Published in «Journal of Central Asia Economy»1 / 2019
DOI: 10.18334/asia.3.1.40759

Empirical analysis of strategic socio-economic development of the Kyrgyz republic regions by criterion of sustainability and balance

Abdivap kyzy Urmatayym, Batken State University - the Kyzyl-Kiya Multidisciplinary Institute (KKМI), Kyrgyzstan

Эмпирический анализ стратегического социально-экономического развития регионов Кыргызской республики с позиций устойчивости и сбалансированности - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 14

Abstract:
The article presents an empirical analysis of the strategic socio-economic development of the regions of the Kyrgyz Republic in 2017 from the standpoint of sustainability and balance. The author substantiates the lack of detail (inaccuracy of the concepts of “sustainability“ and “balance“ and uncertainty regarding the measurement of the degree of compliance with these criteria for the development of the region) of the Strategy of sustainable development of the Kyrgyz Republic for 2018-2040 for its successful practical implementation in the regions of the Kyrgyz Republic. On the basis of available statistical information in the Kyrgyz Republic the scientific and methodological support for assessing the strategic socio-economic development of the regions from the standpoint of sustainability and balance is developed and applied. The author defines the current level of their development and prospects for its improvement in accordance with the priorities set out in the concept Of regional policy of the Kyrgyz Republic for the period 2018-2022, approved by the government of the Kyrgyz Republic on March 31, 2017 №194.

Keywords:

balance, Kyrgyz Republic, region, socio-economic development, strategy, sustainability

JEL-Classification: Q01, R11, R58

Citation:
Abdivap kyzy U. (2019). Empirical analysis of strategic socio-economic development of the Kyrgyz republic regions by criterion of sustainability and balance [Empiricheskiy analiz strategicheskogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regionov Kyrgyzskoy respubliki s pozitsiy ustoychivosti i sbalansirovannosti]. Journal of Central Asia Economy, 3(1). (in Russian). – doi: 10.18334/asia.3.1.40759.


References (transliterated):
Abdiev M.Zh. (2018). Agrarnye otnosheniya i metodologicheskie problemy formirovaniya ekonomicheskogo mekhanizma khozyaystvovaniya v APK [Agrarian relations and methodological problems of formation of the economic mechanism of management in agro industrial complex]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 8 (2). 111-126. (in Russian). doi: 10.18334/epp.8.2.39088.
Atashova A., Orozonova A.A. (2017). Sotsialno-ekonomicheskoe razvitie Kyrgyzskoy Respubliki v sovremennyh usloviyakh [Social and economic development of the Kyrgyz Republic in the current circumstances]. Economics. 1 (3). 123-130. (in Russian). doi: 10.18334/asia.1.3.38536.
Bateykin D.V. (2015). Razrabotka sistemy indikatorov dlya otsenki ekonomicheskoy ustoychivosti razvitiya regiona [Development of a system of indicators to assess economic sustainability of the region]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (12-1(65)). 306-308. (in Russian).
Bogoviz A.V., Lobova S.V., Ragulina Yu.V., Alekseev A.N., Litvinova S.A. (2017). Mediaobrazovanie kak vektor razvitiya regionalnoy ekonomiki [Media education as a vector of development of regional economy]. Mediaobrazovanie. (4). 83-91. (in Russian).
Dzhamankulov B.S. (2018). Rudimenty prezhnikh podkhodov v ekonomicheskoy politike Kyrgyzstana [The rudiments of previous approaches in the economic policy of Kyrgyzstan]. Journal of International Economic Affairs. 8 (4). 675-689. (in Russian). doi: 10.18334/eo.8.4.39559.
Gapurbaeva Sh.R. (2018). Vliyanie demograficheskikh faktorov na sostoyanie rynka truda v Kyrgyzstane [Impact of demographic factors on Kyrgyzstan labour market]. Russian Journal of Labor Economics. 8 (3). 819-834. (in Russian). doi: 10.18334/et.5.3.39418.
Grinchel B.M. (2018). Otsenka vliyaniya strategicheskikh planov na konkurentnuyu privlekatelnost i ustoychivost razvitiya regionov [Evaluation of the strategic plans' impact on the competitive attractiveness and sustainability of regional development]. Regionalnaya ekonomika. Yug Rossii. (1(19)). 53-64. (in Russian). doi: 10.15688/re.volsu.2018.1.5 .
Kalmanbetova G.T., Gapurbaeva Sh.R. (2017). Vliyanie migratsionnyh protsessov na formirovanie tenevoy zanyatosti [Impact of migration processes on the informal employment creation]. Shadow Economy. 1 (1). 23-30. (in Russian). doi: 10.18334/tek.1.1.37734.
Melnichuk M.V., Frumina S.V. (2017). Ustoychivost razvitiya rossiyskikh regionov: tendentsii i perspektivy razvitiya malogo i srednego predprinimatelstva [Sustainability of Russian regions: trends and prospects in the development of small and medium-sized businesses]. Regional economics and management: electronic scientific journal. (4(52)). 18. (in Russian).
Mokhnatkina L.B. (2018). Sbalansirovannost byudzheta i gosudarstvennyy dolg kak indikatory finansovo-byudzhetnoy bezopasnosti regiona [Budget Balance and Government Debt As Indicators of Region''s Financial and Budgetary Security]. Nauchno-issledovatelskiy finansovyy institut. Finansovyy zhurnal. (2(42)). 106-119. (in Russian). doi: 10.31107/2075-1990-2018-2-106-119 .
Popkova E.G., Baranova I.V., Orlova E.S., Pushin A.S., Ra A.E. (2017). Innovatsionnost kak klyuchevaya kharakteristika ekonomicheskogo razvitiya rynka obrazovatelnyh uslug v regione [Innovativeness as a key characteristic of educational services market economic development in the region]. Innovation activity. (4(43)). 40-45. (in Russian).
Przhedetskaya N.V., Panasenkova T.V. (2017). Analiz klyuchevyh institutsionalnyh faktorov, okazyvayuschikh vliyanie na razvitie regionov [The analysis of the crucial institutional factors, which have an influence over the development of the regions]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (1). 971-978. (in Russian).
Toktosunova Ch.T. (2016). Analiz razvitiya ipotechnogo kreditovaniya v Kyrgyzskoy Respublike [The analysis of the development of mortgage lending in the Kyrgyz Republic]. Russian Journal of Housing Research. 3 (2). 127-144. (in Russian). doi: 10.18334/zhs.3.2.36152.
Volkova O.A., Grebenikova Yu.A. (2016). Mezhsektornoe partnerstvo v sisteme sotsialnoy zaschity naseleniya regiona (po materialam fokus-gruppy) [Cross-sector partnership in the system of social protection of the population of the region (on materials of focus group)]. Nauchnye vedomosti belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. seriya: filosofiya. sotsiologiya. pravo. (3(224)). 37-42. (in Russian).
Kontseptsiya regionalnoy politiki Kyrgyzskoy Respubliki na period 2018-2022 godov, utverzhdennaya postanovleniem Pravitelstva Kyrgyzskoy Respubliki ot 31 marta 2017 goda №194Cbd.minjust.gov.kg. (in Russian). Retrieved May 05, 2019, from http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99907
Strategiya ustoychivogo razvitiya Kyrgyzskoy Respubliki na 2018-2040 ggPresident.kg. (in Russian). Retrieved May 16, 2019, from http://www.president.kg/files/docs/Files/proekt_strategii_final_russ.pdf