of becoming drivers of intensification of economic development are substantiated, they are as follows: tourism, digital, transport and logistics. The authors propose tools for the development of these industries, which includes the following elements: the formation of tax preferences, the provision of state guarantees of the Rostov region on loans and borrowings attracted by economic entities, subsidizing interest payments on bank loans (in respect of economic entities implementing investment projects in priority sectors of the economy of the region) at the expense of the budget of the Rostov region, state co-financing of investment projects related to the development of tourism, digital or transport and logistics infrastructure. Possible positive socio-economic effects arising from the implementation of measures justified by the authors are as follows: increase in the number of jobs, increase in tax revenues to the budgets of municipalities of the Rostov region, the region, the Russian Federation, strengthening the competitiveness of the regional economy, its stability, increasing the investment attractiveness of the regional economy.

Keywords:

region, Rostov region, socio-economic development

JEL-Classification: O10, O40, R10

Citation:
Abramenko I.P., Sarkisyan A.R., Chumakova V.N., Scherbina M.M. (2019). Tools of intensification of economic development at the regional level (on example of Rostov region) [Instrumenty intensifikatsii ekonomicheskogo razvitiya na regionalnom urovne (na primere Rostovskoy oblasti)]. Journal of International Economic Affairs, 9(2). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.2.40753.


References (transliterated):
Aksenov I.A. (2017). Upravlenie vneshneekonomicheskoy deyatelnostyu na urovne regiona [Management of foreign economic activities at the level of the region]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii. Regionalnoe prilozhenie. (4(52)). 10-15. (in Russian).
Dalchenko E.A., Plokhotnikova G.V. (2017). Razvitie konkurentnyh preimuschestv regionalnogo ekonomicheskogo kompleksa: imperativy, vektory, organizatsionnye resheniya [The development of competitive advantages of regional economic complex: imperatives, vectors, organizational solutions]. Competitiveness in the global world: economy, science, technology. (2-1(29)). 59-62. (in Russian).
Dalchenko E.A., Revunov R.V. (2016). Povyshenie effektivnosti ekonomicheskogo kompleksa Yuga Rossii [Imperativy, vektory, organizatsionno-ekonomicheskie resheniya] Saarbryuken: LAP LAMBERT. (in Russian).
Izmalkova S.A., Tarasov A.V. (2006). Strakhovanie informatsionnyh riskov kak effektivnyy sposob upravleniya informatsionnoy bezopasnostyu predpriyatiy [Insurance of information risks as an effective way of information security management of enterprises]. Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2 (5(8)). 69-72. (in Russian).
Magomadov Yu.D., Orlyanskaya A.A. (2012). Upravlenie vneshneekonomicheskoy deyatelnostyu kak instrument aktivizatsii ekonomicheskogo rosta v problemnyh regionakh Rossii [Management of foreign economic activity as an instrument of enhancing economic growth in troubled regions of Russia]. Strategy of sustainable development of Russian regions. (12). 36-42. (in Russian).
Plokhotnikova G.V. (2017). Globalnoe ekonomicheskoe pozitsionirovanie Rostovskoy oblasti: faktory, tendentsii, napravleniya razvitiya [Global economic positioning of the Rostov region: factors, tendencies and development prospects] Penza. (in Russian).
Revunov R.V., Gubachev V.A., Novoselskaya L.A., Chumakova V.N (2018). Aktualnye problemy prirodopolzovaniya na mezoekonomicheskom urovne (na primere Rostovskoy oblasti) [Actual problems of nature management at the meso level (on the example of Rostov region)]. Financial economics. (6). 228-230. (in Russian).
Revunov R.V., Revunov S.V. (2018). Napravleniya modernizatsii mekhanizma upravleniya prirodopolzovaniem na regionalnom urovne [Directions of modernization of the environmental management mechanism at the regional level]. Regionalnaya ekonomika. Yug Rossii. (3). 156-164. (in Russian). doi: 10.15688/re.volsu.2018.3.17.
Revunov R.V., Sukhinin S.A. (2012). Yug Rossii v kontekste globalnyh sotsialnyh i ekologo-ekonomicheskikh problem [The South of Russia in the context of global social, environmental and economic problems]. Vestnik of South-Russian State Technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute) Series: Social and Economic Sciences. (2). 219-227. (in Russian).
Revunov S.V., Chumakova V.N., Yanchenko D.V (2016). Instrumenty stimulirovaniya effektivnogo ispolzovaniya resursnogo potentsiala na regionalnom urovne [Tools to promote the effective use of resource potential at the regional level]. Competitiveness in the global world: economy, science, technology. (7-2(19)). 78-82. (in Russian).
Shago F.N. (2014). Metodika otsenki effektivnosti sistemy menedzhmenta informatsionnoy bezopasnosti po vremeni reaktsii sistemy na intsidenty informatsionnoy bezopasnosti [Effectiveness assessment methodology of information security management system through the system response time to information security incidents]. Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics. (4(92)). 115-123. (in Russian).
Smolich N.G. (2015). Vneshneekonomicheskaya deyatelnost kak faktor ustoychivogo razvitiya regiona [Foreign economic activity as factor of sustainable development of the region]. Vestnik MNEPU. 7 208-212. (in Russian).
Vernikov V.A., Khambazarov Sh.B, (2018). Intellektualno-informatsionnoe predprinimatelstvo kak drayver strategicheskogo razvitiya ekonomik mirovyh stran [Intellectual information entrepreneurship as a driver of strategic development of economies of world countries]. Ekonomika i sotsium: sovremennye modeli razvitiya. 8 (1(19)). 24-35. (in Russian).
Ofitsialnyy sayt Vsemirnoy torgovoy organizatsii. (in Russian). Retrieved from https://www.wto.org
Ofitsialnyy sayt Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya Rostovskoy oblasti. (in Russian). Retrieved May 14, 2019 , from http://mineconomikiro.ru
Ofitsialnyy sayt Organizatsii ekonomicheskogo sotrudnichestva i razvitiya. (in Russian). Retrieved from http://www.oecd.org
Ofitsialnyy sayt territorialnogo organa Rosstata po Rostovskoy oblasti. (in Russian). Retrieved June 01, 2019, from http://rostov.gks.ru