Published in «Creative Economy»7 / 2019
DOI: 10.18334/ce.13.7.40834

Methodological approaches to the evaluation of the strategic development of entrepreneurship in light industry as the main driver of the development of the region

Kadatskaya Darya Vyacheslavovna, Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Russia

Lavrova Yuliya Sergeevna, Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Russia

Методические подходы к оценке стратегического развития предпринимательства в отрасли легкой промышленности как основного драйвера развития региона - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 19

Abstract:
The present article is devoted to a research of the main problems of strategic development of business in branch of light industry of the region. The choice of the branch of light industry as object of a research and its role in development of the region is reasonable. The model of interaction of regional subjects for ensuring strategic development of business in light industry based on consortium of public authorities, the enterprises of light industry and higher educational institutions is offered. Methodical approach to assessment of strategic development of business of light industry of the region is created. The system of indicators of assessment of competitiveness of model of interaction of regional subjects for ensuring strategic development of business in light industry from a position of public authorities, enterprises of light industry and higher educational institutions is presented

Keywords:

branch of light industry, business, development of the region, regional subjects, strategic development

JEL-Classification: L26, L67, R13

Citation:
Kadatskaya D.V., Lavrova Yu.S. (2019). Methodological approaches to the evaluation of the strategic development of entrepreneurship in light industry as the main driver of the development of the region [Metodicheskie podkhody k otsenke strategicheskogo razvitiya predprinimatelstva v otrasli legkoy promyshlennosti kak osnovnogo drayvera razvitiya regiona]. Creative Economy, 13(7). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.13.7.40834.


References (transliterated):
Ageeva I. E. (2016). Regionalnaya innovatsionnaya sistema Rossii: PEST-analiz regionov [Regional innovation system of russia: pest analysis of regions]. Bulletin of Prikamsky Social Institute. (1). 41–44. (in Russian).
Bystrova A.V. (2017). Problemy i perspektivy razvitiya promyshlennosti Rossii: sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 30 marta 2017 g [Problems and prospects of industrial development of Russia: materials of International scientific-practical conference. March 30, 2017] (in Russian).
Kadatskaya D.V., Klepikov Yu.N. (2018). Vzaimodeystvie predprinimatelskikh struktur i vysshikh uchebnyh zavedeniy: tendentsii i perspektivy razvitiya: V sbornike: Aktualnye problemy ekonomicheskogo razvitiya [Interaction of business structures and universities: trends and prospects In collection: Actual problems of economic development] In the book: Actual problems of economic development. The collection of reports of the IX International scientific-practical conference. 219-224. (in Russian).
Kadatskaya D.V., Lavrova Yu.S. (2018). Konsortsium predprinimatelskikh struktur i vysshikh uchebnyh zavedeniy v ramkakh razvitiya regionalnoy ekonomiki [Consortium of business organizations and higher education institutions in the development of the regional economy]. Creative economy. (9). 1469-1474. (in Russian).
Kartavaya M. N. (2017). Sostoyanie i problemy razvitiya lyogkoy promyshlennosti [The state and problems of development of light industry]. The young scientist. (6). 46-48. (in Russian).
Maskaykin E. P. (2009). Ponyatie, soderzhanie i model regionalnoy innovatsionnoy sistemy [The concept, content and model of regional innovation system]. Creative economy. (8). 66–74. (in Russian).
Porter M. (0). Konkurentnaya strategiya: metodika analiza otrasley i konkurentov [Competitive strategy: methods analyzing industries and competitors] (in Russian).
Radaev V.V. (2014). Tekuschee sostoyanie i perspektivy razvitiya legkoy promyshlennosti v Rossii [Current state and prospects of development of light industry in Russia] (in Russian).
Soloveva I. A., Galtyaev A.V. (2017). Razrabotka mnogokriterialnoy modeli otbora i ranzhirovaniya proektov pri formirovanii investitsionnoy programmy kompanii [Development of a multicriteria model for selection and ranking of projects in formulating investment programs of the company]. Internet-zhurnal «Naukovedenie». (1). (in Russian).
Spiridonov S.B. (2017). Analiz podkhodov k vyboru vesovyh koeffitsientov kriteriev metodom parnogo sravneniya kriteriev [The analysis of approaches to choosing the weights of the criteria by the method of pair comparison of criteria]. Internet-zhurnal «Naukovedenie». (6). (in Russian).
Spiridonova E.V. (0). PEST-analiz, kak glavnyy instrument analiza faktorov dalnego okruzheniya [PEST-analysis as the main analysis tool factors in the distant environment]. Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovatsii. (in Russian).
Doklad o tselyakh i zadachakh Minpromtorga Rossii na 2019 god. Retrieved from http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docVersions/5ad48d069014f/actual/Minpromtorg_press2.pdf
Nauchno-prakticheskaya 25deyatelnosty Rossiyskogo soyuza predprinimateley tekstilnoy i legkoy promyshlennosti – 2018. (in Russian). Retrieved from https://www.souzlegprom.ru/attachments/Otchet_Legpromnauka_2018.pdf
Obzor sostoyaniya legkoy promyshlennosti Rossii i goroda Moskvy. – Agentstvo promyshlennogo razvitiya goroda Moskvy, 2018. (in Russian). Retrieved from http://apr.mos.ru/files/analytics/
Rossiyskaya nedelya tekstilnoy i legkoy promyshlennosti 2018. (in Russian). Retrieved from https://intertkan.ru/wp-content/uploads/