Published in «Russian Journal of Innovation Economics»3 / 2019
DOI: 10.18334/vinec.9.3.40823

Development of an algorithm for certification tests of technical means based on the use of blockchain

Starozhuk Evgeniy Andreevich, Bauman Moscow State Technical University, Russia

Yakovleva Mariya Vladimirovna, Bauman Moscow State Technical University, Russia

Разработка алгоритма сертификационных испытаний технических средств на основе применения блокчейна - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 17

Abstract:

This article provides a brief analysis of the system of certification of technical means for compliance with the requirements of technical regulations of the Customs union, on the basis of which it is concluded that the staff of the testing laboratory, which carry out tests of certified technical means are key in ensuring quality control and safety of products released to the market. These employees can make mistakes in the process of testing products, and therefore it is proposed to introduce in the testing laboratory relevant information and communication technology, which will minimize the impact of the human factor in the testing of technical means.
To ensure the reliability and accessibility of the test results, as well as their protection from unauthorized interference, an algorithm for certification tests of products based on blockchain technology has been developed. The possible application of this algorithm in the certification of secondary power supply for compliance with the requirements of the Technical regulations of the Customs union “Electromagnetic compatibility of technical means“ is demonstrated. It is shown that the blockchain algorithm will eliminate the falsification of test results due to the fact that the generated labels on the checked parameters of the technical means for noise immunity and noise emission will be automatically read from the measuring equipment and recorded in the appropriate blocks, which in turn will be processed in the request processing system, server management system and transit hosts of the company that manufactured the tested technical means.
The developed algorithm of certification tests can be used by regulators to simplify the procedure of control and accreditation of testing laboratories, manufacturers to reduce costs and monitor the procedures for certification of technical equipment and buyers of products to ensure their confidence in the certified products.

Keywords:

blockchain, certification testing, electromagnetic compatibility, technical regulations of the Customs union

JEL-Classification: F15, O31, O32, O33

Citation:
Starozhuk E.A., Yakovleva M.V. (2019). Development of an algorithm for certification tests of technical means based on the use of blockchain [Razrabotka algoritma sertifikatsionnyh ispytaniy tekhnicheskikh sredstv na osnove primeneniya blokcheyna]. Russian Journal of Innovation Economics, 9(3). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.9.3.40823.


References (transliterated):
Andrianova E.G., Golovin O.L. (2017). Kontseptualnye aspekty postroeniya doverennyh neodnorodnyh blokcheyn-sred novogo tekhnologicheskogo uklada [Conceptual aspects of buiding a trusted heterogeneous blockchain-environments of a new technological structure]. IT-Standart. (3-1(12)). 1-6. (in Russian).
Blockcerts - sistema akademicheskoy sertifikatsii na baze blokcheynaBits.media. Retrieved February 10, 2019, from https://bits.media/mit-otkryl-blockcerts-sistemu-akademicheskoy-sertifikatsii-na-baze-blokcheyna
Blockchain Certification NetworkGolos.io. Retrieved March 05, 2019, from https://golos.io/@blockchaincert
Erokhin S.D. (2018). Blokcheyn – novaya organizatsionnaya paradigma koordinatsii deyatelnosti [The blockchain is a new organizational paradigm coordination]. Elektrosvyaz. (3). 16-19. (in Russian).
Golovenchik G.G. (2018). Blokcheyn kak osnova formirovaniya globalnoy tsifrovoy ekonomiki [The blockchain as the basis of a global digital economy]. Economics. (1(3)). 61-70. (in Russian).
Kirilova D.A, Maslov N.S., Reyn A.D. (2019). Blockchain, kak novaya tekhnologiya dlya razrabotki [Blockchain as a new technology for development]. International Journal of Open Information Technologies. (1). 34-38. (in Russian).
Martynov L.M., Yakovleva M.V. (2018). Tendentsii sovershenstvovaniya sistemy podtverzhdeniya sootvetstviya informatsionno-kommunikatsionnyh sredstv i tekhnologiy trebovaniyam tekhnicheskikh reglamentov Evraziyskogo Ekonomicheskogo Soyuza [Trends of improvement of the system of confirmation of conformity of information and communication tools and technologies to requirements of technical regulations of the Eurasian Economic Union]. Management of economic systems: scientific electronic journal. (2(108)). 16. (in Russian).
Martynov L.M., Yakovleva M.V. (2018). Tendentsii sovershenstvovaniya upravleniya sistemoy podtverzhdenii sootvetstviya informatsionno-kommunikatsionnyh sredstv i tekhnologiy [Trends in improvement of the management system conformity assessment of information and communication tools and technologies]. Management of economic systems: scientific electronic journal. (5(111)). 33. (in Russian).
Nigmatulin T.A., krasnova A.I., Lavrinovich A.A. (2016). Perspektivy ispolzovaniya tekhnologii blokcheyn tamozhennymi organami Rossiyskoy Federatsii [Prospects of use of blockchain technology by the customs authorities of the russian federation]. Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo imeni V.B. Bobkova filiala Rossiyskoy tamozhennoy akademii. (4(60)). 11-14. (in Russian).
Severinchik N.A. (2018). Blockchain kak platforma dlya iskusstvennogo intellekta [The Blockchain as a platform for artificial intelligence] Minsk: BGTU. (in Russian).
Shamakhov V.A., Koryagin P.A., Kuntishev R.A. (2018). Tekhnologiya blokcheyn kak faktor globalnoy modernizatsii mezhdunarodnyh protsessov tamozhennogo regulirovaniya. Vnedrenie tsifrovoy sistemy raspredelennyh reestrov v tamozhennom Soyuze stran EAES [Blockchain Technology as a Factor of Global Modernization of International Processes of Customs Regulation. Application of the Digital System of Distributed Registers in the Customs Union of the Eurasian Economic Union Countries]. Management consulting. (6(114)). 63-67. (in Russian). doi: 10.22394/1726-1139-2018-5-63-67 .
Tapskott D., Tapskott A. (2017). Tekhnologiya blokcheyn: to, chto dvizhet finansovoy revolyutsiey segodnya [The technology of the blockchain: what drives financial revolution today] M.: Eksmo. (in Russian).
GOST 32134.1-2013 Sovmestimosty tekhnicheskikh sredstv elektromagnitnaya. Tekhnicheskie sredstva radiosvyazi. Obschie tekhnicheskie trebovaniya i metody ispytaniy ot 01.01.2014 № 411-stDocs.cntd.ru. (in Russian). Retrieved April 08, 2019, from http://docs.cntd.ru/document/1200107256
Edinyy reestr oformlennyh sertifikatov sootvetstviya tekhnicheskim reglamentam Tamozhennogo soyuzaRosteststandar. (in Russian). Retrieved January 28, 2019, from http://rosteststandart.ru/reestry.html
O Polozhenii o poryadke primeneniya tipovyh skhem otsenki (podtverzhdeniya) sootvetstviya trebovaniyam tekhnicheskikh reglamentov Tamozhennogo soyuzaTsouz. (in Russian). Retrieved January 19, 2019, from http://www.tsouz.ru
Tekhnicheskiy reglament Tamozhennogo soyuza TR TS 020/2011 «Elektromagnitnaya sovmestimosty tekhnicheskikh sredstv»Tsouz. (in Russian). Retrieved April 04, 2019, from http://www.tsouz.ru