Published in «Journal of International Economic Affairs»3 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.3.40815

Modern problems and prospects of development of fuel and energy complex

Lapaeva Olga Fedorovna, Orenburg State University, Russia

Inevatova Olga Aleksandrovna, Orenburg State University, Russia

Dedeeva Svetlana Aleksandrovna, Orenburg State University, Russia

Современные проблемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 16

Abstract:
Urgency. High availability of natural resources in Russia is the basis for the development of the basic sectors of the economy – fuel and energy complex (FEC), metallurgy, chemical and timber industry, production of building materials. The fuel and energy complex in the Russian economy performs a system-forming, budget-forming function, plays an important role in the life support of the population. Thanks to the fuel and energy complex, Russia ensures energy independence and reliable security. Therefore, the study of the fuel and energy complex is an urgent task.
Purpose. To analyze the problems of development of the economy and fuel and energy complex of the country, as well as the prospects for its development through the use of innovative technologies and solving the tasks set by the Energy strategy until 2035.
Object. The main problems of development of the fuel and energy complex, directions of its innovative development, the role in the development of the economy and energy security of the country are considered; the criteria of efficiency of the fuel and energy complex in the course of institutional reforms in the economy are defined; the indicators of long-term development of priority areas of the fuel and energy sector are presented.
Methods. The study used the following methods: analysis and synthesis, logical, induction and deduction, statistical processing of economic information, tabular.
Practical significance. Economic growth in the country and the region is impossible without further development of the fuel and energy sector. The practical significance of the article lies in the possibility of using its findings to form a strategy for the development of the fuel and energy complex.
Summary. Our country has a huge fuel and energy potential, which allows Russia to occupy a leading position in the world in terms of production and production of fuel and energy resources. The Russian Federation is fully self-sufficient in fuel and energy resources and is considered a major exporter of fuel and energy among the countries of the world. The current structure of energy use supports the high demand for energy and imposes requirements for the accelerated development of fuel industries. The main strategic task facing the fuel and energy complex is the choice of innovative directions of development, ensuring its sustainable development, increasing efficiency and reducing the energy intensity of GDP. At the same time, an important direction is the implementation of the tasks of the energy strategy of Russia on the basis of the use of alternative energy and the introduction of digital technologies.

Keywords:

: fuel and energy sector, alternative energy, digital technologies, energy efficiency, energy saving, fuel and energy resources, innovation

JEL-Classification: Q42, Q43, Q48

Citation:
Lapaeva O.F., Inevatova O. A., Dedeeva S. A. (2019). Modern problems and prospects of development of fuel and energy complex [Sovremennye problemy i perspektivy razvitiya toplivno-energeticheskogo kompleksa]. Journal of International Economic Affairs, 9(3). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.3.40815.


References (transliterated):
(2016). Analytical review of RosBusinessConsulting "Alternative energy market" [Analytical review of RosBusinessConsulting "Alternative energy market"] (in Russian).
Andrianov V. (2017). Aktualnye problemy i perspektivy razvitiya TEK Rossii [Current problems of russian energy industry and perspectives for development]. Society and economics. (6). 75-106. (in Russian).
Betelin V.B. (2014). «Tsifrovoe mestorozhdenie» - put k trudnoizvlekaemym zapasam uglevodorodov ["Digital Oil Field" is the Way to Recover Reserves of Hydrocarbons]. Innovations. (1). 37-38. (in Russian).
Chebotarev N.F. (2018). Innovatsionnaya politika i chelovecheskiy kapital v neftegazovoy otrasli TEK Rossii [Innovation policy and human capital in the oil and gas industry, the energy industry of Russia] (in Russian).
Dmitrievskiy A.N., Martynov V.G., Abukova L.A., Eremin N.A. (2016). Tsifrovizatsiya i intellektualizatsiya neftegazovyh mestorozhdeniy [The digitalization and intellectualization of oil and gas fields]. Sovremennye metody i algoritmy sistem avtomatizatsii v NGK. (2). 13-19. (in Russian).
Durzina M.A. (2015). Regionalnyy rynok toplivnyh resursov [The regional fuel market] (in Russian).
Ermakova Zh.A. (2013). Strategicheskie orientiry razvitiya neftegazovoy promyshlennosti prigranichnogo regiona (na primere Orenburgskoy oblasti) [Strategic guidelines for development of the oil and gas industry the cross-border region (on the example of Orenburg region)] Economy. 116-120. (in Russian).
Galushko M. V. (2019). Innovatsionnaya deyatelnost regiona: osnovnye problemy i perspektivy razvitiya (na primere Privolzhskogo federalnogo okruga) [Innovative activity of the region: main problems and prospects of development (on the example of the Volga Federal district)]. Creative economy. (1). 169-182. (in Russian).
Kirillov V.N. (2016). Rol i strategicheskie prioritety Rossii na mirovyh rynkakh nefti i gaza v sovremennyh usloviyakh globalizatsii mirovoy energetiki [The role and strategic priorities of Russia in the world marketsof oil and gas in modern conditions of globalization of world energy]. Economic sciences. (4). 109-115. (in Russian).
Lapaeva M. G., Shinkarev V.S. (2018). Napravleniya povysheniya konkurentosposobnosti Orenburgskoy oblasti v sovremennyh usloviyakh [Directions of increase of competitiveness of Orenburg region in modern conditions] Formation of market economy: theory and practice: collection of scientific articles. Issue XVIII. – Orenburg state University. - Orenburg: OGU. 110-114. (in Russian).
Lapaeva O. F. (2017). Sovershenstvovanie organizatsionno-ekonomicheskoy modeli upravleniya elektroenergetikoy regiona [Improvement of organizational and economic management model of the electric power industry of the region]. Intelligence. Innovation. Investments. (4). 34-39. (in Russian).
Lapaeva O.F. (2018). Rol toplivno-energeticheskikh resursov v ekonomicheskom razvitii [The role of fuel and energy resources in economic development] (in Russian).
Lapaeva O.F. (2018). Innovatsii v toplivno-energeticheskom komplekse Rossii [Innovations in the fuel and energy complex of Russia]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (12). 1227-1229. (in Russian).
Nekrasov A.S., Sinyak Yu.V. (2017). Perspektivy razvitiya toplivno-energeticheskogo kompleksa Rossii do 2030 goda [Prospects of development fuel and energy complex of Russia till 2030] (in Russian).
Ryzhkov N.I. (2018). Prirodnye resursy kak sostavlyayuschaya natsionalnogo bogatstva Rossii: kachestvenno-kolichestvennye kharakteristiki, narodnokhozyaystvennaya rol i problemy povysheniya effektivnosti ispolzovaniya [Natural resources as key component of the national wealth of a country: qualitative and quantitative characteristics, economic role and problems of increasing the efficiency of use]. Russian Economic Journal. (5). 43-57. (in Russian).
Shafranik Yu.K. (2016). Nam nuzhen tekhnologicheskiy proryv [We need a technological breakthrough]. Standards and Quality (Standarty i kachestvo). (9). 8-13. (in Russian).
Shafranik Yu.K., Kryukov V.A. (2018). Mozhno li soedinit «prostranstvo nefti» i «neft v prostranstve» [Is it Possible to Join "Space of Oil' and "Oil in Space"]. Eco. (1). 68-77. (in Russian).
Simonov N.S. (2018). Reformy v elektroenergetike Rossii v kontekste razvitiya energeticheskogo prava [Reforms in the Electric Power Industry of Russia in the Context of Energy Law Development]. Eco. (3). 155-180. (in Russian).
Tokmakov E.A. (2016). Vklad neftegazovogo kompleksa v razvitie ekonomiki RF [The contribution of oil and gas complex in the economy of the Russian Federation]. The young scientist. (17). 479-482. (in Russian).
Lapaev S.P. Tsifrovaya ekonomika: kontseptsiya, tsifrovye tekhnologii, tsifrovizatsiya ekonomiki. – Universitetskiy kompleks kak regionalnyy tsentr obrazovaniya, nauki i kulturyMaterialy Vserossiyskoy nauchno-metodicheskoy konferentsii: Orenburg. Gos. un-t. – Elektron. dan. – Orenburg : OGU, 2018. (in Russian). Retrieved January 9, 2019, from https://conference.osu.ru/archive/publications.html?detailed=14