The influence of the state of economic space in Russia on the innovative development of regions

Ustinova O.Е.
The influence of the state of economic space in Russia on the innovative development of regions - View in Russian

 Скачать PDF

Abstract:
A developed regional innovation system is one of the fundamental factors for the effective functioning of the regional economy and ensuring its competitiveness in the national and world markets. This requires a close study of the meaning and role of the quality of economic space in increasing the efficiency of interaction between economic entities. The purpose of the proposed research is to develop an algorithm for assessing the state (quality) of the economic space in the aspect of innovative development. The methodological basis of the research is the theory of spatial development and interaction, economic and mathematical models developed for the study of economic interactions, the concept of Russian and foreign researchers in the field of territorial development. The methods of assessing the economic space used statistical, mathematical methods, methods of comparative analysis. The main results of the research are formed systems of parameters and indicators for assessing the state (quality) of the economic space, the developed algorithm for calculating the integral indicators of the concentration level of the main characteristics (parameters) of the economic space and the tools for determining its type.

JEL-Classification:

Citation:
Ustinova, O.E. (2019) The influence of the state of economic space in Russia on the innovative development of regions. Ekonomicheskie otnosheniya, 9(2), 895-910. doi: 10.18334/eo.9.2.40785

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241References:
Babkov G.A., Kushkhov A.P. (2014). Otsenka sbalansirovannosti razvitiya regionalnoy ekonomiki [Assessment of balanced regional economy (on the example of the Republic of Dagestan)]. Siberian Financial School. (6). 90-93. (in Russian).
Danilova M.N. (2008). Programmno-tselevoy metod obespecheniya rasshirennogo vosproizvodstva v selskom khozyaystve Tomskoy oblasti [Program-target method of ensuring expanded reproduction in agriculture of the Tomsk region]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. (7). 118–121. (in Russian).
Davankov A.Yu., Yatsukova N.L. (2015). Tryokhfaktornaya model otsenki sbalansirovannosti razvitiya regionalnyh podsistem [Three-Factorial Model of the Assessment of Regional Subsystems Development Balance]. Bulletin of Chelyabinsk State University. (18). 28-38. (in Russian).
Demeshev B. B., Tikhonova A. S. (2014). Prognozirovanie bankrotstva rossiyskikh kompaniy: mezhotraslevoe sravnenie [Default Prediction for Russian Companies: Intersectoral Comparison]. The HSE Economic Journal. (3). 359–386. (in Russian).
Khalimova S.R. (2015). Otsenka rossiyskikh regionov po urovnyu innovatsionnogo razvitiya [Evaluating Russian Regions According to the Level of Innovation Development]. Regional Research of Russia. (2). 150-174. (in Russian).
Nadezhdina S.D., Peshkova M.N. (2014). Otsenka balansa proizvodstva i potrebleniya osnovnyh prodovolstvennyh tovarov: regionalnyy aspekt [Evaluation of production and consumption balance of staple food items: regional aspect]. Bulletin of Altai State Agricultural University. (8). 170-175. (in Russian).
Perov V.V., Khanaliev G.I. (2010). Otsenka sbalansirovannosti razvitiya regionalnyh sotsialno-ekonomicheskikh podsistem yuga Rossiyskoy Federatsii [Evaluation of balanced development of regional socio-economic subsystems of the South of the Russian Federation]. AKSOR Bulletin. (2). 96-101. (in Russian).
Popodko G.I. (2013). Model innovatsionnogo razvitiya regiona syrevoy orientatsii [The Innovative Development Model of a Region with Resource Specialization]. Innovations. (7). 98-104. (in Russian).
Roberts B., Murray A. (2002). National and regional corporate spatial structure The Annals of Regional Science. (36). 347–368.
Safronov O.M., Ponomareva M.V. (2011). Analiz sotsio-ekologo-ekonomicheskoy sbalansirovannosti regionov Yuzhnogo federalnogo okruga [Analysis of socio-ecologo-economic balance of the regions of the southern Federal district] Students in the research search. 121-123. (in Russian).
Shabunina T.V. (2012). Mekhanizm integratsii ekologo-sotsialnoy sbalansirovannosti regionalnogo razvitiya v sistemu regionalnogo upravleniya [The integrational mechanism of environmental and social balance of regional development in the system of regional governance]. Bulletin of the Saint Petersburg State University of Economics. (2). 37-40. (in Russian).
Suldina G.A., Khamidulina A.M. (2012). Otsenka sbalansirovannosti sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya munitsipalnyh obrazovaniy v regione [Assessment of the balance of socio-economic development of municipalities in the region]. Voprosy upravleniya. (2). 244-248. (in Russian).
Tarasov V.T. (2015). Integriruyuschaya modernizatsiya regionov Rossii i sbalansirovannost ee sostavlyayuschikh [Integrating modernization of Russia''s regions and the balance of its components]. Bulletin of Omsk University Series . (3). 20-28. (in Russian).
Vazhenin G., Vazhenina I. S. (2015). Vazhenina Zhiznestoykost territoriy v konkurentnom ekonomicheskom prostranctve [Resilience of Territories in a Competitive Economic Environment]. Regional Research of Russia. (2). 175-199. (in Russian).
Сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. (in Russian). Retrieved May 28, 2019, from http://gks.ru